Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Ajutoare de stat: Comisia constată că Amazon a primit din partea Luxemburgului beneficii fiscale ilegale în valoare de aproximativ 250 milioane EUR

Bruxelles, 4 octombrie 2017

Comisia Europeană a ajuns la concluzia că Amazon a primit din partea Luxemburgului beneficii fiscale necuvenite în valoare de aproximativ 250 milioane EUR. A fost posibil astfel ca Amazon să plătească impozite considerabil mai mici decât alte companii, ceea ce este interzis de normele UE în materie de ajutoare de stat. Luxemburgul trebuie deci să recupereze ajutorul ilegal pe care l-a acordat.

Doamna Margrethe Vestager, comisarul însărcinat cu politica de concurență, a declarat: „Luxemburgul a acordat beneficii fiscale ilegale companiei Amazon. Drept urmare, aproape trei sferturi din profiturile înregistrate de Amazon nu au fost impozitate. Cu alte cuvinte, companiei Amazon i s-a permis să plătească de patru ori mai puține impozite decât alte întreprinderi locale supuse acelorași norme fiscale naționale. Acest lucru este ilegal din perspectiva normelor UE privind ajutoarele de stat. Statele membre nu pot să acorde grupurilor multinaționale facilități fiscale selective de care nu pot beneficia și alții.”

În urma unei investigații aprofundate, care a fost lansată în octombrie 2014, Comisia a ajuns la concluzia că, prin soluția fiscală anticipată emisă în 2003 și prelungită în 2011, Luxemburgul a micșorat impozitul plătit de Amazon în Luxemburg fără nicio justificare valabilă.

Folosindu-se de respectiva soluție fiscală anticipată, Amazon și-a mutat marea majoritate a profiturilor de la o societate din cadrul grupului plătitoare de impozite în Luxemburg (Amazon EU)la o societate neplătitoare de impozite în Luxemburg (Amazon Europe Holding Technologies). Mai precis, prin soluția fiscală anticipată s-a aprobat ca Amazon EU să plătească o redevență către Amazon Europe Holding Technologies, ceea ce a redus semnificativ profiturile impozitabile ale Amazon EU.

Din investigația efectuată de Comisie a reieșit că nivelul redevențelor plătite, care fusese aprobat prin soluția fiscală anticipată, a fost exacerbat și nu a reflectat realitatea economică. Pe baza acestor elemente, concluzia Comisiei a fost că prin soluția fiscală anticipată s-a acordat un avantaj economic selectiv companiei Amazon, prin faptul că grupului i s-a permis să plătească un impozit mai mic decât alte societăți comerciale supuse acelorași norme fiscale naționale. De fapt, soluția a permis companiei Amazon să evite impozitarea a trei sferturi din profiturile obținute din totalitatea vânzărilor efectuate în UE.

 

Structura companiei Amazon în Europa

În decizia Comisiei este vorba de tratamentul fiscal aplicat de Luxemburg în cazul a două societăți din cadrul grupului Amazon: Amazon EU și Amazon Europe Holding Technologies. Ambele sunt societăți comerciale înmatriculate în Luxemburg, deținute în totalitate de grupul Amazon și controlate în ultimă instanță de Amazon.com, Inc., societatea-mamă înmatriculată în Statele Unite.

  • Amazon EU („societatea de exploatare”) desfășoară activitatea de comerț cu amănuntul a companiei Amazon în toată Europa. În 2014, societatea avea peste 500 de angajați, care alegeau bunurile de vânzare pe site-urile Amazon din Europa, cumpărau bunurile respective de la producători și gestionau vânzările online și livrarea produselor către clienți. Amazon și-a structurat operațiunile de vânzare desfășurate în Europa în așa fel încât vânzătorul produselor cumpărate de clienți de pe oricare dintre site-urile Amazon din Europa era, din punct de vedere contractual, societatea de exploatare din Luxemburg. Amazon a înregistrat, așadar, toate vânzările europene și profiturile obținute din acestea în Luxemburg.
  • Amazon Europe Holding Technologies („societatea holding”) este o societate în comandită simplă care nu are angajați, nu deține sedii și nu desfășoară activități comerciale. Societatea holding acționează ca intermediar între societatea de exploatare și compania Amazon din Statele Unite. Ea deține anumite drepturi de proprietate intelectuală pentru Europa în temeiul unui așa-numit „acord de repartizare a cheltuielilor”, încheiat cu compania Amazon din Statele Unite. Societatea holding nu exploatează în mod activ respectiva proprietate intelectuală. Ea nu face decât să acorde o licență exclusivă pentru respectiva proprietate intelectuală societății de exploatare, care o folosește pentru activitățile de comerț cu amănuntul desfășurate de Amazon în Europa.

În virtutea acordului de repartizare a cheltuielilor, societatea holding efectuează plăți anuale către compania Amazon din Statele Unite, pentru a contribui la costurile de dezvoltare a proprietății intelectuale. Nivelul corespunzător al plăților respective a fost determinat de curând de către o instanță fiscală din Statele Unite.

În temeiul dreptului fiscal general al Luxemburgului, societatea de exploatare este plătitoare de impozite ca societate comercială în Luxemburg, dar societatea holding nu este, dată fiind forma sa juridică de societate în comandită simplă. Profiturile înregistrate de societatea holding sunt impozitate numai la nivelul asociaților săi, nu la nivelul holdingului în sine. Asociații societății holding se află în jurisdicția Statelor Unite și până acum și-au amânat răspunderea fiscală.

Amazon a folosit această structură, aprobată prin soluția fiscală anticipată care este investigată, din mai 2006 până în iunie 2014. În iunie 2014, Amazon și-a schimbat modul de operare în Europa. Noua structură nu face obiectul investigației efectuate de Comisie în materie de ajutoare de stat.

 

Sfera investigației efectuate de Comisie

Ajutoarele de stat acordate în UE sunt controlate pentru a se asigura că statele membre nu favorizează din punct de vedere fiscal anumite societăți comerciale, prin intermediul soluțiilor fiscale anticipate sau prin alte modalități. Mai concret, prețul tranzacțiilor dintre societățile unui grup trebuie stabilit într-un mod care să reflecte realitatea economică. Adică plățile efectuate de o societate către o altă societate din cadrul aceluiași grup ar trebui să respecte mecanismele utilizate, în condiții comerciale, în raporturile dintre întreprinderi independente (așa-numitul principiu al concurenței depline).

Investigația efectuată de Comisie din prisma ajutoarelor de stat viza o soluție fiscală anticipată emisă de Luxemburg pentru Amazon în 2003 și prelungită în 2011. Prin respectivul act s-a aprobat o metodă de calculare a bazei de impozitare pentru societatea de exploatare. Indirect s-a aprobat și o metodă de calculare a plăților anuale efectuate de societatea de exploatare către societatea holding pentru drepturile de utilizare a proprietății intelectuale a Amazon, care nu erau utilizate decât de societatea de exploatare.

Plățile respective au depășit, în medie, 90 % din profiturile din exploatare obținute de societatea de exploatare. Ele erau semnificativ (de aproximativ 1,5 ori) mai mari decât ce avea de plătit societatea holding către compania Amazon din Statele Unite în virtutea acordului de repartizare a cheltuielilor.

Trebuie precizat clar că în investigația efectuată de Comisie nu s-a pus la îndoială nici faptul că societatea holding deținea drepturile de proprietate intelectuală pentru care a acordat licență societății de exploatare, nici plățile regulate pe care societatea holding le-a efectuat către compania Amazon din Statele Unite pentru dezvoltarea respectivei proprietăți intelectuale. Nu s-a pus la îndoială nici sistemul fiscal general ca atare al Luxemburgului.

 

Concluzia Comisiei

Concluzia investigației efectuate de Comisie din prisma ajutoarelor de stat a fost că prin soluția fiscală anticipată care a fost emisă de Luxemburg s-a aprobat o metodă nejustificată de calculare a profiturilor impozitabile realizate de Amazon în Luxemburg. Mai precis, nivelul redevențelor plătite de societatea de exploatare către societatea holding a fost exacerbat și nu a reflectat realitatea economică.

  • Singura entitate care lua decizii și care desfășura activitățile legate de comerțul cu amănuntul practicat de Amazon în Europa era societatea de exploatare. După cum s-a menționat deja, personalul acesteia era cel care alegea bunurile de vânzare, cumpăra bunurile respective de la producători și gestiona vânzările online și livrarea produselor către clienți. Tot societatea de exploatare a fost cea care a adaptat tehnologia și software-ul utilizate de platforma europeană de comerț electronic a Amazon, care a investit în marketing și care a cules date despre clienți. Se poate spune deci că societatea a gestionat drepturile de proprietate intelectuală pentru care primise licență și că le-a mărit valoarea.
  • Societatea holding era o societate fără activitate care nu făcea decât să transmită mai departe drepturile de proprietate intelectuală către societatea de exploatare, aceasta din urmă fiind cea care le utiliza în exclusivitate. Societatea holding nu se implica direct în niciun fel în activitatea de gestionare, de dezvoltare sau de utilizare a respectivei proprietăți intelectuale. Nu a desfășurat nicio activitate – nici nu ar fi putut să o facă – care să justifice nivelul de redevențe pe care l-a încasat.

Conform metodei aprobate în soluția fiscală anticipată, profiturile impozabile ale societății de exploatare au fost reduse la un sfert din valoarea lor reală. Aproape trei sferturi din profiturile obținute de Amazon au fost trecute în mod necuvenit în conturile societății holding și au rămas astfel neimpozitate. De fapt, soluția a permis companiei Amazon să evite impozitarea a trei sferturi din profiturile obținute din totalitatea vânzărilor efectuate în UE.

Pe baza acestor elemente, concluzia Comisiei a fost că prin soluția fiscală anticipată care a fost emisă de Luxemburg s-a aprobat efectuarea de plăți neconforme cu realitatea economică între două societăți din cadrul aceluiași grup. Drept urmare, soluția fiscală anticipată a permis companiei Amazon să plătească mai puține impozite decât alte societăți comerciale. Comisia a constatat, așadar, în decizia sa că tratamentul fiscal aplicat companiei Amazon de Luxemburg prin soluția fiscală anticipată pe care a emis-o este ilegal din perspectiva normelor UE privind ajutoarele de stat.

image EN

Graficul informativ la rezoluție mare poate fi consultat aici.

 

Recuperarea

Din principiu, normele UE privind ajutoarele de stat conțin cerința ca ajutoarele de stat incompatibile să fie recuperate, în scopul de a se elimina situația de denaturare a concurenței creată de ajutor. Conform normelor UE privind ajutoarele de stat, nu se aplică amenzi, iar întreprinderea în chestiune nu este sancționată prin actul de recuperare. Acesta nu face decât să restabilească egalitatea de tratament cu celelalte întreprinderi.

În decizia de astăzi, Comisia prezintă metoda de calculare a valorii avantajului concurențial nejustificat care a fost acordat companiei Amazon, adică diferența dintre impozitele plătite de companie și impozitele pe care aceasta ar fi trebuit să le plătească dacă nu ar fi existat soluția fiscală anticipată. Pe baza informațiilor disponibile, se estimează că este vorba de aproximativ 250 milioane EUR, la care se adaugă dobânzi. În continuare, autoritățile fiscale din Luxemburg trebuie să determine suma exactă a impozitelor neplătite în Luxemburg, pe baza metodei stabilite în decizie.

 

Context

Din iunie 2013 Comisia investighează practicile statelor membre în materie de soluții fiscale anticipate. În decembrie 2014, a trimis tuturor statelor membre o cerere de informații în acest sens. În octombrie 2015, Comisia a ajuns la concluzia că Luxemburgul și, respectiv, Țările de Jos au acordat avantaje fiscale selective întreprinderilor Fiat și, respectiv, Starbucks. În ianuarie 2016, Comisia a ajuns la concluzia că avantajele fiscale selective acordate de Belgia unui număr de cel puțin 35 de multinaționale, în principal din UE, în cadrul sistemului său fiscal aplicabil „profitului excedentar” sunt ilegale din perspectiva normelor UE privind ajutoarele de stat. În august 2016, Comisia a ajuns la concluzia că Irlanda a acordat companiei Apple beneficii fiscale necuvenite de până la 13 miliarde EUR. Comisia desfășoară în prezent alte două investigații aprofundate, având dubiul că soluțiile fiscale anticipate care au fost emise în Luxemburg pentru companiile McDonald's și GDF Suez (actualmente Engie) ar constitui o încălcare a normelor privind ajutoarele de stat.

Comisia a urmărit o strategie de anvergură în vederea impozitării echitabile și a unei transparențe sporite, iar în ultimul timp am fost martorii unor progrese majore. În urma propunerilor Comisiei din martie 2015 referitoare la transparența fiscală, au intrat în vigoare, în ianuarie 2017, noi norme în materie de schimb automat de informații cu privire la soluțiile fiscale anticipate. Statele membre au fost de acord, de asemenea, să își extindă schimbul automat de informații la raportarea pentru fiecare țară în parte, de către multinaționale, a informațiilor financiare referitoare la impozite. În prezent se află pe masa discuțiilor o propunere privind publicarea unora dintre informațiile respective. În mai 2017 au fost adoptate noi norme ale UE pentru prevenirea evaziunii fiscale prin intermediul țărilor din afara UE, completându-se astfel Directiva împotriva evitării obligațiilor fiscale, prin care se asigură aplicarea unor măsuri obligatorii și solide de combatere a abuzurilor pe tot teritoriul pieții unice.

În ceea ce privește activitatea legislativă curentă, propunerile Comisiei din octombrie 2016 de relansare a bazei fiscale consolidate comune a societăților ar fi un instrument puternic împotriva evaziunii fiscale în UE. În iunie 2017, Comisia a propus noi norme de transparență pentru intermediari, inclusiv consultanții fiscali, care proiectează și promovează sisteme de planificare fiscală pentru clienții lor. Prin aceste dispoziții se va contribui la obținerea unui nivel mai ridicat de transparență și se va descuraja recurgerea la soluții fiscale anticipate ca instrument de abuz fiscal. În sfârșit, Comisia tocmai a lansat, în septembrie anul acesta, o nouă agendă a UE pentru asigurarea unei impozitări echitabile și propice creșterii a economiei digitale. În comunicarea noastră sunt prezentate atât provocările cu care se confruntă în prezent statele membre atunci când trebuie să acționeze în această problemă presantă, cât și posibile soluții de analizat în așteptarea propunerii Comisiei din 2018. Toate lucrările Comisiei se bazează pe principiul simplu că toate întreprinderile, indiferent dacă sunt mari sau mici, trebuie să plătească impozite în țara în care își obțin profiturile.

Versiunea neconfidențială a deciziilor va fi publicată, cu numărul de caz SA.38944, în Registrul ajutoarelor de stat de pe site-ul internet al Comisiei dedicat concurenței, de îndată ce vor fi soluționate eventualele probleme legate de confidențialitate. Pe pagina de internet State Aid Weekly e-News figurează liste cu deciziile referitoare la ajutoare de stat publicate pe internet și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

IP/17/3701

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar

VideosPhotos


Documents


Amazon_Lux_en.pdf