Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Zaměstnanost: zpráva Komise o zaměstnanosti ukazuje, že mzdy rostou rychleji a že je snadnější získat práci

Brusel 13. října 2017

Komise dnes zveřejnila každoroční zprávu o trhu práce a vývoji mezd v Evropě.

Letošní zpráva potvrzuje pozitivní trendy na trhu práce, které v EU pozorujeme. V EU má nyní práci více než 235 milionů lidí, což je více, než před krizí. Míra nezaměstnanosti, která v současnosti činí 7,6 %, se blíží hodnotám před hospodářskou recesí. Ze zprávy dále vyplývá, že nezaměstnaní nacházejí práci snadněji. Na druhé straně přinesly flexibilnější pracovní úvazky výhody podnikům i zaměstnancům, avšak v některých případech vedly k rozdílům mezi pracovníky s různými druhy smluv, přičemž se zhoršila ochrana lidí zaměstnaných na dobu určitou a osob samostatně výdělečně činných.

Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová v této souvislosti uvedla: „Stále více lidí v Evropě si dokáže najít zaměstnání a pozorujeme historicky nejvyšší míru zaměstnanosti. Evropa sklízí plody cílených reforem. Zároveň však musíme řešit další otázky. Musíme zajistit spravedlivé pracovní podmínky a ochranu pro všechny pracovníky, bez ohledu na druh jejich pracovního poměru. Na základě evropského pilíře sociálních práv, který jsme představili dne 26. dubna, pracujeme na modernizaci pravidel pro pracovní smlouvy a sociální ochranu, abychom v celé EU zajistili lepší pracovní a životní podmínky.“

Zpráva o trhu práce a vývoji mez z roku 2017 rovněž ukazuje, že v roce 2016 se mzdy v eurozóně zvýšily o 1,2 % a že rostly téměř ve všech členských státech. Nejvyšší růst zaznamenaly členské státy s poměrně nízkou úrovní mezd (například pobaltské státy, Maďarsko a Rumunsko). To znamená, že se rozdíly mezi mzdami v Evropě snižují. V mnoha zemích však je míra růstu mezd stále nižší, než jak bychom mohli očekávat v souvislosti s nedávným poklesem nezaměstnanosti. Kromě toho jsou mzdy dočasných pracovníků v téměř všech členských státech nižší než u stálých zaměstnanců, zejména v členských státech, v nichž je podíl smluv na dobu určitou vyšší.

V rámci prosazování evropského pilíře sociálních práv představila Komise legislativní návrh na zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem pracujících rodičů a pečovatelů a zahájila konzultace se sociálními partnery za účelem modernizace pravidel týkajících se pracovních smluvpřístupu k sociální ochraně pro všechny. Jakmile budou tyto iniciativy přijaty, poskytnou odpověď na otázky, které letošní zpráva o trhu práce a vývoji mezd v Evropě zdůraznila, jako je například segmentace trhu práce a nedostatečná ochrana pracovníků v nestandardních formách zaměstnání.

Souvislosti

Zpráva o trhu práce a vývoji mezd v Evropě analyzuje trh práce z makroekonomického hlediska. Poskytuje analýzu nedávného vývoje zaměstnanosti a mezd, přičemž srovnává eurozónu a celou EU s globálními obchodními partnery. Každé vydání obsahuje tematickou kapitolu, která prohlubuje makroekonomickou analýzu relevantní problematiky. Zprávy z minulých let naleznete zde.

Návrh Evropského pilíře sociálních práv, který Komise přijala 26. dubna 2017, stanoví dvacet klíčových zásad a práv na podporu spravedlivých a řádně fungujících trhů práce a systémů sociálního zabezpečení. Předseda Juncker ve svém letošním projevu o stavu Unie potvrdil závazek Komise dále rozvíjet zmíněný pilíř, jelikož je to základní prostředek k prosazování evropských hodnot a vytváření silnější a spravedlivější EU. „Pokud chceme v Evropě zamezit sociální roztříštěnosti a sociálnímu dumpingu, měly by se členské státy co nejdříve dohodnout na evropském pilíři sociálních práv, a to nejpozději na summitu v Göteborgu, který se bude konat v listopadu.“ Sociální summit na téma spravedlivých pracovních míst a růstu se bude konat ve švédském Göteborgu dne 17. listopadu 2017. Více informací o tomto summitu naleznete zde.

Další informace

Marianne Thyssenová na Twitteru a Facebooku

IP/17/3867

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar