Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT EL HU SK SL BG HR

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Energie: Consolidarea solidarității dintre țările din Europa Centrală și cele din Europa de Sud-Est

Bruxelles, 28 septembrie 2017

Vicepreședintele Comisiei Europene responsabil cu uniunea energetică Maroš Šefčovič, comisarul european pentru politici climatice și energie Miguel Arias Cañete și miniștrii energiei din 9 state membre și din 8 părți contractante la Comunitatea Energiei s-au întâlnit astăzi la București și au convenit să își consolideze cooperarea regională.

Cooperarea în cadrul inițiativei Comisiei privind conectarea rețelelor de gaze în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC), lansată în 2015, obține rezultate prin întărirea solidarității și înlesnirea unei aprovizionări mai sigure și mai abordabile cu gaz a cetățenilor și a întreprinderilor din regiune. Cea de-a patra reuniune [1] desfășurată astăzi la București a Grupului ministerial la nivel înalt privind CESEC constituie un moment marcant pentru întreaga regiune, conferind noi dimensiuni criteriului de solidaritate necesar pentru abordarea provocărilor energetice cu care se confruntă această parte a Europei.

Maroš Šefčovič, vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil cu uniunea energetică, a declarat: „Cooperarea în cadrul CESEC a devenit povestea unei reușite exemplare, care dovedește că soluția constă în solidaritate. Mulțumită realizărilor rapide obținute în domeniul gazului, extindem domeniul de aplicare al cooperării la sectorul electricității, al surselor regenerabile de energie și al eficienței energetice. Prin urmare, el va acoperi toate dimensiunile acestui proiect de solidaritate europeană care este uniunea energetică. Doresc să îmi exprim recunoștința față de toți cei care au contribuit la realizarea acestei cooperări. Acesta este un mesaj pozitiv și puternic către cetățenii din regiune, însoțit de beneficii care depășesc sistemele energetice.

Domnul Miguel Arias Cañete, comisarul european pentru politici climatice și energie, a declarat: „Mulțumită angajamentului politic la nivel înalt la care am asistat astăzi și mobilizării inteligente a fondurilor UE, vom continua să realizăm infrastructura energetică necesară regiunii. Prin extinderea domeniului de aplicare al CESEC dincolo de gaz, vom asigura accesul efectiv la surse alternative de energie, vom promova competitivitatea și prețurile scăzute, realizând totodată decarbonizarea economiilor din regiune.”

Miniștrii au semnat un memorandum de înțelegere (MoU), care completează inițiativa CESEC existentă. MoU include o abordare comună privind piețele energiei electrice, eficiența energetică și dezvoltarea surselor regenerabile de energie. Acesta cuprinde, de asemenea, o listă de proiecte prioritare pentru a crea o piață regională a energiei electrice interconectată, precum și măsuri specifice pentru a stimula sursele regenerabile de energie și investițiile în eficiența energetică într-o regiune cu un mare potențial de creștere în aceste domenii. Au fost, de asemenea, convenite foile de parcurs naționale pentru îmbunătățirea acordurilor comerciale din regiune.

În plus, a fost parafat Acordul de grant din cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei pentru terminalul de GNL de la Krk în Croația. Privind în perspectivă, miniștrii și-au reconfirmat angajamentul de a realiza cu rapiditate proiectele prioritare privind gazele naturale CESEC și au adoptat un plan de măsuri actualizat cu privire la aspectele legate de piața gazelor naturale și de reglementare, evidențiind progresele obținute din septembrie 2016 până în prezent.

În sfârșit, reuniunea a prilejuit lansarea a două noi grupuri de operatori de sisteme de transport de gaze: unul cu privire la punerea în aplicare a fluxului invers în sistemul de gazoducte transbalcanic și celălalt pe așa-numitul „coridor vertical” dintre Bulgaria, Grecia, România și Ungaria; unul cu privire la punerea în aplicare a fluxului invers în sistemul de gazoducte transbalcanic și celălalt pe așa-numitul „coridor vertical” dintre Bulgaria, Grecia, România și Ungaria; ambele urmând să fie facilitate de Comisia Europeană.

 

Context

În 2014, „simulările de criză” ale Comisiei au arătat că regiunea este extrem de vulnerabilă în cazul întreruperii aprovizionării cu gaze de către furnizorul său cel mai important și, în multe cazuri, unic. În plus, consumatorii au plătit de-a lungul anilor considerabil mai mult pentru gaze în această regiune în comparație cu Europa Centrală și de Vest. Pentru soluționarea acestor probleme, Comisa a lansat în 2015 inițiativa CESEC, cu scopul de a garanta faptul că toate țările din Europa Centrală și de Sud-Est (Austria, Bulgaria, Croația, Grecia, Ungaria, Italia, România, Slovacia și Slovenia) au acces la un mix energetic mai variat și sunt interconectate în mod corespunzător la restul Europei. Inițiativa CESEC s-a dovedit a fi utilă în procesul de integrare a piețelor de gaze din regiune și a devenit, astfel, un canal central pentru continuarea consolidării în sectorul energetic.

Proiectele prioritare în curs privind gazele din cadrul CESEC sunt: gazoductul transadriatic (gazoduct din Grecia către Italia trecând prin Albania și Marea Adriatică); interconectorul dintre Bulgaria și Serbia; interconectorul dintre Bulgaria și Serbia; consolidarea sistemului de transport al gazelor naturale din Bulgaria; consolidarea sistemului de transport al gazelor naturale din România (parte din coridorul „BRUA”); terminalul de GNL de la Krk în Croația; și sistemul de evacuare a GNL către Ungaria. Alte proiecte posibile includ: o racordare a gazelor naturale off-shore din România la rețeaua română și îmbunătățirea sistemului național; un nou terminal de GNL în Grecia; precum și interconectarea între Croația și Serbia.

În septembrie 2016, la Budapesta, domeniul de aplicare al cooperării din cadrul CESEC a fost extins în continuare pentru a include energia electrică, eficiența energetică și sursele regenerabile de energie, recunoscând că nu are niciun sens ca gazele naturale să fie abordate în mod izolat și că factorul esențial pentru securitatea aprovizionării din regiune este o strategie cuprinzătoare în domeniul energetic. Exemplele de proiecte prioritare privind energia electrică includ: sporirea capacității de transport între Bulgaria, România și Grecia; sporirea capacității de transport de-a lungul coridorului Est-Vest din Italia către România, trecând prin Balcani; conexiunile cu energie electrică între Ungaria și Serbia; și infrastructurile care susțin integrarea sistemelor energetice din Ucraina și Moldova pe piața europeană a energiei electrice. În ceea ce privește sursele regenerabile de energie în țările din cadrul CESEC, până în 2030 și 2050 se va realiza o evaluare a potențialului de energie din surse regenerabile din regiune și se vor promova cele mai bune practici și instrumente de finanțare pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie. Cu privire la eficiența energetică, se va pune accentul pe finanțare și pe utilizarea instrumentelor financiare pentru mobilizarea finanțării private precum și pe modalitățile de susținere a elaborării de proiecte.

 

Pentru informații suplimentare

CESEC

Uniunea energiei

 

[1] Reuniunea găzduiește miniștri din 9 state membre ale UE (Austria, Bulgaria, Grecia, Croația, Ungaria, Italia, România, Slovenia, Slovacia) și din partea a 8 părți contractante din cadrul Comunității Energiei (FYROM, Serbia, Ucraina, Albania, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Kosovo, Moldova).

IP/17/3506

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar