Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT EL HU SK SL BG RO

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Energetika: Jačanje solidarnosti između zemalja središnje i jugoistočne Europe

Bruxelles, 28. rujna 2017.

Potpredsjednik Komisije nadležan za energetsku uniju Maroš Šefčovič, povjerenik za klimatsku i energetsku politiku Miguel Arias Cañete te ministri nadležni za energetska pitanja iz devet država članica EU-a i osam ugovornih stranaka Energetske zajednice danas su se sastali u Bukureštu i dogovorili jačanje regionalne suradnje.

Suradnja na temelju Komisijine inicijative za energetsku povezanost središnje i jugoistočne Europe (CESEC), pokrenute 2015., daje rezultate: povećava se solidarnost i omogućava sigurnija i povoljnija opskrba plinom za građane i poduzeća u cijeloj regiji. Današnji sastanak ministara u Bukureštu u okviru skupine na visokoj razini CESEC-a [1] značajan je za cijelu regiju jer je dao novu dimenziju solidarnosti potrebnoj za rješavanje energetskih pitanja u tom dijelu Europe.

Potpredsjednik Europske komisije zadužen za energetsku uniju Maroš Šefčovič izjavio je: „Suradnja u okviru CESEC-a vrlo je uspješna i služi kao primjer koji dokazuje da je solidarnost pravi izbor. Budući da su u području plina brzo ostvareni rezultati, suradnju u regiji proširujemo i na električnu energiju, energiju iz obnovljivih izvora i energetsku učinkovitost. Bit će obuhvaćeni svi aspekti energetske unije kao projekta europske solidarnosti. Zahvaljujem svima koji rade na ostvarivanju te suradnje. Njome se građanima u regiji šalje pozitivna i snažna poruka, a koristi nisu ograničene samo na energetske sustave.”

Povjerenik za klimatsku i energetsku politiku Miguel Arias Cañete izjavio je: „Zahvaljujući predanosti na visokoj političkoj razini kojoj smo danas svjedočili te pametnom korištenju sredstava EU-a, i dalje ćemo upotpunjavati energetsku infrastrukturu potrebnu u regiji. Proširenjem opsega CESEC-a osigurat ćemo učinkovit pristup alternativnim izvorima energije te promicati konkurentnost i niže cijene, uz istovremenu dekarbonizaciju gospodarstava u regiji.”

Ministri su potpisali memorandum o razumijevanju kojim se dopunjuje postojeća inicijativa CESEC. Memorandum obuhvaća zajednički pristup za tržišta električne energije, energetsku učinkovitost i razvoj energije iz obnovljivih izvora. Uključuje i popis prioritetnih projekata za izgradnju međusobno povezanog regionalnog tržišta električne energije te konkretne mjere za povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora te ulaganja u energetsku učinkovitost u toj regiji, koja ima velik potencijal za rast u navedenim područjima. Dogovoreni su i nacionalni planovi za bolje trgovinske dogovore u regiji.

Osim toga, parafiran je i sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za terminal za ukapljeni prirodni plin (UPP) na Krku u okviru Instrumenta za povezivanje Europe. U pogledu daljnjeg rada, ministri su potvrdili svoju predanost brzom dovršetku preostalih prioritetnih projekata povezanih s plinom u okviru CESEC-a te su donijeli ažurirani akcijski plan za tržište plina i regulatorne aspekte i analizirali napredak postignut od rujna 2016.

Konačno, na sastanku su uspostavljene i dvije nove radne skupine operatora sustava prijenosa plina: jedna za provedbu povratnog protoka u transbalkanskom sustavu plinovoda, a druga za takozvani „vertikalni koridor” koji povezuje Bugarsku, Grčku, Rumunjsku i Mađarsku. Rad obje navedene skupine omogućit će Europska komisija.

 

Kontekst

Rezultati testova otpornosti na stres koje je Komisija provela 2014. pokazali su da bi predmetna regija bila vrlo teško pogođena kad bi glavni, a često i jedini dobavljač prekinuo opskrbu plinom. Osim toga, potrošači su u toj regiji dotad plin plaćali znatno više nego stanovnici središnje i zapadne Europe. Kao rješenje tih problema Komisija je 2015. pokrenula inicijativu CESEC kako bi se zajamčilo da sve zemlje središnje i jugoistočne Europe (Austrija, Bugarska, Grčka, Hrvatska, Italija, Mađarska, Rumunjska, Slovačka i Slovenija) imaju pristup raznovrsnijoj mješavini izvora energije te da su na primjeren način povezane s ostatkom Europe. CESEC se pokazao iznimno važnim u postupku integracije tržištâ energije u toj regiji te je stoga postao središnjim kanalom za daljnju konsolidaciju cijelog energetskog sektora.

Trajni prioritetni projekti u okviru CESEC-a u području plina jesu: Transjadranski plinovod (od Grčke do Italije preko Albanije i Jadranskog mora), interkonekcijski vod između Grčke i Bugarske, interkonekcijski vod između Bugarske i Srbije, jačanje bugarskog prijenosnog sustava, jačanje rumunjskog prijenosnog sustava (dio koridora „BRUA”), terminal za UPP na Krku, u Hrvatskoj te sustav pražnjenja za UPP prema Mađarskoj. Ostali mogući projekti uključuju: povezivanje rumunjskog odobalnog plina s rumunjskom mrežom te jačanje nacionalnog sustava, novi terminal za UPP u Grčkoj te interkonekcijski vod između Hrvatske i Srbije.

Opseg suradnje u okviru CESEC-a dodatno je proširen u rujnu 2016. u Budimpešti kako bi se obuhvatile električna energija, energetska učinkovitosti i energija iz obnovljivih izvora jer je prepoznato da nema smisla rješavati pitanje plina odvojeno od ostalih pitanja te da je sveobuhvatna energetska strategija ključna za sigurnost opskrbe. Među prioritetnim projektima u području električne energije nalaze se: povećanje kapaciteta prijenosa između Bugarske, Rumunjske i Grčke, povećanje kapaciteta prijenosa na koridoru istok – zapad od Italije do Rumunjske preko Balkana, elektroenergetske veze između Mađarske i Srbije te infrastruktura koja služi kao potpora integraciji energetskih sustava Ukrajine i Moldove u europsko tržište električne energije. U pogledu energije iz obnovljivih izvora u zemljama CESEC-a, provest će se procjena potencijala energije iz obnovljivih izvora u toj regiji do 2030. i 2050. te će se promicati najbolje prakse i financijski alati za razvoj proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. U području energetske učinkovitosti naglasak će biti na financiranju i upotrebi financijskih instrumenata za mobilizaciju privatnog financiranja te na načinima pružanja potpore razvoju projekata.

 

Dodatne informacije

CESEC

Energetska unija

 

[1] Na sastanku su se okupili ministri iz devet država članica EU-a (Austrije, Bugarske, Grčke, Hrvatske, Italije, Mađarske, Rumunjske, Slovačke i Slovenije) te iz osam ugovornih stranaka energetske zajednice (bivše jugoslavenske republike Makedonije, Srbije, Ukrajine, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova i Moldove).

IP/17/3506

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar