Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Zaposlovanje: Poročilo Evropske komisije kaže večjo rast plač in hitrejše prehajanje iz brezposelnosti v zaposlitev

Bruselj, 13. oktobra 2017

Komisija je danes objavila letno poročilo o razvoju trga dela in plač v Evropi.

Letošnja izdaja potrjuje pozitivno gibanje na trgu dela v EU. Stopnja zaposlenosti v EU je presegla stopnje izpred krize, saj je zaposlenih več kot 235 milijonov ljudi. Stopnja brezposelnosti, ki trenutno znaša 7,6 %, pa se prav tako približuje tisti pred recesijo. Polega tega poročilo kaže, da brezposelni laže najdejo zaposlitev. Po drugi strani prožnejše ureditve dela, ki so prinesle prednosti tako podjetjem kot posameznikom, v nekaterih primerih vodijo do razlik med delavci z različnimi vrstami pogodb, saj so začasno zaposleni in samozaposleni slabše zaščiteni.

Evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen je povedala: „Vse več ljudi v Evropi lahko najde zaposlitev, priča smo najvišji zabeleženi stopnji zaposlenosti. Evropa žanje koristi usmerjenih reform politike, hkrati pa moramo obravnavati prihodnje izzive. Zagotoviti moramo pravične delovne razmere in zaščito za vse delavce, ne glede na njihov zaposlitveni status. Na podlagi evropskega stebra socialnih pravic, ki je bil vzpostavljen 26. aprila, si prizadevamo za posodobitev predpisov o pogodbah o zaposlitvi in socialni zaščiti, da bi dosegli boljše delovne in življenjske razmere po vseh EU.“

Poročilo o razvoju trga dela in plač za leto 2017 prav tako kaže, da so se leta 2016 plače v evrskem območju povišale za 1,2 %, do rasti pa je prišlo v skoraj vseh državah članicah. Države članice z razmeroma nizkimi ravnmi plač (na primer baltske države, Madžarska in Romunija) so zabeležile največje povišanje. To pomeni, da se ravni plač v Evropi zbližujejo. Vendar je v številnih državah ob upoštevanju nedavnega upada brezposelnosti stopnja rasti plač še vedno nižja od pričakovane. Poleg tega so v skoraj vseh državah članicah plače začasnih delavcev nižje od stalno zaposlenih, zlasti v državah članicah, kjer je delež začasnih zaposlitev višji.

V okviru evropskega stebra socialnih pravic je Komisija predstavila zakonodajni predlog za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih staršev in oskrbovalcev. Poleg tega je začela posvetovanja s socialnimi partnerji o posodobitvi predpisov o pogodbah o zaposlitvi in dostopu do socialne zaščite za vse. Ko bodo te pobude sprejete, bi lahko dale odgovor na izzive, opredeljene v letošnjem poročilu o razvoju trga dela in plač v Evropi, kot sta segmentacija trga dela in pomanjkanje zaščite delavcev v netipičnih oblikah zaposlitve.

Ozadje

Poročilo o razvoju trga dela in plač v Evropi analizira trg dela z makroekonomskega vidika. Preučuje nedavni razvoj zaposlovanja in plač, pri čemer obravnava evrsko območje in EU kot celoto ter ju primerja s svetovnimi trgovinskimi partnerji. Vsaka izdaja vključuje tematsko poglavje s poglobljeno makroekonomsko analizo zadevnega vprašanja. Prejšnje izdaje poročila najdete tukaj.

Predlog evropskega stebra socialnih pravic, ki ga je Komisija sprejela 26. aprila 2017, opredeljuje 20 ključnih načel in pravic za podporo pravičnim in dobro delujočim trgom dela ter sistemom socialnega varstva. Predsednik Juncker je v govoru o stanju v Uniji leta 2017 potrdil zavezanost Komisije napredku pri uresničevanju stebra, saj je ta bistven za uveljavitev evropskih vrednot ter bolj poglobljeno in pravičnejšo Unijo: „Če želimo preprečiti socialno razdrobljenost in socialni damping v Evropi, bi se morale države članice čim prej, najpozneje pa novembra na vrhu v Göteborgu, dogovoriti o evropskem stebru socialnih pravic.“ Socialni vrh za pravična delovna mesta in rast bo potekal 17. novembra 2017 v Göteborgu na Švedskem. Več informacij o socialnem vrhu najdete tukaj.

Več informacij

Spremljajte komisarko Marianne Thyssen na Twitterju in Facebooku.

IP/17/3867

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar