Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Foglalkoztatás: felgyorsult a bérnövekedés és könnyebb visszatérni a munkaerőpiacra – állapítja meg éves jelentésében a Bizottság

Brüsszel, 2017. október 13.

A Bizottság ma közzétette „A munkaerőpiac és a bérek alakulása Európában” című éves jelentését.

Az idei jelentés megerősíti azokat a pozitív munkaerőpiaci trendeket, amelyek az utóbbi időben kirajzolódtak az EU-ban. A tagállamokban összesen több mint 235 millióan vannak állásban, vagyis többen, mint a válságot megelőző időszakban, és a munkanélküliségi ráta, mely jelenleg 7,6%, megközelítette a recesszió előtti szintet. A jelentés rámutat arra is, hogy a munkanélküliek most már könnyebben el tudnak újra helyezkedni, mint a válság évei alatt. Jóllehet a rugalmasabb munkafeltételek mind a munkáltatók, mind a munkavállalók szempontjából előnyösek, bizonyos esetekben egyenlőtlenséget eredményeznek a különböző jogállású dolgozók között. Sokszor ugyanis az alkalmi munkavállalók és az önfoglalkoztatók nem részesülnek megfelelő szociális védelemben.

Marianne Thyssen, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért, valamint a munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős uniós biztos így nyilatkozott: „Európában egyre többen tudnak elhelyezkedni, és a foglalkoztatás szintje minden eddigi arányt túlszárnyalt. Beértek tehát a célzott szakpolitikai reformok gyümölcsei. Továbbra sem lehetünk azonban teljesen elégedettek: gondoskodnunk kell arról, hogy minden munkavállaló tisztességes munkafeltételek mellett dolgozhasson és megfelelő védelemben részesüljön – a munkaviszonyától függetlenül. A szociális jogok európai pillérét április 26-án fektettük le. Ezt követve dolgozunk a munkaszerződésekre és a szociális védelemre vonatkozó szabályok korszerűsítésén annak érdekében, hogy EU-szerte javuljanak a munka- és életkörülmények.”

A munkaerőpiac és a bérek alakulásáról szóló 2017. évi jelentés beszámol arról is, hogy 2016-ban szinte mindegyik EU-tagországban emelkedtek a fizetések – az euróövezetben átlagosan 1,2%-kal. A fizetések legnagyobb arányban a viszonylag alacsony bérszínvonalú tagállamokban (például a balti országokban, Magyarországon és Romániában) növekedtek. Ez azt jelenti, hogy csökkenőben vannak a bérkülönbségek az EU-ban. Sok országban azonban a munkanélküliség csökkenésével együtt a vártnál kisebb mértékben emelkedtek a fizetések. Ráadásul csaknem mindegyik tagállamra jellemző, hogy az alkalmi munkavállalók fizetése alacsonyabb a határozatlan időre szóló munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókénál, különösen azokban a tagországokban, ahol az ideiglenes foglalkoztatás aránya magasabb.

A szociális jogok európai pillérében foglalt célkitűzések megvalósítása során a Bizottság jogalkotási javaslatot terjesztett elő annak érdekében, hogy a dolgozó szülők és gondozók körében támogassa a munka és a magánélet közötti egyensúlyt, valamint elindított két konzultációt a szociális partnerek körében, egyrészt a munkaszerződésekre, másrészt a szociális védelemhez való egyetemes hozzáférésre vonatkozó szabályok korszerűsítéséről. Ezek a kezdeményezések – miután elfogadásra kerülnek – választ jelenthetnek a munkaerőpiac és a bérek alakulásáról szóló idei jelentésben felvázolt kihívásokra, például a munkaerőpiac szegmentációjára és a szociális védelem hiányára az atipikus foglalkoztatási formák esetében.

Háttér-információk

„A munkaerőpiac és a bérek alakulása Európában” című jelentés makrogazdasági szemszögből elemzi az EU munkaerőpiacát. Bemutatja a foglalkoztatás és a bérek területén kirajzolódó legújabb trendeket az euróövezetre és az EU egészére vonatkozóan, és összeveti azokat az EU globális kereskedelmi partnereire jellemző tendenciákkal. Mindegyik évben a jelentés külön fejezetet szentel egy adott területnek, és azt a többinél alaposabb makrogazdasági elemzésnek veti alá. A korábbi években kiadott jelentések itt olvashatók.

2017. április 26-án a Bizottság elfogadta a szociális jogok európai pillérére vonatkozó javaslatát, amely húsz kulcsfontosságú elvet és jogot rögzít a méltányos és jól működő munkaerőpiacok, illetve jóléti rendszerek támogatása érdekében. Az Unió helyzetéről szóló, 2017. évi értékelő beszédében Juncker elnök megerősítette, hogy a Bizottság elkötelezett a pillér előmozdításában, amely az európai értékek érvényre juttatásának és Európa összetartóbb, méltányosabb uniójának alapvető eszköze: „Ha Európában el akarjuk kerülni a szociális fragmentációt és a szociális dömpinget, akkor a tagállamoknak a lehető leghamarabb, de legkésőbb novemberben, a göteborgi csúcstalálkozón meg kell állapodniuk a szociális jogok európai pilléréről.” A tisztességes munkafeltételekről és a növekedésről szóló szociális csúcstalálkozóra 2017. november 17-én kerül sor Göteborgban (Svédország). Bővebb információk a csúcstalálkozóról itt olvashatók.

További információk

Kövesse Marianne Thyssen bejegyzéseit a Twitteren és a Facebookon!

IP/17/3867

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar