Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Prihodnost financ EU: novo kohezijsko poročilo spodbuja razpravo o sredstvih EU po letu 2020

Bruselj, 9. oktobra 2017

Komisija je danes objavila sedmo kohezijsko poročilo, v katerem analizira razmere v regijah EU, navaja ugotovitve o porabi za področje kohezije v kriznem obdobju in pripravlja podlago za kohezijsko politiko po letu 2020.

Kohezijsko poročilo z analizo trenutnega stanja ekonomske, socialne in teritorialne kohezije EU pod drobnogled postavlja evropsko gospodarstvo, ki spet raste, čeprav razlike med državami in znotraj držav članic še vedno obstajajo.

Javne naložbe v EU še vedno ostajajo na predkriznih ravneh, vendar države članice in regije potrebujejo še več podpore za soočanje z izzivi, ki so opredeljeni v dokumentu z razmislekom o prihodnosti financ EU. To so digitalna revolucija, globalizacija, demografske spremembe in socialna kohezija, gospodarska konvergenca in podnebne spremembe.

Komisarka za regionalno politiko Corina Crețu je dejala: „Poročilo jasno kaže, da naša Unija potrebuje več kohezije. Čeprav je krize konec, je očitno pustila sledi v številnih regijah, ki bodo za soočanje z današnjimi in jutrišnjimi izzivi potrebovale kohezijsko politiko.“

Evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen je povedala: „Kohezijsko poročilo iz leta 2017 kaže, da so potrebne smiselne naložbe, da se omogoči trajnost oživitve gospodarstva. To prinaša spremembe, ki so bistvenega pomena za naša gospodarstva, delovno silo in evropske državljane.“

Poročilo ne vpliva na končni predlog Komisije, vendar spodbuja razpravo o kohezijski politiki po letu 2020. Predlaga politiko na ravni EU, katere trije glavni nameni so: izkoriščanje globalizacije, načelo, da nihče ne bo zapostavljen, in podpora strukturnim reformam.

Politika na ravni EU. V zadnjih dveh desetletjih je kohezijska politika dosegla rezultate v vseh regijah EU in je bila glavni vir naložb. Kohezijska politika je v zadnjih desetih letih neposredno ustvarila 1,2 milijona novih delovnih mest v EU, medtem ko so javne naložbe, namenjene za spodbujanje rasti, v mnogih državah članicah upadle.

Regionalne gospodarske razlike se ponovno počasi zmanjšujejo. Dokument z razmislekom o prihodnosti financ EU je začel razpravo o tem, ali bi se morala kohezijska politika zdaj osredotočiti samo na manj razvite regije.

Kohezijsko poročilo kaže, da se gospodarska rast regij povečuje, vendar ne povsod z isto hitrostjo. Zdi se, da so številne regije, ki so blizu povprečja EU, obtičale v „pasti srednjega dohodka“.

Nekatere regije še vedno pokrivajo stroške globalizacije in še ne žanjejo njenih koristi, saj imajo pogosto precejšnjo izgubo delovnih mest in niso zmožne doseči industrijskega preoblikovanja. Potrebovale bodo dodatno finančno podporo za spodbujanje ustvarjanja delovnih mest in strukturnih sprememb.

Poleg tega poročilo poudarja, da sedanja stopnja naložb ne zadostuje za uresničitev ciljev za leto 2030, in sicer deleža energije iz obnovljivih virov in zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Vse regije EU bodo zato potrebovale več finančnih sredstev za razogljičenje.

Izkoriščanje globalizacije. Da bi se regije v globaliziranem gospodarstvu lahko uveljavile, morajo posodobiti svoja gospodarstva in ustvarjati vrednost. Ker lahko pri tem pot utira le nekaj regij EU, so potrebne dodatne naložbe v inovacije, digitalizacijo in razogljičenje. Poleg financiranja bi bilo treba spodbujati učinkovite povezave med raziskovalnimi središči, podjetji in storitvenimi sektorji.

Načelo, da nihče ne bo zapostavljen. Nekatere regije se srečujejo z množičnim izseljevanjem, številna mesta pa so pod pritiskom zaradi novih prišlekov, ki iščejo boljše možnosti, vključno z migranti. Medtem ko je stopnja zaposlenosti v EU dosegla nov višek, je stopnja brezposelnosti, zlasti med mladimi, še vedno na predkriznih ravneh.

Boj proti brezposelnosti, pomoč ljudem pri razvijanju znanj in spretnosti ter ustanavljanju podjetij ter istočasno boj proti izključenosti in diskriminaciji bodo zahtevali dodatne naložbe. Od tega je odvisna socialna kohezija naše Unije v bližnji prihodnosti.

Podpora strukturnim reformam. Izboljšanje javne uprave spodbuja konkurenčnost in rast ter povečuje učinek naložb. Tako kot dokument z razmislekom tudi kohezijsko poročilo potrjuje, da bo morda treba okrepiti povezavo med kohezijsko politiko in ekonomskim upravljanjem EU, da se podprejo reforme za okolje, ki spodbuja rast.

Naslednji koraki:

Javno posvetovanje o prihodnji kohezijski politiki se bo začelo na začetku leta 2018. Komisija bo maja 2018 predstavila predlog za večletni finančni okvir, nato pa še predloge za kohezijsko politiko po letu 2020.

Več informacij:

Sedmo poročilo o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji

Memo – Prihodnost financ EU: sedmo poročilo o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji

Informativni pregled – kohezija v naši Uniji

Informativni pregled – kohezijska politika na delu, z doseženimi rezultati v vseh regijah EU

Inforegio – interaktivni zemljevid

Spremljajte komisarko Crețu in GD REGIO na Twitterju

 

IP/17/3644

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar