Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropská komise zveřejnila posouzení nabídek na umístění Evropského orgánu pro bankovnictví a Evropské agentury pro léčivé přípravky, které mají v současné době sídlo ve Spojeném království

Brusel 30. září 2017

Evropská komise dnes zveřejnila své posouzení 27 nabídek členských států na umístění Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) a Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), které mají v současné době sídlo ve Spojeném království.

Komise pod vedením svého generálního tajemníka všechny nabídky objektivně posoudila na základě kritérií, která stanovili předseda Komise Jean-Claude Juncker a předseda Evropské rady Donald Tusk a potvrdili hlavy států nebo předsedové vlád EU-27 na zasedání Evropské rady (článek 50) dne 22. června 2017. Posouzení zcela vychází z informací zaslaných členskými státy. Respektuje rozhodnutí členských států, aby kritéria byla nevážená, a neuvádí žádné pořadí ani užší seznam. Při posuzování byly konzultovány také samotné agentury.

Další postup: Na základě posouzení Komise se v říjnu 2017 uskuteční politická rozprava na zasedání Rady pro obecné záležitosti (článek 50). Konečné rozhodnutí bude přijato na zasedání Rady pro obecné záležitosti (článek 50) v listopadu 2017 tak, aby bylo možné obě agentury přesunout bez problémů a včas.

Souvislosti

Rozhodnutí přesunout agentury EMA a EBA, které mají v současnosti sídlo v Londýně, přijmou vlády 27 členských států. Přemístění agentur je přímým důsledkem rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Evropské unie, jež bylo oznámeno Evropské radě dne 29. března 2017. Jelikož není součástí jednání o brexitu, bude jej řešit pouze 27 členských států EU. Komise opakovaně vyzývala k rychlému rozhodnutí o přesunu agentur. EMA a EBA představují dvě klíčové regulační agentury jednotného trhu EU a jsou zásadní pro schvalování léků a bankovní regulaci. Musí bez problémů a bez přerušení nadále fungovat i po březnu 2019.

Další informace

Zpráva

Posouzení Komise

Nabídky na umístění agentur EMA a EBA

Rozhodnutí o postupu pro přesun agentur EU, které mají v současné době sídlo ve Spojeném království (včetně kritérií)

IP/17/3583

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar