Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Ocuparea forței de muncă: raportul Comisiei arată o creștere pronunțată a salariilor și o tranziție mai rapidă de la șomaj la ocuparea unui loc de muncă

Bruxelles, 13 octombrie 2017

Comisia și-a publicat astăzi raportul anual privind evoluțiile pieței muncii și ale salariilor din Europa.

Ediția din acest an confirmă tendințele pozitive de pe piața muncii care au fost observate în UE. Ocuparea forței de muncă din UE depășește nivelurile dinaintea crizei, cu peste 235 de milioane de persoane încadrate în muncă. Șomajul, care în prezent este de 7,6 %, se apropie și el de nivelurile anterioare recesiunii. În plus, raportul arată că a devenit mai ușor pentru șomeri să își găsească un loc de muncă. Pe de altă parte, regimurile de muncă mai flexibile au generat avantaje atât pentru întreprinderi, cât și pentru persoane, dar în unele cazuri au dus la un decalaj între lucrătorii care dețin diferite tipuri de contracte, astfel încât lucrătorii cu un contract temporar și cei care desfășoară o activitate independentă sunt mai puțin protejați.

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a făcut următorul comentariu: „În Europa, din ce în ce mai multe persoane pot găsi un loc de muncă și constatăm că nivelul actual de ocupare a forței de muncă este cel mai mare înregistrat vreodată. Europa culege roadele reformelor de politică specifice. În același timp, trebuie să abordăm provocările viitoare. Trebuie să asigurăm condiții de lucru echitabile și protecție pentru toți lucrătorii, indiferent de statutul lor de încadrare în muncă. Pe baza pilonului european al drepturilor sociale, pe care l-am lansat la 26 aprilie, lucrăm la modernizarea normelor privind contractele de muncă și protecția socială, pentru a obține condiții de muncă și de trai mai bune în întreaga UE.”

Raportul privind evoluțiile pieței muncii și ale salariilor din 2017 arată, de asemenea, că în 2016 salariile din zona euro au crescut cu 1,2 % și că în aproape toate statele membre s-a înregistrat o creștere a salariilor. Statele membre cu niveluri ale salariilor comparativ scăzute (cum ar fi țările baltice, Ungaria și România) au înregistrat cele mai mari creșteri. Aceasta înseamnă că salariile se îndreaptă spre convergență la nivel european. Cu toate acestea, în multe țări rata de creștere a salariilor este în continuare mai scăzută decât se preconizase pe baza recentelor scăderi ale șomajului. În plus, în aproape toate statele membre salariile lucrătorilor temporari sunt mai mici decât cele ale lucrătorilor permanenți, în special în statele membre în care ponderea lucrătorilor în regim temporar este mai mare.

În cadrul inițiativelor pentru îndeplinirea obiectivelor pilonului european al drepturilor sociale, Comisia a prezentat o propunere legislativă de a îmbunătăți echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și a îngrijitorilor care lucrează și a lansat consultări cu partenerii sociali privind modernizarea normelor referitoare la contractele de muncă și la accesul tuturor la protecția socială. Odată adoptate, aceste inițiative ar putea oferi răspunsuri la provocările evidențiate în Raportul privind evoluțiile pieței muncii și ale salariilor din Europa din acest an, precum segmentarea pieței muncii și lipsa de protecție a lucrătorilor din cadrul regimurilor de muncă atipice.

Context

Raportul privind evoluțiile pieței muncii și ale salariilor din Europa analizează piața muncii dintr-o perspectivă macroeconomică. El prezintă o analiză a evoluțiilor recente în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și salariile, studiind zona euro și ansamblul UE în comparație cu partenerii săi comerciali de la nivel mondial. Fiecare ediție cuprinde un capitol tematic care aprofundează analiza macroeconomică a unui aspect relevant. Edițiile anterioare ale raportului pot fi găsite aici.

Propunerea privind Pilonul european al drepturilor sociale, adoptată de Comisie la 26 aprilie 2017, stabilește 20 principii și drepturi esențiale menite să sprijine existența unor piețe ale muncii și a unor sisteme de protecție socială echitabile și funcționale. În discursul său din 2017 privind starea Uniunii, președintele Juncker a confirmat angajamentul Comisiei de a realiza progrese în ceea ce privește pilonul, ca mijloc esențial pentru a afirma valorile europene și pentru a crea o Uniune Europeană mai profundă și mai echitabilă: „Dacă dorim să evităm fragmentarea socială și dumpingul social în Europa, atunci statele membre ar trebui să ajungă la un acord cu privire la pilonul european al drepturilor sociale, cât mai curând posibil și cel târziu la summitul de la Göteborg din luna noiembrie.” Summitul social pentru creștere și locuri de muncă echitabile va avea loc la Göteborg, în Suedia, la data de 17 noiembrie 2017. Mai multe informații cu privire la acest summit pot fi găsite aici.

Pentru informații suplimentare

Urmăriți activitatea comisarului Marianne Thyssen pe Twitter și pe Facebook.

IP/17/3867

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar