Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

An Coimisiún Eorpach - Press release

Státchabhair: Éire le tabhairt os comhair cúirte ag an gCoimisiún as mainneachtain sochair chánach neamhdhleathacha ar fiú suas le €13 billiún iad a fháil ar ais

Brussels, an 4 Deireadh Fómhair 2017

Tá cinneadh déanta ag an gCoimisiún Eorpach Éire a thabhairt os comhair na Cúirte Breithiúnais toisc nach ndearna sí státchabhair neamhdhleathach ar fiú suas le €13 billiún í a fháil ar ais ó Apple, rud a ceanglaíodh uirthi a dhéanamh le cinneadh ón gCoimisiún.

Ba é conclúid chinneadh an 30 Lúnasa 2016 ón gCoimisiún go raibh na sochair chánach a thug Éire do Apple neamhdhleathach faoi rialacha an Aontais Eorpaigh maidir leis an státchabhair, toisc gur fhág siad go raibh Apple in ann cuid mhaith níos lú cánach a íoc ná mar a bhí le híoc ag gnólachtaí eile. Ar bhonn prionsabail, ceanglaítear faoi rialacha an Aontais maidir leis an státchabhair nach mór státchabhair neamhdhleathach a aisghabháil chun deireadh a chur leis an saobhadh iomaíochta atá cruthaithe ag an gcabhair sin.

Seo mar a labhair an Coimisinéir Margrethe Vestager, a bhfuil an beartas iomaíochta de chúram uirthi: "Ní mór d'Éirinn suas le 13 billiún euro de státchabhair neamhdhleathach a fháil ar ais ó Apple. Níos mó ná bliain tar éis don Choimisiún an cinneadh sin a ghlacadh, áfach, ní dhearna Éire an t-airgead ná cuid den airgead a aisghabháil fós. Tuigimid dar ndóigh go bhféadann an aisghabháil a bheith níos casta i gcásanna áirithe ná a chéile, agus bímid i gcónaí réidh le cúnamh a thabhairt. Ach ní mór do na Ballstáit féin dul chun cinn leordhóthanach a dhéanamh maidir leis an iomaíocht a chur i réim arís. Is é sin an chúis go bhfuil cinneadh déanta againn inniu Éire a thabhairt os comhair na Cúirte Breithiúnais as a mainneachtain ár gcinneadh a chur chun feidhme."

Ba é an 3 Eanáir 2017 an spriocdháta d'Éirinn chun an cinneadh ón gCoimisiún maidir le cóireáil cánach Apple a chur chun feidhme, i gcomhréir leis na gnáthnósanna imeachta, i.e. ceithre mhí ón bhfógra oifigiúil a fháil faoi chinneadh an Choimisiúin. Go dtí go bhfaightear ar ais an chabhair neamhdhleathach, bíonn an chuideachta atá i gceist fós ag baint tairbhe as buntáiste neamhdhleathach, agus sin an chúis nach mór an aisghabháil a dhéanamh a luaithe is féidir.

I láthair na huaire, níos mó ná bliain tar éis don Choimisiún a chinneadh a dhéanamh, níl aon chuid den chabhair neamhdhleathach faighte ar ais ag Éirinn fós. Anuas ar sin, d'ainneoin go bhfuil dul chun cinn déanta ag Éirinn maidir le méid iomlán na cabhrach neamhdhleathaí a tugadh do Apple a ríomh, níl sé beartaithe aici an obair sin a chur i gcrích go dtí Márta 2018 ar a luaithe.

Ar an gcúis sin tá cinneadh déanta ag an gCoimisiún Éire a thabhairt os comhair na Cúirte Breithiúnais as mainneachtain cinneadh an Choimisiúin a chur chun feidhme, i gcomhréir le hAirteagal 108(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE).

 

Cúlra

Tá achomharc déanta ag Éirinn os comhair na Cúirte Breithiúnais in aghaidh an chinnidh ón gCoimisiún dar dáta Lúnasa 2016. Nuair a dhéantar caingean ar son neamhniú i gcoinne cinneadh de chuid an Choimisiúin, ní chuirtear ar fionraí oibleagáid an Bhallstáit an chabhair neamhdhleathach a aisghabháil (Airteagal 278 CFAE) ach is féidir leis, mar shampla, an méid arna fháil ar ais a chur i gcuntas eascró, go dtí go mbeidh toradh ar imeachtaí na Cúirte Breithiúnais.

Chomh maith leis sin, bíonn ar an mBallstát fós an státchabhair neamhdhleathach a aisghabháil laistigh den spriocdháta a leagtar síos i gcinneadh an Choimisiúin; tréimhse ceithre mhí a bhíonn ann de ghnáth. Foráiltear le hAirteagal 16(3) de Rialachán 2015/1589 agus i bhfógra an Choimisiúin um aisghabháil (féach an phreaseisiúint) gur cheart do na Ballstáit an chabhair a fháil ar ais ón tairbhí láithreach agus go héifeachtach.

Mura gcuireann Ballstát cinneadh um aisghabháil chun feidhme, féadfaidh an Coimisiún an t-ábhar a chur faoi bhráid na Cúirte Breithiúnais faoi Airteagal 108(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), lena gceadaítear don Choimisiún cásanna a chur go díreach faoi bhráid na Cúirte nuair is sárú ar rialacha an Aontais Eorpaigh maidir leis an státchabhair atá i gceist.

Mura gcomhlíonann an Ballstát an breithiúnas sin, féadfaidh an Coimisiún iarraidh ar an gCúirt íocaíochtaí pionósacha a ghearradh faoi Airteagal 260 CFAE.

 

 

IP/17/3702

Press contacts

General public inquiries: Europe Direct by phone 00 800 67 89 10 11 or by email


Side Bar