Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az Európai Bizottság tovább folytatja a Magyarországgal szembeni kötelezettségszegési eljárást a civil szervezetekről szóló törvény ügyében

Brüsszel, 2017. október 4.

Az Európai Bizottság a mai napon indokolással ellátott véleményt adott ki (ami a kötelezettségszegési eljárás második lépése) Magyarországgal szemben a külföldről támogatott civil szervezetekről szóló törvény ügyében.

A Bizottságnak a civil szervezetekről szóló törvényre vonatkozó indokolással ellátott véleménye azt követően született, hogy a Bizottság július 14-én felszólító levelet küldött az ügyben. A Bizottság úgy döntött, hogy jogi eljárást indít Magyarországgal szemben, mivel az ország nem teljesítette a Szerződésnek a tőke szabad mozgására vonatkozó rendelkezéseiből eredő kötelezettségeit, tekintettel a civil szervezetekről szóló törvény azon előírásaira, amelyek közvetett diszkriminációt valósítanak meg és aránytalanul korlátozzák a civil szervezeteknek juttatott külföldi támogatásokat. Ezen aggályokon túlmenően, a Bizottság véleménye szerint Magyarország megsérti az egyesülési szabadsághoz, a magánélet és a személyes adatok védelméhez való jogot is, amelyeket belefoglaltak – az EU Szerződés rendelkezéseivel együtt értelmezett – Európai Unió Alapjogi Chartájába.

Magyarország augusztus 14-én válaszolt a Bizottság felszólító levelére. A Magyarország által előterjesztett érvelés gondos elemzését követően az Európai Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy súlyos aggályai megválaszolatlanul maradtak.

Következő lépések

Magyarországnak mostantól egy hónap áll rendelkezésére, hogy megtegye az indokolással ellátott véleménynek való megfelelést célzó intézkedéseket. Ha Magyarország nem ad kielégítő választ az indokolással ellátott véleményre, a Bizottság az Európai Bíróság elé terjesztheti az ügyet.

Háttér-információk

A külföldről támogatott civil szervezetekről szóló, június 13-án elfogadott magyar törvény új kötelezettségeket vezet be az évente 7,2 millió forintot (mintegy 24 000 eurót) meghaladó külföldi finanszírozásban részesülő civil szervezetek egyes kategóriái tekintetében, amelyek értelmében nyilvántartásba kell vetetniük magukat, és valamennyi közleményükben, weboldalukon és sajtóanyagukban „külföldről támogatott szervezetként” kell magukat megjelölniük. E civil szervezeteknek továbbá be kell jelenteniük a magyar hatóságoknak a külföldről kapott finanszírozással kapcsolatos konkrét információkat, így azt is, amikor egy támogató egy adott évben 500 000 forint feletti finanszírozást nyújt, valamint a támogatóval és az egyes támogatásokkal kapcsolatos részletes adatokat. Ezeket az adatokat beviszik egy külön nyilvántartásba, és így azok nyilvánosan hozzáférhetővé válnak. Az érintett szervezetekkel szemben szankciókat alkalmazhatnak, ha azok nem tesznek eleget az új nyilvántartásba vételi, bejelentési és átláthatósági kötelezettségeknek.

További információk

A civil szervezetekről szóló magyar törvényre vonatkozó felszólító levél

A 2017. október kötelezettségszegési eljárási csomag főbb döntéseinek teljes szövege az alábbi helyen olvasható: MEMO/17/3494.

Általános információk a kötelezettségszegési eljárásokról: MEMO/12/12(információs ábra).

Az uniós kötelezettségszegési eljárásról

IP/17/3663

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar