Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Summitul UE-India: consolidarea parteneriatului nostru strategic și realizarea în continuare a agendei noastre comune

Bruxelles, 6 octombrie 2017

Cel de al 14-lea summit dintre Uniunea Europeană și India s-a desfășurat astăzi la New Delhi, marcând 55 de ani de relații diplomatice între cele mai mari două democrații ale lumii.

Uniunea Europeană a fost reprezentată la summit de președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și de președintele Consiliului European, Donald Tusk. India a fost reprezentată de prim-ministrul Narendra Modi. A participat, de asemenea, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/vicepreședinte al Comisiei Europene, Federica Mogherini.

Uniunea Europeană și India au adoptat o declarație comună a summitului. Au fost adoptate, totodată, declarații comune privind cooperarea în domeniul combaterii terorismului, privind energia curată și schimbările climatice, precum și privind urbanizarea durabilă și inteligentă. Liderii au realizat totodată un bilanț al punerii în aplicare a cuprinzătoarei Agende de acțiune UE-India pentru 2020, adoptată cu ocazia summitului de anul trecut.

„Suntem cele mai mari două democrații ale lumii. Suntem cele mai mari două economii ale lumii. Împărtășim aceleași valori și credința în libertate, egalitate, toleranță și în statul de drept. Colaborarea cu un partener care împărtășește aceleași idei, precum India, este logică. Este o colaborare firească,” a declarat președintele Comisiei Europene, Jean-Claude JunckerAm convenit că ar trebui să ducem relațiile noastre comerciale la nivelul următor. Este momentul pentru un acord de liber schimb între India și UE. Odată ce condițiile sunt adecvate – și numai atunci când condițiile vor fi adecvate - vom relua acest aspect. Summitul de astăzi este un pas important în direcția cea bună și, ascultându-l pe prim-ministrul Modi, am convingerea că putem progresa. Negociatorii noștri șefi se vor reuni în luna noiembrie și vor trasa calea de urmat.”

Versiunea integrală a intervenției președintelui Juncker cu ocazia conferinței de presă comune desfășurate în urma summitului este disponibilă online.

 

Parteneri pentru prosperitate

Comerțul și investițiile reprezintă aspecte importante ale parteneriatului strategic UE-India. UE este cel mai mare partener comercial al Indiei, în vreme ce India se situează pe locul 9 între partenerii comerciali ai UE. În 2016, comerțul bilateral cu bunuri și servicii s-a ridicat la peste 100 de miliarde EUR. La summit, liderii și-au exprimat angajamentul comun de a consolida parteneriatul economic dintre UE și India și de a realiza întregul potențial al acestui aspect al relației noastre. Ambele părți fac eforturi pentru a se reangaja în mod activ în direcția relansării negocierilor pentru un acord de liber schimb cuprinzător și reciproc benefic. Liderii au reafirmat, de asemenea, rolul central al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și importanța consolidării comerțului liber, echitabil și deschis pentru realizarea unei creșteri economice și a unei dezvoltări durabile. Ambele părți și-au reafirmat angajamentul de a colabora cu toate statele membre ale OMC pentru încheierea cu succes și cu rezultate concrete a celei de a 11-a conferințe ministeriale.

Liderii prezenți la summit au salutat recenta lansare a mecanismului de facilitare a investițiilor pentru investițiile UE în India, care va ușura și încuraja investițiile UE prin furnizarea de sprijin la fața locului întreprinderilor UE care intenționează să investească în această țară, în special prin intermediul orientării din punctul de vedere al procedurilor.

 

Parteneri pentru dezvoltare responsabilă

Liderii au adoptat o declarație comună privind energia curată și combaterea schimbărilor climatice, demonstrându-și responsabilitatea comună și determinarea de a se situa în fruntea eforturilor globale de atenuare și adaptare la efectele schimbărilor climatice. Ambele părți și-au confirmat angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris și au convenit să intensifice cooperarea privind punerea în aplicare a angajamentelor în materie de combatere a schimbărilor climatice, răcire ecologică, pompare pe baza energiei solare, stocarea energiei, mobilitatea electrică și energia din surse regenerabile, în scopul de a consolida punerea în aplicare a acordului.

Orașele din întreaga Uniune Europeană și din India sunt motoare ale creșterii și inovării, dar se confruntă, în același timp, cu numeroase provocări urgente de natură economică, socială și de mediu. Declarația comună privind parteneriatul pentru o urbanizare durabilă și inteligentă, adoptată în cadrul summitului, stabilește prioritățile și obiectivele unei cooperări consolidate între cele două părți în materie de dezvoltare urbană pentru anii viitori. Parteneriatul va crea noi oportunități de cooperare între autoritățile locale și regionale respective. Parteneriatul se va baza pe experiența Agendei urbane pentru UE și pe programul emblematic Smart Cities Mission (Misiunea „Orașe inteligente”) al Indiei.

Vicepreședintele Băncii Europene de Investiții, Andrew McDowell, a confirmat cel mai mare împrumut acordat vreodată de către BEI pentru investiții în India. Noul sprijin în valoare de 500 de milioane EUR pentru transporturi durabile în India va fi folosit la construirea unei linii noi și la dotarea cu 96 de trenuri noi a metroului din Bangalore.

Liderii s-au angajat să întreprindă pași în direcția unui model economic mai circular care să reducă consumul de resurse primare. Noul dialog G20 privind utilizarea eficientă a resurselor va servi de platformă pentru cooperarea strânsă cu privire la utilizarea eficientă și durabilă a resurselor naturale, pentru dezvoltarea de strategii pentru această tranziție economică crucială și pentru promovarea în comun a eficienței resurselor la nivel global. De asemenea, liderii au convenit să își intensifice în continuare cooperarea în ceea ce privește abordarea provocărilor de mediu, în special în cadrul parteneriatului India-UE privind apa. Forumului India-UE privind apa care se desfășoară la data de 11 octombrie 2017 va stabili măsuri concrete pentru îndeplinirea acestui angajament.

Cu ocazia summitului, s-a convenit să se dea un nou impuls cooperării în domeniul cercetării și inovării prin lansarea unei inițiative emblematice majore de cercetare în domeniul apei cu o valoare de 30 de milioane EUR. Ambele părți au convenit să își intensifice cooperarea în domeniul cercetării și inovării prin extinderea mecanismului de cofinanțare UE-India la toate domeniile de interes pentru India în cadrul programului Orizont 2020, cum ar fi sănătatea, combaterea schimbărilor climatice și energia, aceasta din urmă în contextul „Mission Innovation („Misiunea Inovare”). A fost semnat un Acord de punere în aplicare între Comisie și Indian Science and Engineering Research Board (SERB), cu scopul de a facilita colaborarea cercetătorilor indieni talentați cu echipele Consiliului European de Cercetare din Europa. Ambele părți au confirmat importanța încheierii Acordului Euratom-India de cooperare în materie de cercetare și dezvoltare în domeniul utilizării energiei nucleare în scopuri pașnice și au convenit să colaboreze în scopul încheierii rapide a acestuia.

Liderii au salutat, de asemenea, faptul că Acordul orizontal UE-India cu privire la anumite aspecte ale serviciilor aeriene urmează să devină operațional în foarte scurt timp. Punerea în aplicare a respectivului acord va restabili certitudinea juridică a relațiilor cu India în domeniul aviației, aducând în conformitate cu dreptul UE acordurile bilaterale dintre India și statele membre ale UE în materie de servicii aeriene. Drept rezultat, India recunoaște în prezent principiul desemnării de către UE a companiilor aeriene ceea ce va permite transportatorilor din UE să zboare către India din orice stat membru cu care India are un acord bilateral.

De asemenea, liderii și-au exprimat angajamentul comun de a consolida cooperarea privind migrația și refugiații, inclusiv în cadrul procesului Organizației Națiunilor Unite în vederea adoptării Pactului mondial pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine și, respectiv, privind refugiații. Ambele părți au convenit să intensifice eforturile comune în direcția punerii în aplicare a agendei comune dintre UE și India în materie de migrație și de mobilitate (ACMM).

 

Parteneri pentru pacea și securitatea mondială

Susținătoare ferme ale multilateralismului și ale ordinii mondială bazate pe norme, Uniunea Europeană și India împărtășesc o viziune comună cu privire la provocări-cheie la nivel mondial și regional. În cadrul summitului, liderii au abordat o serie de situații urgente din vecinătățile imediate a UE și, respectiv a Indiei, precum și din alte părți ale lumii. Aceasta a inclus perspectivele de pace în Afganistan, situația din Peninsula Coreeană, din Myanmar și din estul Ucrainei, precum și situația din Iran, din Siria și procesul de pace din Orientul Mijlociu. Totodată, liderii au discutat despre potențialul pentru o cooperare consolidată între UE și India în Oceanul Indian și în Africa.

Liderii au adoptat o declarație comună privind combaterea terorismului, marcând un nou pas în lupta comună împotriva terorismului. În ultimele luni s-au înregistrat progrese considerabile, inclusiv prin intermediul dialogului periodic privind combaterea terorismului, iar declarația comună vizează să consolideze cooperarea în materie de prevenire și combatere a terorismului, a extremismului violent și a radicalizării, de dezmembrare a rețelelor de recrutare de luptătorii teroriști străini, a surselor de finanțare a terorismului și de furnizare de arme către teroriști.

La 4 octombrie, nava ITS Fasan, sub pavilion italian, sediu al operațiunii Atalanta a forței navale a UE, a efectuat manevre comune cu nava indiană INS Trishul în largul coastelor Somaliei, ceea ce reprezintă primul exercițiu naval comun realizat vreodată de UE și India. În cadrul summitului, liderii au convenit să continue astfel de exerciții și să își extindă cooperarea în domeniul securității maritime.

În perspectiva celei de a 5-a Conferințe mondiale privind spațiul cibernetic, care se va desfășura la New Delhi în perioada 23-24 noiembrie 2017, liderii și-au exprimat intenția de a-și aprofunda cooperarea în domeniul securității cibernetice, rămânând totodată favorabili unui spațiu cibernetic deschis, liber, securizat, stabil, pașnic și accesibil, care să permită creșterea economică și inovarea.

 

Informații suplimentare

Site-ul internet al celui de al 14-lea summit UE-India

Declarația comună a celui de al 14-lea summit UE-India

Declarație comună privind energia curată și combaterea schimbărilor climatice

Declarație comună privind cooperarea în domeniul combaterii terorismului

Declarație comună privind parteneriatul pentru o urbanizare durabilă și inteligentă

Intervenția președintelui Juncker la conferința de presă comună în urma celui de al 14-lea summit UE-India

Fișă informativă privind relațiile dintre UE și India

Relațiile comerciale dintre UE și India

Site-ul Delegației UE în India

IP/17/3728

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar