Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Sysselsättning: Kommissionens rapport visar att lönerna ökar och att arbetslösa lättare hittar jobb

Bryssel den 13 oktober 2017

Kommissionen har publicerat sin årliga rapport om utvecklingen på arbetsmarknaden och löneutvecklingen i Europa.

Rapporten bekräftar den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden i EU. Sysselsättningen i EU är över nivåerna före krisen och 235 miljoner människor har ett jobb. Arbetslösheten ligger på 7,6 procent och börjar närma sig nivån före lågkonjunkturen. Rapporten visar dessutom att det har blivit enklare för arbetslösa att få jobb. Flexiblare arbetsformer har visserligen varit till gagn för både näringsliv och arbetstagare men har i några fall lett till skillnader mellan arbetstagare beroende på avtalstyp, med sämre skydd för visstidsanställda och egenföretagare som följd.

– Allt fler människor i Europa hittar ett jobb och vi har den högsta sysselsättningsnivån någonsin, säger sysselsättningskommissionär Marianne Thyssen. Europa ser nu resultaten av de målinriktade politiska reformerna. Samtidigt måste vi lösa nya problem. Vi måste sörja för rättvisa arbetsvillkor och skydd för alla arbetstagare, oavsett typ av anställning. På grundval av den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som sjösattes den 26 april, arbetar vi med att modernisera reglerna om anställningsavtal och socialt skydd för att förbättra arbets- och levnadsförhållandena i hela EU.

Årets arbetsmarknadsrapport visar också att lönerna i euroområdet ökade med 1,2 procent år 2016 och att de ökade i nästan alla EU-länder. Störst var ökningen i de länder som har jämförelsevis låga lönenivåer (exempelvis de baltiska länderna, Rumänien och Ungern). Det betyder att löneskillnaderna i EU håller på att utjämnas. Men i många länder är lönernas tillväxttakt fortfarande lägre än väntat med tanke på den senaste tidens vikande arbetslöshet. Dessutom är lönerna i de flesta EU-länder lägre för visstidsanställda än för tillsvidareanställda, särskilt i de länder där andelen visstidsanställningar är större.

För att omsätta den europeiska pelaren för sociala rättigheter i praktiken har kommissionen lagt fram ett lagförslag som ska förbättra balansen mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och har inlett samråd med arbetsmarknadens parter om modernisering av reglerna om arbetsavtal och om tillgång till socialt skydd för alla. När de väl har antagits bör de här initiativen kunna motverka de problem som lyfts fram i årets arbetsmarknadsrapport, t.ex. arbetsmarknadens segmentering och bristande skydd för arbetstagare med atypisk anställning.

Bakgrund

I sin rapport om utvecklingen på arbetsmarknaden och löneutvecklingen i Europa undersöker kommissionen arbetsmarknaden ur ett makroekonomiskt perspektiv. Sysselsättningens och lönernas aktuella utveckling analyseras för både euroområdet och hela EU och jämförs med utvecklingen hos unionens globala handelspartner. Varje år innehåller rapporten ett tematiskt kapitel med en fördjupad makroekonomisk analys av ett relevant ämne. Läs tidigare rapporter

Den 26 april 2017 lade kommissionen fram ett förslag till en europeisk pelare för sociala rättigheter med 20 centrala principer och rättigheter som ska ligga till grund för rättvisa och välfungerande arbetsmarknader och välfärdssystem. I sitt tal om tillståndet i unionen 2017 bekräftade kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker att kommissionen tänker fortsätta arbetet med pelaren för att värna EU:s värderingar och skapa ett fördjupat, rättvisare EU: ”Om vi vill undvika social splittring och social dumpning i EU bör EU-länderna enas om en europeisk pelare för sociala rättigheter så snart som möjligt och senast vid toppmötet i Göteborg i november.” Det sociala toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt kommer att anordnas i Göteborg den 17 november 2017. Läs mer om toppmötet

Mer information

Följ Marianne Thyssen på Twitter och Facebook

IP/17/3867

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar