Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Fusioner: Kommissionen godkänner NKT:s förvärv av ABB:s verksamhet inom högspänningskabel och kabeltillbehör

Bryssel den 27 februari 2017

Europeiska kommissionen har utan förbehåll godkänt NKT:s planerade förvärv av ABB:s verksamheter inom högspänningskabel och kabeltillbehör enligt EU:s koncentrationsförordning. Kommissionens slutsats är att det fusionerade bolaget skulle fortsätta att möta faktiskt konkurrens i Europa.

Såväl NKT:s som ABB:s verksamheter inom högspänningskabel utvecklar och erbjuder kraftkablar och kabeltillbehör. I sin undersökning tittade kommissionen på hur konkurrensen skulle påverkas av att en konkurrent försvinner och om affären skulle göra det mer troligt att resterande aktörer skulle samordna sitt konkurrensbeteende.

Det var viktigt eftersom det tidigare förekommit hemliga överenskommelser inom branschen. År 2014 slog kommissionen fast att de största producenterna av högspänningskablar, däribland NKT och ABB, varit inblandade i en kartell som syftade till att begränsa konkurrensen inom högspänningskabelprojekt under jord och under vatten. Producenterna hade kommit överens om en uppdelning av marknader och kunder. I kartellen ingick japanska och sydkoreanska producenter som avstod från att konkurrera om projekt i EES-området och därmed höll sig borta från de europeiska företagens hemmamarknader.

Kommissionens undersökning inriktades på parternas överlappande högspänningskabelverksamheter, framförallt AC- och DC-sjökablar. Dessa kablar används för att koppla samman kraftnät som är åtskilda av vatten och för att transportera i land energi som genereras i havsbaserade vindkraftverk. NKT är en potentiell ny aktör på marknaden för DC-undervattenskablar.

Baserat på resultaten av denomfattande marknadsundersökning som kommissionen gjort konstaterades att det planerade förvärvet inte skulle leda till någon betydande minskning av konkurrensen och att flera starka konkurrenter kommer att finnas kvar efter affären. Kommissionens undersökning visade inte minst att konkurrenter från Asien, t.ex. LS Cables och Sumitomo, nyligen lyckats ta sig in på denna marknad och nu bidrar till att driva på och säkerställa konkurrensen på marknaderna för högspänningskabel och kabeltillbehör.

 

Företag och produkter

ABB:s verksamheter för högspänningskabel och kabeltillbehör är två helägda verksamheter inom ABB-koncernen och en del av ABB:s kraftnätsdivision. Verksamheterna är geografiskt inriktade på Europa och sysslar med utveckling, tillverkning och försäljning av: i) kabelsystem för högspänning och extra högspänning, och ii) kraftkabeltillbehör som är utformade för att användas med kraftkablar.

NKT tillverkar och erbjuder kabellösningar via sitt affärsområde för kabelverksamhet. Dess kraftkabelverksamhet bedrivs i första hand i Europa.

 

Regler och förfaranden för koncentrationskontroll

Affären anmäldes till kommissionen den 23 januari 2017.

Kommissionen är skyldig att göra en bedömning av fusioner och förvärv av företag med en omsättning över en viss gräns (se artikel 1 i koncentrationsförordningen) och att stoppa koncentrationer som påtagligt skulle hämma en effektiv konkurrens inom EES-området eller en väsentlig del av detta.

De allra flesta anmälda fusioner leder inte till några konkurrensproblem och godkänns efter en rutinmässig granskning. Från det att en affär anmäls har kommissionen i regel sammanlagt 25 arbetsdagar på sig att besluta om godkännande ska beviljas (fas I) eller inleda en fördjupad undersökning (fas II).

Mer information kommer att finnas på kommissionens webbplats för konkurrenspolitik i det offentliga ärenderegistret under ärendenummer M.8239.

IP/17/365

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar