Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Vrh EU-Indija: krepitev strateškega partnerstva in nadaljnji razvoj skupne agende

Bruselj, 6. oktobra 2017

Danes je v New Delhiju potekal 14. vrh med Evropsko unijo in Indijo, ki je obeležil 55 let diplomatskih odnosov med največjima svetovnima demokracijama.

Evropsko unijo sta na vrhu zastopala predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in predsednik Evropskega sveta Donald Tusk, Indijo pa je zastopal predsednik vlade Narendra Modi. Vrha se je udeležila tudi visoka predstavnica za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednica Evropske komisije Federica Mogherini.

Evropska unija in Indija sta sprejeli skupno izjavo vrha ter skupne izjave o boju proti terorizmu, čisti energiji in podnebnih spremembah ter pametni in trajnostni urbanizaciji. Voditelji so prav tako pregledali napredek pri izvajanju celovite agende EU in Indije za ukrepanje do leta 2020, ki je bila potrjena na lanskoletnem vrhu.

„Predstavljamo največji demokraciji na svetu in dve izmed največjih gospodarstev na svetu. Imamo iste vrednote in verjamemo v svobodo, enakost, strpnost in pravno državo. Sodelovanje z enako mislečimi partnericami, kot je Indija, je preprosto smiselno in samoumevno,“ je dejal predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. „Dogovorili smo se, da bomo našim trgovinskim odnosom dali novo razsežnost. Zdaj je skrajni čas za sporazum o prosti trgovini med Indijo in EU. Ko bodo okoliščine prave – in šele takrat, ko bodo prave – bomo nadaljevali pogajanja. Današnje srečanje na vrhu je pomemben korak v pravo smer in po pogovoru s predsednikom vlade Modijem sem prepričan, da lahko nadgradimo naše odnose. Naši glavni pogajalci se bodo sestali novembra in začrtali pot naprej.“

Celotna izjava predsednika Junckerja s skupne tiskovne konference po vrhu je na voljo na spletu.

 

Partnerici za blaginjo

Trgovina in naložbe sta pomembna vidika strateškega partnerstva med EU in Indijo. EU je največja trgovinska partnerica Indije, Indija pa je deveta največja partnerica EU. Dvostranska trgovina z blagom in storitvami je leta 2016 dosegla vrednost več kot 100 milijard evrov. Voditelji so na vrhu izrazili odločenost za poglobitev gospodarskega partnerstva med EU in Indijo ter za izkoriščanje potenciala tega vidika naših odnosov v celoti. Obe strani si prizadevata, da bi se znova začelo dejavno sodelovanje za hitro ponovno vzpostavitev pogajanj o celovitem in vzajemno koristnem sporazumu o prosti trgovini. Voditelji so prav tako znova potrdili osrednjo vlogo Svetovne trgovinske organizacije (STO) in pomen krepitve svobodne, pravične in odprte trgovine za doseganje trajnostne rasti in razvoja. Obe strani sta ponovno odločno izrazili pripravljenost za sodelovanje z vsemi članicami STO, da bi bila 11. ministrska konferenca uspešna in da bi prinesla konkretne rezultate.

Voditelji so pozdravili nedaven začetek delovanja mehanizma za spodbujanje naložb EU v Indiji, ki bo olajšal in spodbujal naložbe EU z zagotavljanjem konkretne podpore na kraju samem evropskim podjetjem, ki nameravajo take naložbe izvesti, zlasti postopkovnih navodil.

 

Partnerici za odgovoren razvoj

Na srečanju na vrhu je bila sprejeta skupna izjava o čisti energiji in podnebnih spremembah, s čimer so voditelji priznali skupno odgovornost in pokazali odločenost, da prevzamejo vodilno vlogo pri svetovnih prizadevanjih za ublažitev posledic podnebnih sprememb in prilagoditev na njih. Obe strani sta potrdili svoje zaveze v okviru Pariškega sporazuma in se dogovorili, da okrepita sodelovanje pri izvajanju zavez na področju podnebnih ukrepov, okolju prijaznega hlajenja, črpanja vode s pomočjo sončne energije, shranjevanja energije, električne mobilnosti in obnovljivih virov, da bi izboljšali izvajanje sporazuma.

Mesta po vsej Evropski uniji in Indiji so gonila rasti in inovacij, vendar se soočajo tudi s številnimi perečimi gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi izzivi. V skupni izjavi o partnerstvu za pametno in trajnostno urbanizacijo, ki je bila sprejeta na vrhu, so določene prednostne naloge in cilji za poglobljeno sodelovanje med obema stranema v prihodnjih letih na področju razvoja mest. Partnerstvo bo ustvarilo nove možnosti za sodelovanje med našimi lokalnimi in regionalnimi organi in nadgrajevalo izkušnje, pridobljene med izvajanjem agende EU za mesta in vodilnega programa Indije misija za pametna mesta.

Podpredsednik Evropske investicijske banke (EIB) Andrew McDowell je potrdil, da bo EIB zagotovila največje posojilo za naložbe v Indiji doslej. Tako bo 500 milijonov evrov nove pomoči za trajnostni promet v Indiji uporabljenih za izgradnjo nove proge in 96 novih vlakov podzemne železnice v mestu Bangalore.

Voditelji so se zavezali k prehodu na bolj krožni gospodarski model, ki zmanjšuje porabo primarnih virov. Nov dialog skupine G-20 o učinkoviti rabi virov bo služil kot platforma za tesno sodelovanje na področju učinkovite in trajnostne rabe naravnih virov, za razvoj strategij za ta ključni gospodarski prehod in za skupno spodbujanje učinkovite rabe virov na svetovni ravni. Voditelji so se dogovorili tudi o nadaljnji okrepitvi sodelovanja pri soočanju z okoljskimi izzivi, zlasti v okviru partnerstva za vodo med Indijo in EU. Na forumu o vodi med Indijo in EU, ki bo potekal 11. oktobra 2017, bodo določeni konkretni vidiki tega sodelovanja.

Na srečanju na vrhu je bil dosežen tudi dogovor, da se da nov zagon sodelovanju pri raziskavah in inovacijah, in sicer z uvedbo pomembne vodilne pobude na področju raziskav voda v vrednosti 30 milijonov evrov. Strani sta se tudi dogovorili, da nadgradita sodelovanje pri raziskavah in inovacijah z razširitvijo mehanizma EU in Indije za sofinanciranje na vsa področja programa Obzorje 2020, ki so v interesu Indije, kot so zdravje, podnebne spremembe in energija, zadnje v okviru pobude Misija: inovativnost. Med Komisijo in indijskim odborom za znanstvene in tehnološke raziskave (SERB) je bil podpisan izvedbeni dogovor, da bi se olajšalo sodelovanje nadarjenih indijskih raziskovalcev s skupinami Evropskega raziskovalnega sveta v Evropi. Voditelji obeh strani so potrdili pomen sklenitve Sporazuma med Euratomom in Indijo o sodelovanju pri raziskavah in razvoju miroljubne uporabe jedrske energije in se dogovorili, da si bodo prizadevali za njegovo hitro sklenitev.

Voditelji so pozdravili tudi skorajšnji začetek delovanja horizontalnega sporazuma med EU in Indijo o nekaterih vidikih zračnega prevoza. Izvajanje tega sporazuma bo ponovno prineslo pravno varnost v naše odnose z Indijo na področju letalstva, saj bo dvostranske sporazume o zračnem prevozu med Indijo in državami članicami EU uskladil s pravom EU. Indija tako zdaj priznava načelo o določitvi letalskih prevoznikov EU, kar bo letalskim prevoznikom iz EU omogočilo, da opravljajo lete v Indijo iz katere koli države članice, s katero je Indija sklenila dvostranski sporazum.

Voditelji obeh strani so prav tako izrazili zavezanost okrepitvi sodelovanja na področju migracij in beguncev, med drugim v okviru procesa Združenih narodov za sprejetje globalnih dogovorov o varnih, urejenih in zakonitih migracijah ter o beguncih. Strani sta se strinjali, da bosta dodatno okrepili skupna prizadevanja za izvajanje skupne agende EU in Indije o migracijah in mobilnosti (CAMM).

 

Partnerici za svetovni mir in varnost

Evropska unija in Indija imata kot neomajni podpornici večstranskega sodelovanja in svetovnega reda, ki temelji na pravilih, skupno vizijo o ključnih svetovnih in regionalnih izzivih. Voditelji so na vrhu obravnavali vrsto perečih razmer v neposrednem sosedstvu EU in Indije pa tudi širša vprašanja, na primer obete za mir v Afganistanu, razmere na Korejskem polotoku, v Mjanmaru, vzhodni Ukrajini, Iranu in Siriji ter bližnjevzhodni mirovni proces. Razpravljali so tudi o možnosti večjega sodelovanja med EU in Indijo na območju Indijskega oceana in v Afriki.

Voditelji so sprejeli skupno izjavo o boju proti terorizmu ter s tem storili še en korak v skupnem boju proti terorizmu. V zadnjih mesecih je bil na tem področju dosežen znaten napredek, vključno na podlagi rednega dialoga o boju proti terorizmu, namen skupne izjave pa je okrepiti sodelovanje pri preprečevanju terorizma, nasilnega ekstremizma in radikalizacije ter pri boju proti njim, pri zaustavitvi novačenja tujih terorističnih bojevnikov ter prekinitvi virov financiranja terorizma in dobave orožja teroristom.

Italijanska poveljniška ladja in štab pomorske operacije EU Atalanta, ITS Fasan, je 4. oktobra izvedla skupne manevre z indijsko vojaško ladjo INS Trishul ob obali Somalije, kar je bila prva skupna pomorska vaja EU in Indije doslej. Voditelji so se na vrhu dogovorili o nadaljevanju takih vaj in o razširitvi sodelovanja na področju pomorske varnosti.

Voditelji so pred 5. svetovno konferenco o kibernetskem prostoru, ki bo potekala v New Delhiju od 23. do 24. novembra 2017, izrazili namero, da poglobijo sodelovanje na področju kibernetske varnosti, obenem pa so odločeni, da ohranijo odprt, svoboden, varen, stabilen, miroljuben in dostopen kibernetski prostor, ki bo omogočal gospodarsko rast in inovacije.

 

Dodatne informacije

Spletna stran 14. vrha EU-Indija

Skupna izjava 14. vrha EU-Indija

Skupna izjava o čisti energiji in podnebnih spremembah

Skupna izjava o sodelovanju pri boju proti terorizmu

Skupna izjava o partnerstvu za pametno in trajnostno urbanizacijo

Izjava predsednika Junckerja na skupni tiskovni konferenci po 14. vrhu EU-Indija

Informativni pregled o odnosih med EU in Indijo

Trgovinski odnosi med EU in Indijo

Spletna stran delegacije EU v Indiji

IP/17/3728

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar