Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

De toekomst van de EU-financiën: nieuw cohesieverslag wakkert discussie over EU-fondsen na 2020 aan

Brussel, 9 oktober 2017

Vandaag publiceert de Commissie het zevende cohesieverslag, waarbij de stand van zaken in de Europese regio's wordt opgemaakt, lessen worden getrokken uit de cohesie-uitgaven in de crisisjaren en de context wordt geschetst voor het cohesiebeleid na 2020.

Bij het analyseren van de huidige situatie van de economische, sociale en territoriale cohesie legt het cohesieverslag de EU onder een vergrootglas: de Europese economie is zich aan het herstellen, maar er zijn nog steeds ongelijkheden binnen de lidstaten en tussen de lidstaten onderling.

De overheidsinvesteringen in de EU zijn nog altijd lager dan vóór de crisis, maar de regio's en de lidstaten hebben nóg meer steun nodig om de uitdagingen het hoofd te bieden die in de discussienota over de toekomst van de EU-financiën zijn aangegeven; de digitale revolutie, de globalisering, de demografische veranderingen en sociale cohesie, de economische convergentie en klimaatverandering.

Corina Crețu, commissaris voor Regionaal Beleid, voegde hieraan toe: "Uit het verslag blijkt duidelijk dat onze Unie meer cohesie nodig heeft. De crisis is weliswaar voorbij, maar heeft in veel regio's duidelijk littekens nagelaten." Zij hebben het cohesiebeleid nodig om de problemen van vandaag en morgen het hoofd te kunnen bieden".

Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, Marianne Thyssen, zei hierover: "Het cohesieverslag van 2017 laat zien dat beduidende investeringen nodig zijn wil het huidige economische herstel doorzetten. Dit is essentieel om een verschil te maken voor onze economieën, onze arbeidskrachten en de Europese bevolking."

Het verslag loopt niet vooruit op het definitieve voorstel van de Commissie, maar zwengelt een discussie over het cohesiebeleid na 2020 aan. Het bevat een voorstel voor een EU-breed beleid dat drie hoofddoelen heeft: de globalisering in goede banen leiden, zorgen dat niemand wordt uitgesloten en structurele hervormingen ondersteunen.

Een EU-breed beleid: De afgelopen twintig jaar heeft het cohesiebeleid resultaten opgeleverd in alle regio's van de EU en was het een belangrijke bron van investeringen. Het cohesiebeleid was rechtstreeks verantwoordelijk voor het creëren van 1,2 miljoen banen in de EU in de afgelopen tien jaar, toen de groeiondersteunende overheidsinvesteringen in veel lidstaten kelderden.

De regionale economische verschillen zijn langzaam weer kleiner aan het worden. Het debat begon met de discussienota over de toekomst van de EU-financiën; moet het cohesiebeleid zich nu alleen nog richten op de minder ontwikkelde regio's?

De regio's laten weer groei zien, zo blijkt uit het cohesieverslag, maar niet in hetzelfde tempo. Veel regio's met een rijkdom rond het EU-gemiddelde lijken vast te zitten in een "middeninkomensval".

Sommige regio's hebben de prijs van de globalisering betaald maar er nog niet van kunnen profiteren, waarbij zij in veel gevallen werden geconfronteerd met een groot verlies aan arbeidsplaatsen en niet de capaciteit hadden voor een industriële transformatie. Zij hebben behoefte aan verdere financiële steun om werkgelegenheid en structurele veranderingen te bevorderen.

Daarnaast wordt in het verslag benadrukt dat het huidige niveau aan investeringen niet toereikend is om de doelstellingen voor 2030 wat betreft het aandeel hernieuwbare energie en de broeikasvermindering te halen. Alle regio's van de EU hebben daarom meer financiering nodig om de economie koolstofvrij te maken.

De globalisering in goede banen leiden: om zich staande te houden in een geglobaliseerde economie, moeten de regio's hun economie moderniseren en waarde creëren. Op dit moment kan slechts een handvol regio's in de EU daarin het voortouw nemen, en daarom moet meer worden geïnvesteerd in innovatie, digitalisering en het koolstofvrij maken van de economie. Naast de behoefte aan financiering moeten efficiënte relaties tussen onderzoekscentra, ondernemingen en dienstverleners worden bevorderd.

Zorgen dat niemand wordt uitgesloten: Sommige regio's worden geconfronteerd met een massale uittocht, terwijl veel steden onder druk staan door de komst van nieuwkomers die op zoek zijn naar betere perspectieven, waaronder migranten. De arbeidsparticipatie in de EU heeft weliswaar een nieuwe recordhoogte bereikt, maar de werkloosheid, met name onder jongeren, ligt nog steeds boven het niveau van vóór de crisis.

Er zijn verdere investeringen nodig om de werkloosheid aan te pakken, mensen te helpen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden en het opstarten van ondernemingen en het bestrijden van uitsluiting en discriminatie. De sociale cohesie van onze Unie in de nabije toekomst hangt daarvan af.

Structurele hervormingen ondersteunen: Verbetering van het overheidsapparaat stimuleert het concurrentievermogen en de groei en maximaliseert de impact van investeringen. Evenals in de discussienota wordt in het cohesieverslag erkend dat wellicht de relatie tussen het cohesiebeleid en het economische bestuur van de EU moet worden versterkt om hervormingen voor een groeiondersteunende omgeving te ondersteunen.

Volgende stappen:

Begin 2018 vindt een openbare raadpleging over de toekomst van het cohesiebeleid plaats. In mei 2018 presenteert de Commissie haar voorstel voor het meerjarig financieel kader (MFK), gevolgd door voorstellen voor het cohesiebeleid na 2020.

Meer informatie:

Het zevende verslag inzake economische, sociale en territoriale cohesie

De toekomst van de EU-financiën: het zevende verslag over economische, sociale en territoriale cohesie:

Factsheet – Cohesie in onze Unie

Factsheet – Cohesiebeleid werkt, in alle regio's van de EU

Inforegio – Interactieve kaarten

Volg commissaris Crețu en DG REGIO op Twitter

 

IP/17/3644

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar