Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Toppmöte EU – Indien: Förstärkt strategiskt partnerskap och vidareutveckling av den gemensamma agendan

Bryssel den 6 oktober 2017

Det 14:e toppmötet mellan Europeiska unionen och Indien hölls idag i New Delhi för att markera de 55 åren av diplomatiska förbindelser mellan världens två största demokratier.

EU företräddes av kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk, och Indien av sin premiärminister Narendra Modi. EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini var också närvarande.

EU och Indien gjorde ett gemensamt uttalande vid toppmötet. Gemensamma uttalanden om terrorismbekämpning, om ren energi och klimatförändringar, och om smart och hållbar urbanisering antogs också. Ledarna utvärderade även genomförandet av EU:s och Indiens åtgärdsagenda 2020 som godkändes vid förra årets toppmöte.

”Vi är världens två största demokratier. Vi är två av världens största ekonomier. Vi delar värderingar och har samma tro på frihet, jämlikhet, tolerans och på rättstaten. Att samarbeta med en likasinnad partner som Indien är bara logiskt. Det är naturligt, sa Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande.”Vi har kommit överens om att fördjupa våra handelsförbindelser. Det är hög tid för ett frihandelsavtal mellan Indien och EU. När omständigheterna är de rätta – och först då – kommer vi att återuppta arbetet. Dagens toppmöte är ett betydelsefullt steg i rätt riktning och efter samtal med premiärminister Modi är jag säker på att vi kan gå vidare. Våra chefsförhandlare kommer att sitta ner i november och staka ut riktningen.”

Jean-Claude Junckers fulla uttalande vid den gemensamma presskonferensen efter toppmötet finns att läsa online.

 

Partnerskap för framgång

Handel och investeringar är viktiga delar av det strategiska partnerskapet mellan EU och Indien. EU är Indiens största handelspartner medan Indien är EU:s nionde största partner. Den bilaterala handeln med varor och tjänster under 2016 uppgick till över 100 miljarder euro. På toppmötet uttryckte ledarna sitt gemensamma åtagande att stärka det ekonomiska partnerskapet mellan EU och Indien och att uppnå den fulla potentialen i denna aspekt av våra förbindelser. Det görs insatser på båda sidor för att aktivt gå mot ett snart återupptagande av förhandlingarna om ett omfattande och ömsesidigt fördelaktigt frihandelsavtal. Ledarna bekräftade också på nytt Världshandelsorganisationens (WTO) centrala roll och vikten av att utöka den fria, rättvisa och öppna handeln för att uppnå hållbar tillväxt och utveckling. Båda sidor upprepade sina utfästelser att samarbeta med alla medlemmar i WTO för att göra den elfte ministerkonferensen till en framgång med konkreta resultat.

Ledarna på toppmötet välkomnade den nyligen inrättade investeringsfrämjande mekanismen för EU-investeringar i Indien, som kommer att underlätta och uppmuntra investeringar från EU genom att ge konkret stöd på plats, särskilt när det gäller procedurfrågor, för EU-företag som vill investera i Indien.

 

Partnerskap för ansvarsfull utveckling

Ledarna antog också ett gemensamt uttalande om ren energi och klimatförändringar för att visa att de tar delat ansvar och är beredda att ta ledningen i det globala arbetet för att mildra och anpassa sig till effekterna av klimatförändringarna. Båda sidor bekräftade sina åtaganden enligt Parisavtalet och kom överens om att öka samarbetet i genomförandet av klimatåtgärder, miljövänlig nedkylning, soldrivna pumpar, energilagring, elddriven rörlighet och förnybara energikällor för att bättre genomföra avtalet.

Många städer i EU och i Indien är drivkrafter för tillväxt och innovation, men de har också många akuta ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar. I ett gemensamt uttalande om ett partnerskap för smart och hållbar urbanisering som antogs på toppmötet anges prioriteringarna och målsättningarna för ett utökat samarbete mellan de två i fråga om stadsutveckling de kommande åren. Partnerskapet kommer att skapa nya möjligheter för samarbete mellan våra respektive lokala och regionala myndigheter. Det ska bygga på erfarenheterna från EU-agendan för städer och Indiens ledande program Smart Cities Mission.

Europeiska investeringsbankens vice ordförande, Andrew McDowell, bekräftade EIB:s rekordlån till investeringar i Indien. Det handlar om 500 miljoner euro till hållbara transporter i Indien som kommer att användas för att finansiera en ny linje och 96 nya tåg i Bangalores tunnelbana.

Ledarna förband sig att övergå till en mer cirkulär ekonomisk modell som minskar konsumtionen av primära resurser. Den nya G20-dialogen om resurseffektivitet kommer att användas som en plattform för nära samarbete om effektiv och hållbar användning av naturtillgångar, för utveckling av strategier för denna avgörande ekonomiska omvandling och för att gemensamt verka för resurseffektivitet på en global nivå. Ledarna kom också överens om att ytterligare intensifiera samarbetet för att ta itu med miljöproblem, i synnerhet inom Indiens och EU:s partnerskap för vattenfrågor. Vid vattenforumet mellan EU och Indien den 11 oktober 2017 kommer det att fastställas konkreta punkter för detta engagemang.

På toppmötet enades man om att sätta ny fart på samarbetet kring forskning och innovation genom att sjösätta ett flaggskeppsinitiativ på 30 miljoner euro för vattenforskning. Båda sidor var också överens om att utöka sitt samarbete inom forskning och innovation genom att utvidga mekanismen för samfinansiering EU–Indien till att omfatta alla områden av intresse för Indien i Horizon 2020, som hälso- och sjukvård, klimatförändringar och energi. Detta senare ska ske inom ramen för initiativet Mission Innovation. Ett genomförandearrangemang mellan Europeiska kommissionen och det indiska Science and Engineering Research Board (SERB) undertecknades i syfte att underlätta samarbete mellan talangfulla indiska forskare och team inom Europeiska forskningsrådet i Europa. Båda sidor bekräftade vikten av att sluta avtalet Euratom–Indien om samarbete inom forskning och utveckling av fredlig användning av kärnenergi och kom överens om att arbeta för ett snabbt ingående.

Ledarna välkomnade också det nära förestående verkställandet av det horisontella avtalet mellan EU och Indien om vissa aspekter av luftfart. Med genomförandet av detta avtal återställs rättssäkerheten kring våra luftfartsförbindelser med Indien genom att de bilaterala luftfartsavtalen mellan Indien och EU:s medlemsländer blir förenliga med EU:s lagstiftning. Till följd av detta erkänner Indien nu principen om att EU utser lufttrafikföretag, vilket gör att lufttrafikföretag i EU kan flyga till Indien från vilken medlemsstat som helst som Indien har ett bilateralt avtal med.

Ledarna uttryckte också sin gemensamma beslutsamhet att stärka samarbetet kring migration och flyktingar, bland annat inom ramen för FN:s arbete för att anta en global migrationspakt och en global flyktingpakt. Båda sidor endes om att öka de samlade ansträngningarna för genomförande av EU:s och Indiens gemensamma agenda för migration och rörlighet (CAMM).

 

Partnerskap för fred och säkerhet i världen

Som trofasta förespråkare av multilateralism och en regelbaserad världsordning har EU och Indien samma syn på de globala och regionala utmaningarna. På toppmötet tog ledarna upp ett antal akuta situationer såväl i EU:s och Indiens omedelbara närhet som längre bort. Bland annat berörde man utsikterna för fred i Afghanistan, situationen på den koreanska halvön, i Myanmar och östra Ukraina, i Iran och Syrien, samt fredprocessen i Mellanöstern. Ledarna diskuterade även möjligheterna till ökat samarbete mellan EU och Indien kring Indiska oceanen och i Afrika.

Man antog ett gemensamt uttalande om bekämpning av terrorism som markerade ytterligare en intensifiering i den gemensamma kampen mot terrorism. Det har gjorts avsevärda framsteg de senaste månaderna, bland annat genom den regelbundna dialogen om terrorismbekämpning och de gemensamma uttalandena för att öka samarbetet när det gäller att förebygga och bekämpa terrorism, våldsbejakande extremism och radikalisering, och för att störa rekryteringen av utländska terroriststridande, finansieringsvägar och vapenleveranser till terrorister.

Den 4 oktober genomförde det italienska flaggskeppet och högkvarteret för EU:s flottinsats Atalanta, ITS Fasan, och den indiska flottans fartyg INS Trishul, manövrer utanför Somaliens kust, vilket var den första marina övningen någonsin mellan EU och Indien. På toppmötet enades ledarna om att genomföra fler sådana övningar för att utöka samarbetet på området för sjöfartsskydd.

Inför den femte globala konferensen om cyberrymden i New Delhi den 23–24 november 2017 uttryckte ledarna sina intentioner att fördjupa samarbetet om cybersäkerhet utan att göra avkall på sitt engagemang för en öppen, fri, säker, stabil, fredlig och tillgänglig cyberrymd som möjliggör tillväxt och innovation.

 

Mer information

Det fjortonde EU–Indien-toppmötet

Gemensamt uttalande från det fjortonde EU–Indien-toppmötet

Gemensamt uttalande om ren energi och klimatförändringar

Gemensamt uttalande om terrorismbekämpning

Gemensamt uttalande om ett partnerskap för smart och hållbar urbanisering

Jean-Claude Junckers uttalande vid den gemensamma presskonferensen efter det fjortonde EU–Indien-toppmötet

Faktablad om förbindelserna mellan EU och Indien

Handelsförbindelser mellan EU och Indien

Webbsida för EU-delegationen i Indien

IP/17/3728

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar