Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Biztonsági unió: a Bizottság új intézkedésekkel kívánja fokozni az uniós polgárok védelmét

Brüsszel, 2017. október 18.

.

Az Unió helyzetéről szóló 2017. évi beszédben Juncker elnök által bejelentetteknek megfelelően a Bizottság ma a Biztonsági unióról szóló tizenegyedik jelentés mellett egy operatív és gyakorlati intézkedésekből álló csomagot terjeszt elő, amelynek célja az uniós polgárok terrorista veszéllyel szembeni védelmének fokozása, valamint a védelmet nyújtó Európa megvalósítása. Az intézkedések a közelmúltbeli támadások nyomán felszínre került sebezhető pontok kezelésére irányulnak, és támogatni fogják a tagállamokat a nyilvános terek védelmében, valamint hozzájárulnak ahhoz, hogy a terroristákat megfosszák eszközeiktől.A Bizottság javasolja továbbá a terrorizmus elleni küzdelemre irányuló – többek között az Europol keretében végzett – uniós külső tevékenység megerősítését, és szorgalmazza, hogy az EU tárgyalást kezdeményezzen Kanadával az utas-nyilvántartási adatállományról szóló megállapodás felülvizsgálatáról.

Frans Timmermans első alelnök a következőket mondta: „Soha nem fogjuk megadni magunkat a terroristáknak, akik támadásai biztonságunk és szabadságunk ellen irányulnak. Az európaiak elvárják, hogy a nemzeti kormányok és az EU határozottan fellépjenek e veszélyekkel szemben. A ma bejelentett új intézkedések elősegítik a tagállamok számára, hogy megfosszák a terroristákat alávaló tetteik elkövetésének eszközeitől, továbbá fokozzák nyilvános tereink – és ezáltal életmódunk – védelmét.”

Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos így nyilatkozott: „A terrorizmus nem ismer határokat. Csakis akkor vihetjük sikerre a terrorizmus elleni küzdelmet, ha összefogunk – az EU-n belül és globális partnereinkkel egyaránt. Az információk – például az utas-nyilvántartási adatállományok – hatékony megosztása döntő fontosságú polgáraink biztonsága szempontjából. Éppen ezért ma ajánlást teszünk a Tanácsnak arra, hogy engedélyezze a megállapodás felülvizsgálatára irányuló tárgyalások megkezdését Kanadával, valamint nemzetközi megállapodás megkötését fogjuk javasolni az Europol és a kulcsfontosságú országok között. Ezen túlmenően változatlanul együttműködünk a tagállamokkal egy jövőbeli európai hírszerző egység létrehozása érdekében.”

Julian King biztonsági unióért felelős biztos hozzátette: „A terrorizmusveszély sajnos soha nem fog nullára csökkenni, ám továbbra is azon dolgozunk, hogy minél inkább beszűkítsük a terroristák mozgásterét támadásaik előkészítését és végrehajtását illetően. A terrorista taktikák változásával párhuzamosan fokozzuk a tagállamoknak nyújtott támogatást e fenyegetések kezeléséhez, ezáltal elősegítve a forgalmas nyilvános terek védelmének biztosítását, miközben a terroristák számára ellehetetlenítjük a bombakészítésre alkalmas veszélyes anyagokhoz és a finanszírozási forrásokhoz való hozzájutást.”

A nyilvános terek védelme

Amint azt a barcelonai, londoni, manchesteri és stockholmi közelmúltbeli merényletek is mutatják, a terroristák egyre gyakrabban vesznek célba zsúfolt nyilvános tereket, ezért a Bizottság ma cselekvési tervet mutat be, amely fokozottan támogatja a nyilvános terek védelmének javítására és sebezhetőségének csökkentésére irányuló tagállami erőfeszítéseket. Az előirányzott intézkedések közé tartozik többek között:

  • Fokozott pénzügyi támogatás: A Bizottság jelenleg 18,5 millió eurót fordít a Belső Biztonsági Alapból a nyilvános terek védelmének javítására irányuló nemzetközi projektekre. 2018-ban az innovatív városfejlesztési tevékenységek keretében további 100 millió euró támogatást fog nyújtani a biztonsági megoldásokba beruházó városok számára.
  • Útmutató dokumentum: A Bizottság a jövő év folyamán új útmutató dokumentumot bocsát ki, ezáltal elősegítve a tagállamok számára a nyilvános terek védelméhez kapcsolódó kérdések széles körének kezelését és a lakosság figyelmének ráirányítását a kérdésre. Az útmutató tartalmazni fog a „beépített biztonság” elvét érvényesítő technikai megoldásokat is, amelyek révén fokozható a nyilvános terek biztonsága, ugyanakkor megőrizhető azok nyitott és nyilvános természete.
  • A bevált gyakorlatok megosztása: A Bizottság felállítja a gyakorlati szakemberek fórumát, valamint novemberben létrehozza a kiemelt kockázatú nyilvános terek biztonságával foglalkozó hálózatot, ezáltal platformot biztosítva a közös képzéshez és a közös gyakorlatokhoz a támadásokra való felkészültség javítása érdekében.
  • A helyi szereplők és a magánszektor közötti együttműködés javítása: A Bizottság létrehozza az üzemeltetők fórumát, hogy ösztönözze a köz-magán társulások kialakítását a biztonság területén, és együttműködést alakítson ki az olyan magánszereplőkkel, mint például a bevásárlóközpontok, a koncertszervezők, a sportarénák és az autókölcsönzők. A helyi és regionális hatóságok szerepvállalását a nyilvános terek védelmével kapcsolatos bevált gyakorlatokkal foglalkozó magas szintű találkozó keretében fogják megerősíteni.

Jóllehet az ilyen támadások valószínűsége alacsony, a Bizottság ma ugyancsak előterjeszt egy cselekvési tervet a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) anyagokkal elkövetett támadásokra vonatkozó, uniós szintű felkészültség, reziliencia és koordináció fokozására. A javasolt fellépések között szerepel egy uniós CBRN-biztonsági hálózat kiépítése, valamint egy CBRN-tudásközpont felállítása a Terrorizmus Elleni Küzdelem Európai Központján belül, az Europol keretében.

A terroristák megfosztása eszközeiktől

A további támadások megakadályozása szempontjából döntő fontosságú annak ellehetetlenítése, hogy a terroristák hozzájussanak a terrorcselekmények elkövetéséhez szükséges eszközökhöz. A Bizottság a mai napon újabb rövid távú intézkedéseket kezdeményez a következők érdekében:

  • A házilag készített robbanószerek előállítására alkalmas anyagokhoz való hozzáférés korlátozása: A Bizottság ma ajánlást terjeszt elő, amely azonnali intézkedéseket szorgalmaz az ilyen anyagokkal való visszaélések megelőzése érdekében. A Bizottság emellett előmozdítja a robbanóanyag-prekurzorokról szóló rendelet felülvizsgálatát: értékelést készít, amelyet hatásvizsgálat fog követni 2018 első félévében.
  • Támogatásnyújtás a bűnüldöző szerveknek és az igazságügyi hatóságoknak a nyomozások során felmerülő titkosítások kapcsán anélkül, hogy ez általánosan gyengítené a titkosítást vagy hatást gyakorolna az emberek nagyszámú vagy válogatás nélküli csoportjára: A Bizottság ma javaslatot tesz technikai támogató intézkedésekre, egy új technikai eszköztárára, képzési kezdeményezésekre, valamint egy szakértői pontokból álló hálózat létrehozására.
  • A terrorizmusfinanszírozás kezelése: A Bizottság számba veszi a más tagállamokban tárolt, pénzügyi tranzakciókra vonatkozó információk elérésének akadályait, és megvizsgálja az ilyen hozzáférést megkönnyítő és felgyorsító lehetséges uniós intézkedéseket.

A terrorizmus elleni küzdelemre irányuló uniós külső tevékenység megerősítése

A Bizottság szintén a mai napon kezdeményezi az EU külső tevékenységének megerősítését és a harmadik országokkal való együttműködés szorosabbra fűzését a terrorizmus és a súlyos nemzetközi bűnözés egyéb formái elleni küzdelem terén, a következők révén:

  • Ajánlás a Tanácsnak az utas-nyilvántartási adatállományról szóló felülvizsgált megállapodásra irányuló, Kanadával folytatandó tárgyalások megkezdésének engedélyezéséről, az Európai Bíróság július 26-i véleményében foglalt valamennyi követelménynek megfelelően.
  • Az Europol harmadik országokkal folytatott együttműködésének javítása céljából az év végéig arra vonatkozó ajánlások előterjesztése a Tanácsnak, hogy engedélyezze a tárgyalások megkezdését az EU és Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Marokkó, Tunézia és Törökország közötti megállapodásokról, amelyek a bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében lehetővé teszik a személyes adatok átadását az Europol és az érintett országok között.

A biztonsági unióról szóló tizenegyedik jelentés szintén foglalkozik az online és offline radikalizálódás elleni küzdelem következő lépéseivel. Ezeken a rövid távú – a következő 16 hónapban esedékes – gyakorlati lépéseken túl a Bizottság dolgozik egy jövőbeli európai hírszerző egység létrehozásán, amint azt Juncker elnök ismertette az Európai Unióra vonatkozó, 2025-ig terjedő elképzeléseinek részeként.

Háttér-információk

A biztonság kérdése a Juncker-Bizottság megbízatásának kezdete óta politikai prioritás: Juncker elnök 2014. júliusi politikai iránymutatásától kezdve egészen az Unió helyzetéről szóló legutóbbi, 2017. szeptember 13-i beszédig.

A Bizottság e területen folytatott tevékenysége az európai biztonsági stratégiára épül, amely meghatározza az Európai Uniót érintő terrorista és biztonsági fenyegetések hatékony kezeléséhez szükséges legfontosabb intézkedéseket, többek között a radikalizálódás elleni küzdelemre, a kiberbiztonság erősítésére, a terrorizmusfinanszírozás felszámolására és az információcsere javítására vonatkozóan. A stratégia végrehajtása az elfogadás óta sokat haladt, és hozzájárult a hatékony és valódi biztonsági unió előkészítéséhez. Az elért eredményekről a Bizottság rendszeresen közzétett jelentésekben számol be.

További információk

Kérdések és válaszok

Tájékoztató: A nyilvános terek védelme

Tájékoztató: Biztonsági unió – a védelmet nyújtó Európa

Tájékoztató: Biztonsági unió – 2017. októberi helyzetkép

Tizenegyedik eredményjelentés a hatékony és valódi biztonsági unió megvalósításáról

Cselekvési terv a nyilvános terek védelmének javítására

Cselekvési terv a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris biztonsági kockázatokra való felkészültség javítására

A Bizottság ajánlása a robbanóanyag-prekurzorokról

Javaslat – A Tanács határozata az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezményének az Európai Unió nevében történő megkötéséről

 Melléklet

Javaslat – A Tanács határozata az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezménye kiegészítő jegyzőkönyvének az Európai Unió nevében történő megkötéséről

 Melléklet

IP/17/3947

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar