Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Beskæftigelse: Kommissionens beretning viser større lønstigninger og hurtigere overgang fra arbejdsløshed til beskæftigelse

Bruxelles, den 13. oktober 2017

Kommissionen offentliggjorde i dag Labour Market and Wage Development Report 2017.

Dette års udgave bekræfter de positive arbejdsmarkedstendenser, som vi har været vidne til i EU: Beskæftigelsen i EU er på et højere niveau end før krisen med over 235 millioner på arbejdsmarkedet. Arbejdsløsheden, som nu er på 7,6 %, nærmer sig også niveauerne fra før krisen. Desuden viser beretningen, at det er blevet lettere for arbejdsløse til at finde et job. På den anden side har mere fleksible arbejdsordninger medført fordele både for virksomheder og enkeltpersoner, men har i nogle tilfælde ført til en kløft mellem arbejdstagere med forskellige typer kontrakter, hvor personer i tidsbegrænset beskæftigelse og selvstændige erhvervsdrivende er mindre godt beskyttet.

Marianne Thyssen, kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet, udtalte: "Der er flere og flere i Europa, som er i stand til at finde et job, og vi er vidne til det højeste beskæftigelsesniveau, der nogensinde er registreret. Europa udnytter fordelene ved målrettede politikreformer. Samtidig er vi nødt til at håndtere yderligere udfordringer. Vi skal sikre rimelige arbejdsvilkår og beskyttelse for alle arbejdstagere uanset deres beskæftigelsesstatus. På grundlag af den europæiske søjle for sociale rettigheder, som vi lancerede den 26. april, arbejder vi på at modernisere reglerne for ansættelseskontrakter og social beskyttelse for at opnå bedre arbejds- og levevilkår i hele EU."

Labour Market and Wage Development Report 2017 viser også, at lønningerne i euroområdet steg med 1,2 % i 2016, og at de steg i næsten alle medlemsstater. Medlemsstater med forholdsvis lave lønniveauer (som f.eks. de baltiske lande, Ungarn og Rumænien) registrerede de største stigninger. Dette betyder, at lønningerne konvergerer i hele Europa. I mange lande er lønningernes vækstrate imidlertid stadig lavere end forventet ud fra den seneste tids fald i arbejdsløsheden. I næsten alle medlemsstater er midlertidigt ansattes løn desuden lavere end fastansattes, navnlig i medlemsstater, hvor andelen af midlertidig beskæftigelse er højere.

Som led i den europæiske søjle for sociale rettigheder fremlagde Kommissionen et lovforslag til forbedring af balancen mellem arbejds- og privatliv for erhvervsaktive forældre og omsorgspersoner og indledte høringer af arbejdsmarkedets parter for at modernisere reglerne for ansættelseskontrakter og for adgang til social beskyttelse for alle. Disse initiativer kunne — når de er vedtaget — give svar på de udfordringer, der fremhæves i dette års Report on Labour Market and Wage Developments in Europe, som f.eks. arbejdsmarkedssegmentering og manglende beskyttelse af arbejdstagere med atypiske former for beskæftigelse.

Baggrundsoplysninger

Labour Market and Wage Developments in Europe report analyserer arbejdsmarkedet ud fra et makroøkonomisk perspektiv. Den indeholder en analyse af den nylige beskæftigelses- og lønudvikling og betragter euroområdet og EU som et hele i forhold til deres globale handelspartnere. Hver udgave indeholder et tematisk kapitel, der uddyber den makroøkonomiske analyse af et relevant spørgsmål. Tidligere udgaver af beretningen findes her.

Forslaget om en europæisk søjle for sociale rettigheder, der blev vedtaget af Kommissionen den 26. april 2017, omfatter 20 centrale principper og rettigheder til støtte for retfærdige og velfungerende arbejdsmarkeder og velfærdssystemer. Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, bekræftede i sin tale om Unionens tilstand 2017 Kommissionens vilje til at føre søjlen ud i livet som et vigtigt middel til at gøre europæiske værdier gældende og skabe et dybere og mere retfærdigt EU: "Ønsker vi at undgå social opsplitning og social dumping i Europa, bør medlemsstaterne nå til enighed om den europæiske søjle for sociale rettigheder snarest muligt og senest på topmødet i Göteborg i november." Det sociale topmøde om fair job og vækst finder sted i Göteborg, Sverige, den 17. november 2017. Yderligere oplysninger om topmødet findes her.https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_da

Yderligere oplysninger

Følg Marianne Thyssen på twitter og facebook

IP/17/3867

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar