Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

O uniune a securității: Comisia prezintă noi măsuri menite să asigure o mai bună protecție a cetățenilor UE

Bruxelles, 18 octombrie 2017

.

După cum a anunțat președintele Juncker în discursul său din 2017 privind starea Uniunii, Comisia prezintă astăzi, pe lângă cel de Al 11-lea raport privind o uniune a securității, un set de măsuri operaționale și practice menite să asigure o mai bună protecție a cetățenilor UE împotriva amenințărilor teroriste și să contribuie la crearea unei Europe care oferă protecție. Măsurile urmăresc să remedieze vulnerabilitățile care au ieșit la suprafață în urma recentelor atacuri și vor ajuta statele membre să protejeze spațiile publice și să îi priveze pe teroriști de mijloacele pe care le folosesc pentru a acționa.Comisia propune, de asemenea, consolidarea în continuare a acțiunii externe a UE în ceea ce privește combaterea terorismului – inclusiv prin intermediul Europol – și recomandă UE să deschidă negocieri referitoare la un acord revizuit cu Canada privind registrul cu numele pasagerilor.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Nu vom ceda niciodată în fața teroriștilor care ne atacă securitatea și libertățile. Europenii solicită adoptarea, atât la nivelul guvernelor naționale, cât și la nivelul UE, a unor măsuri ferme de combatere a acestor riscuri. Datorită noilor măsuri anunțate astăzi, statele membre vor putea, pe de o parte, să îi priveze pe teroriști de mijloacele care le permit să comită acte odioase, și, pe de altă parte, să asigure o mai bună protecție a spațiilor publice și, astfel, a modului nostru de viață.”

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „Terorismul nu cunoaște granițe. Pentru a combate în mod eficace acest fenomen, trebuie să ne unim forțele – atât în cadrul UE, cât și cu partenerii noștri internaționali. Schimbul eficace de informații, cum ar fi registrele cu numele pasagerilor, este esențial pentru securitatea cetățenilor noștri. Acesta este motivul pentru care îi recomandăm astăzi Consiliului să autorizeze deschiderea de negocieri privind încheierea unui acord revizuit cu Canada și pentru care vom propune încheierea de acorduri internaționale între Europol și anumite țări-cheie. De asemenea, vom continua colaborarea cu statele membre în vederea înființării unei viitoare unități europene de informații.”

Comisarul pentru uniunea securității, Julian King, a declarat: „Din nefericire, în ceea ce privește terorismul, nivelul riscului nu va fi niciodată zero, dar continuăm să reducem marja de manevră de care dispun teroriștii pentru a-și pregăti și executa atacurile. Pe măsură ce teroriștii își schimbă tactica, ne intensificăm sprijinul acordat statelor membre pentru a face față acestor amenințări: pe de o parte, contribuim la protejarea spațiilor publice în care se reunesc cetățenii și, pe de altă parte, blocăm accesul teroriștilor la materialele periculoase folosite pentru fabricarea bombelor și la sursele de finanțare.”

Protejarea spațiilor publice

Având în vedere faptul că atacurile teroriste vizează tot mai mult spațiile publice și aglomerate, după cum o arată atacurile comise recent la Barcelona, Londra, Manchester și Stockholm, Comisia prezintă astăzi un plan de acțiune pentru a intensifica sprijinul acordat statelor membre în eforturile lor de protejare a spațiilor publice și de reducere a vulnerabilității acestora. Măsurile includ:

  • Sprijin financiar sporit: Astăzi, Comisia alocă 18,5 milioane EUR din Fondul pentru securitate internă pentru a sprijini proiecte transnaționale care vizează o mai bună protecție a spațiilor publice. În 2018 se vor aloca 100 de milioane EUR suplimentare din bugetul inițiativei „Acțiuni Urbane Inovatoare” orașelor care investesc în soluții de securitate.
  • Instrumente de îndrumare: Anul viitor, Comisia va emite noi documente orientative pentru a ajuta statele membre să abordeze o gamă largă de aspecte legate de protecția spațiilor publice și de sensibilizarea opiniei publice. Printre aceste instrumente se numără și soluții de tip „securitate de la stadiul conceperii” menite, pe de o parte, să sporească siguranța spațiilor publice, și, pe de altă parte, să mențină caracterul deschis și public al acestora.
  • Schimbul de bune practici: Comisia va institui un Forum al practicienilor, iar în noiembrie va înființa o rețea de securitate pentru protecția spațiilor publice cu risc ridicat, care va propune o platformă pentru organizarea de cursuri și exerciții comune pentru o mai bună pregătire în cazul unor atacuri teroriste.
  • Îmbunătățirea cooperării dintre actorii locali și sectorul privat: Comisia va institui un forum al operatorilor pentru a încuraja parteneriatele de securitate public-privat și pentru a colabora cu operatorii privați, cum ar fi centrele comerciale, organizatorii de concerte, arenele sportive și societățile de închiriere de automobile. Implicarea autorităților locale și regionale va fi consolidată prin organizarea unei reuniuni la nivel înalt pe tema bunelor practici în materie de protecție a spațiilor publice.

Deși probabilitatea comiterii de atacuri cu substanțe chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN) este scăzută, Comisia propune astăzi și un plan de acțiune menit să intensifice nivelul de pregătire, reziliență și coordonare la nivelul UE. Măsurile propuse astăzi includ înființarea unei rețele a UE pentru securitatea CBRN și a unui centru de cunoștințe CBRN care să țină de Centrul european de combatere a terorismului (CECT) din cadrul Europol.

Privarea teroriștilor de mijloacele pe care le folosesc pentru a acționa

Privarea teroriștilor de mijloacele pe care le folosesc pentru a comite acte teroriste este esențială în vederea prevenirii altor atacuri. Comisia prezintă astăzi măsuri suplimentare pe termen scurt care vizează:

  • Limitarea accesului la substanțele utilizate pentru fabricarea de explozivi artizanali: Comisia prezintă astăzi o recomandare privind adoptarea imediată a unor măsuri de prevenire a utilizării improprii a acestor substanțe de către teroriști. Comisia își intensifică, de asemenea, activitatea de revizuire a Regulamentului privind precursorii explozivi, printr-o evaluare care va fi urmată de o evaluare a impactului în prima jumătate a anului 2018.
  • Sprijinirea autorităților de asigurare a respectării legii și a autorităților judiciare atunci când se confruntă cu probleme de criptare în anchetele penale, fără a afecta posibilitățile de criptare la un nivel mai general și fără a prejudicia un număr mare de persoane sau persoane alese la întâmplare: Comisia propune astăzi măsuri de sprijin tehnic, un nou set de tehnici, cursuri de formare și crearea unei rețele de puncte de expertiză.
  • Combaterea finanțării terorismului: Comisia va analiza obstacolele aflate în calea accesului la datele privind tranzacțiile financiare din alte state membre și măsurile care ar putea fi adoptate la nivelul UE pentru facilitarea și accelerarea accesului la aceste date.

Consolidarea acțiunii externe a UE privind combaterea terorismului

Tot astăzi, Comisia propune consolidarea acțiunilor externe ale UE și cooperarea cu țările terțe în domeniul combaterii terorismului și a altor infracțiuni transnaționale grave prin:

  • recomandarea adresată Consiliului de a autoriza deschiderea negocierilor pentru un acord revizuit cu Canada privind registrele cu numele pasagerilor (PNR), în conformitate cu toate cerințele stabilite de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în avizul său din 26 iulie;
  • consolidarea cooperării Europol cu țările terțe, prin prezentarea, înainte de sfârșitul anului, a unor recomandări adresate Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor referitoare la încheierea unor acorduri între UE și Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Maroc, Tunisia și Turcia privind transferul de date cu caracter personal între Europol și aceste țări, în scopul prevenirii și al combaterii terorismului și a infracțiunilor grave.

Cel de Al 11-lea raport privind o uniune a securității are în vedere, de asemenea, etapele următoare în combaterea radicalizării online și offline. Dincolo de aceste măsuri concrete pe termen scurt, care urmează a fi luate în următoarele 16 luni, Comisia lucrează în prezent la crearea unei viitoare unități europene de informații, astfel cum a anunțat președintele Juncker, ca parte a viziunii sale asupra Uniunii Europene până în 2025.

Context

Securitatea a reprezentat o prioritate politică încă de la începutul mandatului Comisiei Juncker – de la Orientările politice din iulie 2014 ale președintelui Juncker, până la ultimul său discurs privind Starea Uniunii susținut la 13 septembrie 2017.

Agenda europeană privind securitatea orientează activitatea Comisiei în acest domeniu, stabilind principalele acțiuni necesare pentru a asigura un răspuns eficient al UE la terorism și la amenințările la adresa securității, inclusiv contracararea radicalizării, consolidarea securității cibernetice și suprimarea accesului la finanțare al teroriștilor, precum și îmbunătățirea schimbului de informații. De la adoptarea agendei, punerea sa în aplicare a avansat considerabil, ceea ce deschide calea către o uniune a securității efectivă și autentică. Aceste progrese se reflectă în rapoartele publicate periodic, elaborate de către Comisie.

Pentru informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri

Fișă informativă: Protejarea spațiilor publice

Fișă informativă: O uniune a securității – o Europă care oferă protecție

Fișă informativă: O uniune a securității – Situația actuală, octombrie 2017

Al unsprezecelea raport privind progresele înregistrate către o uniune a securității efectivă și autentică

Planul de acțiune pentru îmbunătățirea protecției spațiilor publice

Planul de acțiune menit să asigure o mai bună pregătire împotriva riscurilor chimice, biologice, radiologice și nucleare în materie de securitate

Recomandarea Comisiei privind precursorii de explozivi

Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele UE, a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea terorismului

 Anexă

Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele UE, a Protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului

 Anexă

IP/17/3947

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar