Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Werkgelegenheid: uit het verslag van de Commissie blijkt dat de lonen meer stijgen en de overgang van werkloosheid naar werk sneller gaat

Brussel, 13 oktober 2017

Vandaag heeft de Commissie haar jaarlijks verslag "Arbeidsmarkt- en loonontwikkelingen in Europa" gepresenteerd.

In de editie van dit jaar worden de positieve arbeidsmarktontwikkelingen bevestigd die in de EU zijn waargenomen. In de EU zijn meer dan 235 miljoen mensen aan het werk, dus meer dan vóór de crisis, en het huidige werkloosheidspercentage bevindt zich met 7,6 % in de buurt van het niveau van vóór de recessie. Daarnaast blijkt uit het verslag dat werklozen nu gemakkelijker een baan vinden. Meer flexibele werkregelingen hebben voor zowel ondernemingen als particulieren voordelen opgeleverd maar zij hebben in bepaalde gevallen ook een onderscheid gecreëerd tussen werknemers met verschillende types overeenkomsten, waarbij personen met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur en zelfstandigen minder goed zijn beschermd.

Marianne Thyssen, Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit: "In Europa vinden steeds meer mensen een baan en wij zijn getuige van het hoogste werkgelegenheidsniveau dat ooit is geregistreerd. Europa plukt de vruchten van gerichte beleidshervormingen. Tegelijkertijd moeten wij ook verdere uitdagingen aanpakken. Wij moeten billijke arbeidsomstandigheden en bescherming voor alle werknemers garanderen, ongeacht hun arbeidssituatie. Op basis van de Europese pijler van sociale rechten waarmee wij op 26 april van start zijn gegaan, werken wij momenteel via de modernisering van de regels inzake arbeidsovereenkomsten en sociale bescherming aan betere arbeids- en levensomstandigheden in de hele EU."

Uit het verslag "Arbeidsmarkt- en loonontwikkelingen in Europa" 2017 blijkt verder dat de lonen in de eurozone in 2016 met 1,2 % zijn gestegen en dat in bijna alle lidstaten een stijging heeft plaatsgevonden. In lidstaten met relatief lage lonen, zoals de Baltische staten, Hongarije en Roemenië, werden de grootste stijgingen vastgesteld. Dit betekent dat de verschillen tussen de lonen in Europa kleiner worden. In vele landen is het groeipercentage van de lonen echter nog steeds lager dan verwacht ingevolge de recente daling van de werkloosheid. Bovendien liggen de lonen van tijdelijke arbeidskrachten in bijna alle lidstaten lager dan de lonen van werknemers in vaste dienst, met name in lidstaten met een hoger aandeel tijdelijke arbeidsplaatsen.

In het kader van de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten heeft de Commissie een wetsvoorstel ingediend om het evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers te verbeteren en heeft zij raadplegingen van de sociale partners opgestart over de modernisering van de regels inzake arbeidsovereenkomsten en over de toegang tot sociale bescherming voor iedereen. Na goedkeuring kunnen deze initiatieven een antwoord bieden op de uitdagingen die worden belicht in het verslag "Arbeidsmarkt- en loonontwikkelingen in Europa" van dit jaar, zoals arbeidsmarktsegmentatie en het gebrek aan bescherming van werknemers die atypische arbeid verrichten.

Achtergrond

In het verslag "Arbeidsmarkt- en loonontwikkelingen in Europa" wordt een analyse gemaakt van de arbeidsmarkt vanuit macro-economisch perspectief. Het biedt een analyse van de recente ontwikkelingen op het vlak van werkgelegenheid en lonen in de eurozone en de EU als geheel in vergelijking met haar wereldwijde handelspartners. Elke editie omvat een thematisch hoofdstuk waarin dieper wordt ingegaan op de macro-economische analyse van een relevant onderwerp. Vorige edities van het verslag zijn hier beschikbaar.

Het voorstel voor een Europese pijler van sociale rechten, dat op 26 april 2017 door de Commissie is goedgekeurd, bevat 20 grondbeginselen en belangrijke rechten ter ondersteuning van goed werkende en billijke arbeidsmarkten en socialezekerheidsstelsels. In zijn toespraak over de Staat van de Unie in 2017 bevestigde voorzitter Juncker dat de Commissie vastbesloten is verder aan de pijler te bouwen als een essentieel middel om de Europese waarden kracht bij te zetten en een diepere en eerlijkere interne markt te creëren: "Om sociale versnippering en sociale dumping in Europa te voorkomen, zouden de lidstaten het zo snel mogelijk eens moeten worden over een Europese pijler van sociale rechten. Uiterlijk zou dat op de top van Göteborg in november moeten gebeuren". De sociale top voor eerlijke banen en groei vindt op 17 november 2017 in Göteborg plaats. Klik hier voor meer informatie over de top.

Meer informatie

Volg Marianne Thyssen op Twitter en Facebook

IP/17/3867

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar