Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Povećanje učinka javnih ulaganja učinkovitom i profesionalnom javnom nabavom

Strasbourg, 3. listopada 2017.

Komisija je danas, u cilju jačanja jedinstvenog tržišta i kao dio stalnih nastojanja za poticanje ulaganja u EU-u, predstavila inicijativu za učinkovitiju i održiviju javnu nabavu uz istodobno potpuno iskorištavanje digitalnih tehnologija radi pojednostavnjenja i ubrzavanja postupaka.

Potpredsjednik Komisije za radna mjesta, rast, ulaganja i konkurentnost Jyrki Katainen izjavio je: „Od preuzimanja dužnosti u studenome 2014. ulaganja smo postavili na središnje mjesto, poglavito privlačenjem privatnog kapitala Planom ulaganja za Europu. Sada želimo ostvariti puni potencijal javne nabave kako bismo osigurali da 2 bilijuna eura koje se godišnje utroši u javnim uslugama i proizvodima potaknu naše gospodarstvo, pokrenu inovacije te pomognu u ostvarivanju ciljeva održivosti.”

Povjerenica za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo i mala i srednja poduzeća Elżbieta Bieńkowska dodala je: „Potičemo javna tijela da se javnom nabavom služe strateški kao alatom za postizanje bolje vrijednosti za novac poreznih obveznika te za davanje doprinosa inovativnijem, održivom, uključivom i konkurentnom gospodarstvu. Komisija će nastaviti pomagati državama članicama u tome te poziva javna tijela na svim razinama vlasti i druge dionike na suradnju u okviru širokog partnerstva.”

Današnja se inicijativa sastoji od četiri glavna područja:

  • definicije prioritetnih područja za poboljšanje – države članice potiče se na razvoj strateškog pristupa politikama javne nabave s naglaskom na šest prioriteta: širu primjenu inovativnih, ekoloških i socijalnih kriterija pri dodjeli ugovora o javnoj nabavi, profesionalizaciju javnih naručitelja, bolji pristup MSP-ova tržištima javne nabave u EU-u, a poduzećima iz EU-a tržištima u trećim zemljama, povećanje transparentnosti, cjelovitosti i kvalitete podataka o javnoj nabavi, digitalizaciju postupaka javne nabave i veću suradnju među javnim naručiteljima diljem EU-a;
  • dobrovoljne ex-ante procjene velikih infrastrukturnih projekata – složeni projekti mogu od samog početka poći po zlu ako voditelji projekata u potpunosti ne ovladavaju složenim pravilima koja vrijede za javnu nabavu velikih razmjera. Komisija će uspostaviti službu za pomoć korisnicima gdje se mogu u ranoj fazi dobiti odgovori na konkretna pitanja u vezi s projektima čija je procijenjena vrijednosti iznad 250 milijuna eura. Za projekte od velike važnosti za države članice ili za one čija je procijenjena vrijednost iznad 500 milijuna eura, nadležna tijela mogu zatražiti od Komisije da provjeri cjelokupni plan javne nabave s obzirom na usklađenost sa zakonodavstvom EU-a o javnoj nabavi, čime će se znatno smanjiti nesigurnost i rizik od kašnjenja i pravnih poteškoća. Taj je mehanizam dobrovoljan, savjeti Komisije su neobvezujući, a obrada informacija podložna je strogim zahtjevima povjerljivosti;
  • preporuke o profesionalizaciji javnih naručitelja – Komisija preporučuje državama članicama da poduzmu korake kako bi se osiguralo da javni naručitelji posjeduju poslovne vještine, tehničko znanje i razumijevanje postupaka potrebnih za usklađivanje s pravilima te da porezni obveznici dobiju najbolju robu i usluge za svoj novac. Komisija će olakšati razmjenu primjera dobre prakse i inovativnih pristupa;
  • savjetovanja o poticanju inovacija javnom nabavom – Komisija danas pokreće ciljano savjetovanje kako bi od dionika prikupila povratne informacije o načinima poticanja inovacija javnom nabavom robe i usluga. Javna nabava povezana s inovacijama može se odnositi na ishode inovacija kao i na inovativne načine kupnje. Savjetovanje je otvoreno do 31. prosinca te će njegovi zaključci, u kojima se rješavaju pitanja kao što su utvrđivanje strategije, organizacija podrške za javnu nabavu povezanu s inovacijama ili upotreba alata za javnu nabavu kojima se potiču inovacije, postati dio budućih smjernica za javna tijela.

Komisija će nastaviti podupirati države članice da u potpunosti iskoriste mogućnosti koje nude nova pravila javne nabave te se raduje izgradnji partnerstva s tijelima i dionicima u cilju poboljšanja javne nabave na terenu.

 

Kontekst:

EU ulaže dosad nezabilježeni trud za poticanje gospodarstva i pokretanje ulaganja, posebice Planom ulaganja za Europu i pozitivnim smjerom fiskalne politike u okviru europskog semestra. Te je politike potrebno popratiti strukturnim reformama kako bi se potakli inovacije i rast. Stoga je ključno usredotočiti se na poboljšanje funkcioniranja jedinstvenog tržišta i otklanjanje prepreka ulaganjima na nacionalnoj i europskoj razini.

Znatan dio javnih ulaganja u naše gospodarstvo utroši se na javnu nabavu: riječ je o dva bilijuna eura godišnje, što predstavlja 14 % BDP-a Europske unije. U zajedničkom je europskom interesu osigurati da se taj novac poreznih obveznika učinkovito i djelotvorno troši.

Zakonodavstvom EU-a o javnoj nabavi zahtijeva se da se za sve ugovore o javnoj nabavi iznad određenog praga provede natječaj uz poštivanje načela transparentnosti, jednakog postupanja i nediskriminacije. Ta su pravila 2014. dodatno pojednostavnjena. Tijela se potiče da uključe kvalitativne kriterije, zahtijevaju inovativna rješenja za uštedu energije te inzistiraju na održivim i socijalno uključivim pristupima, a ne da ugovore dodjeljuju samo na temelju najniže cijene.

Komisija i dalje pomno prati prenošenje zakonodavstva EU-a o javnoj nabavi u nacionalno zakonodavstvo te pomaže javnim tijelima u razumijevanju i potpunom iskorištavanju mogućnosti javne nabave.

Kako je najavljeno u Strategiji za industrijsku politiku, Komisija uz to i dalje nastoji zaključiti ambiciozna poglavlja o javnoj nabavi u okviru sporazuma o slobodnoj trgovini te time pomaže poduzećima iz EU-a u prodaji inozemnim kupcima. Postoji hitna potreba za brzim uklanjanjem trenutačnog zastoja u Vijeću s obzirom na prijedlog Komisije za Instrument za međunarodnu nabavu.

 

Dodatne informacije:

 

IP/17/3543

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar