Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Työllisyys: Komission raportin mukaan palkkojen kasvuvauhti on kiihtynyt ja työttömien siirtyminen työelämään on nopeutunut

Bryssel 13. lokakuuta 2017

Komissio on tänään julkaissut vuotuisen raporttinsa työmarkkinoiden ja palkkojen kehityksestä Euroopassa.

Tämän vuoden raportti vahvistaa työmarkkinoilla EU:ssa havaittavissa olleen myönteisen kehityksen. Työllisiä on yli 235 miljoonaa eli työllisyys EU:ssa ylittää kriisiä edeltäneet tasot. Työttömyysaste, joka on 7,6 %, lähestyy taantumaa edeltäneitä tasoja. Lisäksi raportista käy ilmi, että työttömien on nyt helpompi löytää työtä. Joustavammat työjärjestelyt ovat tuoneet etuja sekä yrityksille että työntekijöille, mutta joissakin tapauksissa se on johtanut jakoon erilaisilla sopimuksilla työskentelevien välillä niin, että tilapäistyöntekijöillä ja itsenäisillä ammatinharjoittajilla on heikompi suoja.

Työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaava komissaari Marianne Thyssen totesi, että työpaikan löytäminen Euroopassa on entistä helpompaa ja työllisyysaste on korkeampi kuin koskaan. ”Keräämme toimintapolitiikkojen kohdennettujen uudistusten hedelmiä. Samaan aikaan meillä on uusia haasteita. Meidän on varmistettava oikeudenmukaiset työolot ja sosiaalinen suoja kaikille työntekijöille heidän työsuhteestaan riippumatta. Komission 26. huhtikuuta käyttöön ottaman Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin tarkoituksena on nykyaikaistaa työsopimuksia ja sosiaaliturvaa koskevia sääntöjä, jotta työ- ja elinolot kaikkialla EU:ssa olisivat paremmat.”

Työmarkkina- ja palkkakehitystä käsittelevästä vuoden 2017 raportista käy myös ilmi, että euroalueella palkat kasvoivat 1,2 % vuonna 2016, ja ne olivat kasvussa lähes kaikissa jäsenvaltioissa. Kasvu oli suurinta niissä jäsenvaltioissa, joissa on suhteellisen alhainen palkkataso (esimerkiksi Baltian maat, Unkari ja Romania). Tämä tarkoittaa sitä, että palkat ovat yhdentymässä Euroopassa. Monissa maissa palkkojen kasvuvauhti on kuitenkin edelleen alhaisempi kuin mitä työttömyyden viimeaikainen lasku antaisi olettaa. Lisäksi tilapäistyöntekijöiden palkat ovat lähes kaikissa jäsenvaltioissa pienemmät kuin vakituisten työntekijöiden – etenkin jäsenvaltioissa, joissa tilapäisten työsuhteiden osuus on suurempi.

Toteuttaakseen Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin tavoitteita komissio esitti lainsäädäntöehdotuksen työssäkäyvien vanhempien ja omaisiaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta sekä käynnisti työmarkkinaosapuolten kuulemisen työsopimusten nykyaikaistamisesta ja sosiaalisen suojelun takaamisesta kaikille. Näistä aloitteista – kun ne on hyväksytty – voi löytyä vastauksia haasteisiin, joita nyt julkaistussa viimeisimmässä ”Labour Market and Wage Developments in Europe” -raportissa otetaan esiin. Näitä ovat mm. työmarkkinoiden segmentoituminen ja epätyypillisessä työsuhteessa olevien työntekijöiden puutteellinen suoja.

Tausta

”Labour Market and Wage Developments in Europe” -raportissa analysoidaan työmarkkinoita makrotaloudellisesta näkökulmasta. Siinä analysoidaan työllisyyden ja palkkojen kehitystä viime aikoina. Tarkastelun kohteena ovat euroalue ja koko EU:n alue verrattuna sen kauppakumppaneihin maailmassa. Jokaisessa raportissa on temaattinen luku, jossa syvennetään ajankohtaisten asioiden makrotaloudellista analyysiä. Aiemmat raportit ovat saatavilla täällä.

Komission 26. huhtikuuta 2017 hyväksymässä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa määritellään 20 keskeistä periaatteetta ja oikeutta, joiden avulla tuetaan oikeudenmukaisia ja toimivia työmarkkinoita ja sosiaaliturvajärjestelmiä. Vuoden 2017 unionin tilaa käsitelleessä puheessaan puheenjohtaja Juncker vahvisti komission sitoumuksen käyttää pilaria eurooppalaisten arvojen puolustamiseen ja syvemmän ja oikeudenmukaisemman EU:n luomiseen: ”Jos haluamme välttää sosiaalisen pirstoutumisen ja sosiaalisen polkumyynnin Euroopassa, jäsenvaltioiden olisi sovittava Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista mahdollisimman pian ja viimeistään Göteborgin huippukokouksessa marraskuussa”. Oikeudenmukaisia työpaikkoja ja kasvua käsittelevä sosiaalialan huippukokous järjestetään Göteborgissa Ruotsissa 17. marraskuuta 2017. Lisätietoa huippukokouksesta on saatavilla täällä.

Lisätietoja

Seuraa Marianne Thysseniä Twitterissä ja Facebookissa

IP/17/3867

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar