Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Creșterea impactului investițiilor publice cu ajutorul unor achiziții publice eficiente și profesionale

Strasbourg, 3 octombrie 2017

Pentru a consolida piața unică și în contextul eforturilor sale de a stimula investițiile în UE, Comisia prezintă astăzi o inițiativă pentru efectuarea mai eficientă și în mod sustenabil a achizițiilor, utilizând în același timp tehnologiile digitale în mod optim pentru a simplifica și a accelera procedurile.

Vicepreședintele pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, Jyrki Katainen, a declarat: „Încă de la preluarea mandatului, în noiembrie 2014, am acordat prioritate investițiilor, în special prin atragerea capitalului privat cu ajutorul Planului de investiții pentru Europa. În prezent, dorim să utilizăm întregul potențial al achizițiilor publice pentru a ne asigura că suma de 2 000 de miliarde EUR cheltuiți anual pe produse și servicii publice impulsionează economia noastră, stimulează inovarea și contribuie la atingerea obiectivelor de sustenabilitate.”

Elżbieta Bieńkowska, comisarul pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, a adăugat: „Încurajăm autoritățile publice să utilizeze în mod strategic achizițiile publice ca un instrument care permite cheltuirea mai chibzuită a banilor contribuabililor și contribuie la crearea unei economii mai inovatoare, mai sustenabile, mai favorabile incluziunii și mai competitive. Comisia va continua să sprijine statele membre în acest sens și invită autoritățile publice de la toate nivelurile administrative și alte părți interesate să lucreze într-un parteneriat extins.”

Inițiativa de astăzi are patru componente principale:

  • Definirea domeniilor prioritare de îmbunătățire - statele membre sunt încurajate să pună la punct o abordare strategică pentru politicile în materie de achiziții publice, concentrându-se pe șase priorități: recurgerea mai sistematică la criteriile inovatoare, ecologice și sociale pentru atribuirea contractelor de achiziții publice; profesionalizarea achizitorilor publici; îmbunătățirea accesului IMM-urilor la piețele de achiziții publice din UE și al întreprinderilor din UE la piețele de achiziții publice din țări terțe; creșterea transparenței, integrității și calității datelor privind achizițiile publice; digitalizarea procedurilor de achiziții publice; și o cooperare mai strânsă între autoritățile publice din întreaga UE.
  • Evaluarea ex ante, pe bază de voluntariat, a proiectelor majore de infrastructură - Proiectele complexe pot întâmpina probleme încă de la început, în cazul în care managerii de proiect nu înțeleg pe deplin normele complexe care se aplică achizițiilor publice la scară largă. Comisia va institui un serviciu de asistență care poate răspunde la întrebări de specialitate într-un stadiu incipient cu privire la proiectele cu o valoare estimată de peste 250 de milioane EUR. În cazul proiectelor de importanță majoră pentru statul membru respectiv sau cu o valoare estimată totală de peste 500 de milioane EUR, autoritățile relevante pot solicita Comisiei să verifice dacă planul complet de achiziții este compatibil cu legislația UE în materie de achiziții publice, reducând în mod semnificativ incertitudinile și riscul unor întârzieri și al unor provocări de ordin juridic. Acest mecanism este voluntar, avizul Comisiei nu este obligatoriu, iar informațiile vor fi tratate cu respectarea strictă a cerințelor de confidențialitate.
  • Recomandare privind profesionalizarea achizitorilor publici - Comisia recomandă măsuri care ar trebui luate de statele membre pentru a se asigura că achizitorii publici au competențele de afaceri, cunoștințele tehnice și procedurale necesare pentru a respecta normele și a se asigura că contribuabilii obțin cele mai bune produse și servicii pentru banii lor. Comisia va facilita schimbul de bune practici și de abordări inovatoare.
  • Consultare privind stimularea inovării cu ajutorul achizițiilor publice - Comisia lansează astăzi o consultare specifică pentru a obține feedback de la părțile interesate cu privire la modalitățile de stimulare a inovării prin intermediul achiziționării de bunuri și servicii. Achizițiile publice în materie de inovare pot viza rezultatele inovării, precum și modalitățile inovatoare de achiziții. Consultarea este deschisă până la 31 decembrie, iar rezultatul său va fi integrat în viitoarele orientări pentru autoritățile publice, care vor aborda aspecte precum modul de stabilire a unei strategii, de organizare a sprijinului pentru achizițiile publice în materie de inovare sau de utilizare a unor instrumente de achiziții publice favorabile inovării.

Comisia va continua să sprijine statele membre pentru ca acestea să profite pe deplin de posibilitățile oferite de noile norme privind achizițiile publice și așteaptă cu interes crearea un parteneriat cu autoritățile și cu părțile interesate pentru îmbunătățirea achizițiilor pe teren.

 

Context:

UE depune un efort fără precedent pentru a stimula economia și a debloca investițiile, în special prin intermediul Planului de investiții pentru Europa și printr-o orientare fiscală pozitivă în cadrul semestrului european. Aceste politici trebuie să fie susținute de schimbări structurale pentru a stimula inovarea și creșterea. Prin urmare, este esențial să se pună accentul pe îmbunătățirea funcționării pieței unice și pe înlăturarea barierelor din calea investițiilor, la nivel național și european.

O parte semnificativă a investițiilor publice din economia noastră este cheltuită prin intermediul achizițiilor publice: 2000 de miliarde EUR pe an, reprezentând 14 % din PIB-ul UE. Garantarea cheltuirii în mod eficient și eficace a banilor contribuabililor este în interesul comun al Uniunii Europene.

Legislația UE în materie de achiziții publice prevede că toate contractele de achiziții publice care depășesc un anumit prag trebuie atribuite prin licitație, cu respectarea principiilor transparenței, egalității de tratament și nediscriminării. Aceste norme au fost simplificate și mai mult în 2014. Mai degrabă decât să atribuie un contract pe baza celui mai bun preț, autoritățile sunt încurajate să integreze criterii calitative, să solicite soluții inovatoare, de economisire a energiei sau să insiste asupra unor abordări sustenabile și axate pe coeziune socială.

Comisia continuă să monitorizeze îndeaproape transpunerea legislației UE privind achizițiile publice în legislația națională și să ajute autoritățile publice să înțeleagă și să profite pe deplin de posibilitățile oferite de achizițiile publice.

În paralel, astfel cum s-a anunțat în strategia privind politica industrială, Comisia continuă să depună eforturi pentru a încheia la standarde ambițioase capitolele privind achizițiile publice din acordurile de liber-schimb, ajutând societățile din UE să vândă în străinătate. Este stringentă depășirea rapidă a actualului impas din cadrul Consiliului cu privire la propunerea Comisiei pentru un Instrument pentru achiziții publice internaționale.

 

Informații suplimentare:

 

IP/17/3543

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar