Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Državne potpore: Komisija utvrdila da je Luksemburg davao nezakonite porezne povlastice Amazonu u vrijednosti od približno 250 milijuna EUR

Bruxelles, 4. listopada 2017.

Europska komisija zaključila je da je Luksemburg davao neopravdane porezne povlastice Amazonu u vrijednosti od približno 250 milijuna EUR . To je u okviru pravila EU-a o državnim potporama nezakonito jer je time Amazonu omogućeno plaćanje znatno nižih poreza u odnosu na druga poduzeća. Luksemburg sada mora osigurati povrat nezakonite potpore.

Povjerenica za politiku tržišnog natjecanja Margrethe Vestager izjavila je: Luksemburg je davao nezakonite porezne povlastice Amazonu. Zbog toga gotovo tri četvrtine Amazonove dobiti nije oporezivano. Drugim riječima, Amazonu je bilo omogućeno plaćati četiri puta manje poreza od drugih lokalnih poduzeća koja podliježu istim nacionalnim poreznim pravilima. To je u okviru pravila EU-a o državnim potporama nezakonito. Države članice ne mogu multinacionalnim grupama davati selektivne porezne olakšice koje nisu dostupne drugim poduzećima.

Nakon detaljne istrage pokrenute u listopadu 2014. Komisija je zaključila da je poreznim mišljenjem Luksemburga izdanim 2003. i produljenim 2011. bez ikakva valjanog opravdanja smanjen porez koji Amazon plaća u Luksemburgu.

Tim je poreznim mišljenjem Amazonu omogućeno da veliku većinu dobiti poduzeća iz grupe Amazon koje podliježe oporezivanju u Luksemburgu (Amazon EU) preusmjeri na poduzeće koje ne podliježe oporezivanju u toj zemlji (Amazon Europe Holding Technologies). Prije svega, poreznim je mišljenjem odobreno da poduzeće Amazon EU isplaćuje tantijeme poduzeću Amazon Europe Holding Technologies, čime je znatno smanjena oporeziva dobit poduzeća Amazon EU.

Komisijina je istraga pokazala da je razina isplate tantijema, koja je odobrena poreznim mišljenjem, preuveličana i da nije odražavala gospodarsku stvarnost. Komisija je na temelju toga zaključila da je tim poreznim mišljenjem Amazonu dodijeljena selektivna gospodarska prednost time što se navedenoj grupi omogućilo da plaća manji porez u odnosu na ostala poduzeća koja podliježu istim nacionalnim poreznim pravilima. Tim je mišljenjem Amazonu zapravo omogućeno izbjegavanje oporezivanja tri četvrtine dobiti koju je Amazon ostvario ukupnom prodajom u Europi.

Struktura Amazona u Europi

Odluka Komisije odnosi se na porezni tretman dvaju poduzeća iz grupe Amazon u Luksemburgu – Amazon EU i Amazon Europe Holding Technologies. Oba su poduzeća registrirana u Luksemburgu te su u potpunom vlasništvu grupe Amazon i pod krajnjom kontrolom matičnog društva iz SAD-a, Amazon.com, Inc.

  • Amazon EU („operativno društvo”) upravlja Amazonovom maloprodajom u Europi. To je društvo 2014. imalo više od 500 zaposlenika koji su birali robu za prodaju na web-mjestima Amazona u Europi, kupovali tu robu od proizvođača i upravljali internetskom prodajom te dostavom proizvoda kupcima. Amazon je svoje djelatnosti prodaje u Europi ugovorno tako uredio da kupci koji kupuju proizvode na bilo kojem od Amazonovih web-mjesta u Europi kupuju proizvode od operativnog društva u Luksemburgu. Na taj je način Amazon svu prodaju u Europi i dobit od te prodaje registrirao u Luksemburgu.
  • Amazon Europe Holding Technologies („holding društvo”) ograničeno je partnerstvo bez zaposlenika, ureda i poslovnih aktivnosti. Holding društvo djeluje kao posrednik između operativnog društva i Amazona u SAD-u. Ono posjeduje određena prava intelektualnog vlasništva za Europu na temelju „sporazuma o podjeli troškova” s Amazonom u SAD-u. Sâmo holding društvo aktivno se ne koristi tim intelektualnim vlasništvom. Ono samo dodjeljuje isključivu licenciju za to intelektualno vlasništvo operativnom društvu, koje se njime koristi za upravljanje Amazonovom maloprodajom u Europi.

U okviru sporazuma o podjeli troškova holding društvo vrši godišnja plaćanja Amazonu u SAD-u kako bi pridonio troškovima razvoja intelektualnog vlasništva. Nedavno je porezni sud u SAD-u utvrdio primjerenu razinu tih plaćanja.

U okviru luksemburškog općeg poreznog zakona operativno društvo podliježe oporezivanju trgovačkih društava, ali holding društvo ne zbog svojeg pravnog oblika, a to je ograničeno partnerstvo. Dobit holding društva oporezuje se samo na razini partnera, a ne na razini samog holding društva. Partneri holding društva nalaze se u SAD-u i dosad su odgađali plaćanje svoje porezne obveze.

Amazon je tu strukturu, odobrenu poreznim mišljenjem koje je pod istragom, primjenjivao od svibnja 2006. do lipnja 2014. U lipnju 2014. promijenio je način poslovanja u Europi. Ta nova struktura nije obuhvaćena područjem primjene Komisijine istrage o državnim potporama.

Područje primjene Komisijine istrage

Uloga EU-ove kontrole državnih potpora jest osigurati da države članice s pomoću poreznih mišljenja ili drugim načinima ne osiguravaju odabranim poduzećima bolji porezni tretman u odnosu na ostala poduzeća. Točnije, transakcije među poduzećima u grupi poduzeća moraju se naplaćivati tako da to odražava gospodarsku stvarnost. To znači da bi plaćanja između dva poduzeća u istoj grupi trebala biti u skladu s aranžmanima koji se primjenjuju u komercijalnim uvjetima između neovisnih poduzeća (takozvano „načelo transakcije po tržišnim uvjetima”).

Komisijina istraga o državnim potporama odnosila se na porezno mišljenje koje je Luksemburg izdao 2003. u pogledu Amazona te ga 2011. produljio. Tim je mišljenjem odobrena metoda izračuna oporezive osnovice operativnog društva. Njime je neizravno odobrena i metoda izračuna godišnjih plaćanja operativnog društva holding društvu za prava intelektualnog vlasništva Amazona, kojima se koristilo samo operativno društvo.

Ta su plaćanja u prosjeku premašivala 90 % dobiti od poslovanja operativnog društva. Bila su znatno viša (1,5 puta) od onoga što je holding društvo trebalo platiti Amazonu u SAD-u u okviru sporazuma o podjeli troškova.

Treba pojasniti da se Komisijinom istragom nije dovela u pitanje činjenica da je holding društvo posjedovalo prava intelektualnog vlasništva za koja je dodjeljivalo licenciju operativnom društvu i da je vršilo redovita plaćanja Amazonu u SAD-u za razvoj tog intelektualnog vlasništva. Njome se isto tako nije doveo u pitanje luksemburški opći porezni sustav kao takav.

Procjena Komisije

Zaključak je Komisijine istrage o državnim potporama da je poreznim mišljenjem Luksemburga odobrena neopravdana metoda izračuna Amazonove oporezive dobiti u Luksemburgu. Prije svega, razina isplate tantijema od strane operativnog društva holding društvu preuveličana je i nije odražavala gospodarsku stvarnost.

  • Operativno društvo bilo je jedini subjekt koji je aktivno donosio odluke i obavljao aktivnosti povezane s Amazonovom maloprodajom u Europi. Kao što je prethodno navedeno, njegovo je osoblje biralo robu za prodaju, kupovalo tu robu od proizvođača i upravljalo internetskom prodajom te dostavom proizvoda kupcima. Operativno društvo prilagodilo je i tehnologiju i softver za Amazonovu platformu za e-trgovinu u Europi te ulagalo u marketing i prikupljalo podatke o korisnicima. To znači da je to društvo upravljalo pravima intelektualnog vlasništva za koja mu je dodijeljena licencija i da im je uvećalo vrijednost.
  • Holding društvo bilo je prazna ljuštura koja je jednostavno prenosila prava intelektualnog vlasništva na operativno društvo za njegovu isključivu upotrebu. Holding društvo sâmo nije ni na koji način bilo aktivno uključeno u upravljanje i korištenje tim intelektualnim vlasništvom ili njegov razvoj. Ono nije obavljalo niti je moglo obavljati ikakve aktivnosti kojima bi se opravdala razina primljenih tantijema.

Na temelju metode koja je odobrena poreznim mišljenjem oporeziva dobit operativnog društva smanjena je na četvrtinu onoga koliko stvarno iznosi. Gotovo tri trećine Amazonove dobiti neopravdano je pripisano holding društvu unutar kojeg je ostalo neoporezovano. Tim je mišljenjem Amazonu zapravo omogućeno izbjegavanje oporezivanja tri četvrtine dobiti koju je Amazon ostvario ukupnom prodajom u Europi.

Komisija je na temelju toga zaključila da su poreznim mišljenjem koje je izdao Luksemburg odobrena takva plaćanja između dvaju poduzeća u istoj grupi koja nisu u skladu s gospodarskom stvarnošću. Kao rezultat toga, poreznim je mišljenjem Amazonu omogućeno plaćanje znatno nižeg poreza u odnosu na ostala poduzeća. Stoga je u odluci Komisije zaključeno da je porezni tretman Amazona u Luksemburgu u okviru poreznog mišljenja nezakonit na temelju pravila EU-a o državnim potporama.

image EN

Infografika visoke rezolucije nalazi se ovdje.

Povrat

Načelo je da se pravilima EU-a o državnim potporama zahtijeva povrat nespojive državne potpore kako bi se uklonilo narušavanje tržišnog natjecanja uzrokovano tom potporom. Navedenim pravilima ne predviđaju se novčane kazne te se povratom ne kažnjava predmetno poduzeće. Jednostavno se ponovno uspostavlja jednaki tretman kao s ostalim poduzećima.

Komisija je u današnjoj odluci utvrdila metodologiju za izračun vrijednosti konkurentske prednosti dodijeljene Amazonu, odnosno razlike između poreza koji je poduzeće platilo i onoga koji bi trebalo platiti da nije bilo poreznog mišljenja. Na temelju dostupnih informacija, to bi iznosilo oko 250 milijuna EUR, uvećano za kamate. Sada porezna tijela u Luksemburgu moraju na temelju metodologije utvrđene u odluci odrediti točan iznos neplaćenog poreza u Luksemburgu.

Kontekst

Komisija od lipnja 2013. ispituje prakse poreznih mišljenja u državama članicama. U prosincu 2014. proširila je tu istragu o informacijama na sve države članice. U listopadu 2015. Komisija je zaključila da su Luksemburg i Nizozemska dodijelili selektivne porezne povlastice poduzećima Fiat, odnosno Starbucks. U siječnju 2016. Komisija je zaključila da su selektivne porezne povlastice koje je Belgija u okviru svojeg sustava oporezivanja „viška dobiti” dodijelila najmanje 35 multinacionalnih poduzeća, uglavnom iz EU-a, nezakonite u okviru pravila EU-a o državnim potporama. U kolovozu 2016. Komisija je zaključila da je Irska dodijelila neopravdane porezne povlastice u iznosu do 13 milijardi EUR poduzeću Apple. Osim toga, dvije su Komisijine detaljne istrage u tijeku zbog zabrinutosti da bi porezna mišljenja mogla dovesti do problema s državnim potporama u Luksemburgu u pogledu poduzeća McDonald's i GDF Suez (sada Engie).

Komisija provodi dalekosežnu strategiju u cilju poštenog oporezivanja i veće transparentnosti te smo nedavno svjedočili velikom napretku. Nakon prijedloga Komisije o poreznoj transparentnosti iz ožujka 2015., u siječnju 2017. stupila su na snagu nova pravila o automatskoj razmjeni informacija o poreznim mišljenjima. Države članice postigle su dogovor i o proširenju automatske razmjene informacija na izvješćivanje po pojedinim državama u pogledu financijskih informacija o multinacionalnim poduzećima povezanih s porezima. Trenutačno se razmatra prijedlog o tome da se neke od tih informacija učine dostupnima javnosti. Nova pravila EU-a o sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza preko zemalja izvan EU-a donesena su u svibnju 2017., čime je dopunjena Direktiva o suzbijanju izbjegavanja poreza, kojom se osigurava primjena obvezujućih i snažnih mjera protiv zloupotrebe diljem jedinstvenog tržišta.

Kada je riječ o zakonodavnom radu u tijeku, prijedlozi Komisije za ponovno pokretanje zajedničke konsolidirane osnovice poreza na dobit u listopadu 2016. bili bi snažno oruđe u borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza u EU-u. Komisija je u lipnju 2017. predložila nova pravila o transparentnosti za posrednike – uključujući porezne savjetnike – koji osmišljaju i promiču sustave poreznog planiranja za svoje klijente. Tim će se zakonodavstvom olakšati postizanje puno više razine transparentnosti i odvraćanje od upotrebe poreznih mišljenja kao instrumenta za zloupotrebe poreza. Konačno, Komisija je ovog rujna pokrenula novi plan EU-a kojim bi se osiguralo da se digitalno gospodarstvo oporezuje na pošten način koji pogoduje rastu. U našoj Komunikaciji navedeni su izazovi s kojima se države članice trenutačno suočavaju prilikom djelovanja u pogledu tog važnog pitanja te su iznesena moguća rješenja koja bi trebalo istražiti uoči donošenja Komisijina prijedloga u 2018. Čitav Komisijin rad počiva na jednostavnom načelu da sva poduzeća, velika i mala, moraju plaćati porez tamo gdje ostvaruju dobit.  

Verzija ovih odluka koja nije povjerljiva bit će objavljena pod brojem predmeta SA.38944 u registru državnih potpora na Komisijinu web-mjestu posvećenom tržišnom natjecanju kad se razriješe sva pitanja povjerljivosti podataka. Tjedne e-novosti o državnim potporama sadržavaju popis novih objava odluka o državnim potporama na internetu i u Službenom listu EU-a.

IP/17/3701

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar

VideosPhotos


Documents


Amazon_Lux_en.pdf