Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Izkoriščanje globalizacije: regije lahko pridobijo novo podporo EU za gradnjo odpornih gospodarstev

Bruselj, 29. septembra 2017

Regije so danes pozvane k prijavi za pilotna projekta Komisije. Če bodo izbrane, bodo prilagojeno finančno in svetovalno podporo EU lahko izkoristile za preoblikovanje svojih gospodarstev in modernizacijo svoje industrije.

Komisija je pilotna projekta predstavila julija 2017. Njun cilj je zagotavljanje dodatne pomoči evropskim regijam pri naložbah v nišna področja, na katerih imajo konkurenčno prednost (proces „pametne specializacije“), ter pri ustvarjanju inovacij, odpornosti in rasti, ki jih potrebujejo za izkoriščanje globalizacije.

Komisarka za regionalno politiko Corina Crețu je dejala: „Do dviga regije na vrednostni verigi v globaliziranem gospodarstvu vodi pet korakov: sprejemanje inovacij, digitalizacije in razogljičenja, razvoj znanj in spretnosti prebivalcev ter odstranjevanje ovir za naložbe. Pilotna projekta, ki ju začenjamo danes, kažeta, da je EU pripravljena pomagati svojim regijam pri vsakem koraku na tej poti.“

Pristop pametne specializacije je bil leta 2014 uveden v vse programe regionalne politike. S tesnim sodelovanjem lokalnih podjetij in raziskovalcev se je izboljšal način, kako regije oblikujejo svoje inovacijske strategije. Pilotna projekta gradita na teh pozitivnih izkušnjah. Komisija danes objavlja dva razpisa za prijavo interesa:

Razpis 1: prilagojena podpora za regije, ki se soočajo z industrijsko tranzicijo

Nekatere regije nosijo stroške globalizacije, njenih prednosti pa še ne izkoriščajo. Pogosto gre za regije z znatno izgubo delovnih mest, za katere so značilni tudi pomanjkanje ustreznih znanj in spretnosti, visoki stroški dela in deindustrializacija.

Regije, ki se soočajo s temi posebnimi izzivi, se lahko prijavijo za:

1) prilagojeno pomoč strokovnjakov iz več služb Komisije, ki bodo organizirani v „regionalnih“ skupinah in bodo regijam nudili pomoč pri oblikovanju regionalnih strategij za gospodarsko preobrazbo.

Komisija bo glede na specifične regionalne potrebe in prednosti najela zunanje strokovnjake, ki bodo podpirali delo regij. To bodo na primer strokovnjaki za finančne instrumente, poslovni svetovalci ali raziskovalci, ki se ukvarjajo z naprednimi proizvodnimi postopki. Za pokrivanje stroškov te zunanje strokovne pomoči je Komisija za vsako posamezno regijo rezervirala do 200 000 evrov. Gre za sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR);

2) dodatno podporo Evropske opazovalnice za grozde in spremembe v industriji, da bi se regijam pomagalo pri oblikovanju politik grozdov ter izboljšanju povezav z lokalnimi podjetji, raziskovalnimi središči in akademskimi krogi;

3) sredstva v znesku do 300 000 evrov iz ESRR za podporo zgodnjemu izvajanju regionalnih strategij za gospodarsko preobrazbo, pod pogojem zadostnega napredka pri njihovem razvoju.

Razpis je namenjen predvsem regijam „v prehodu“ in „bolj razvitim“ regijam[1]. V ožji izbor bo uvrščenih pet regij. Odvisno od stopnje interesa lahko Komisija ponovi razpis z novim in podobnim proračunom ter v ožji izbor uvrsti še pet regij.

Razpis 2: medregionalna partnerstva za razvoj konkurenčnih evropskih vrednostnih verig

Cilj tega pilotnega projekta je trženje in razširitev donosnih medregionalnih projektov v prednostnih sektorjih, kot so velepodatki, biogospodarstvo, učinkovita raba virov, povezana mobilnost, zdravje in aktivno staranje ali kibernetska varnost.

Za podporo Komisije pri razvoju projektov in dostopu na nove trge se lahko prijavijo nadnacionalna partnerstva regionalnih organov iz najmanj štirih različnih držav EU, ki vključujejo univerze, raziskovalna središča, grozde in podjetja.

Izbranih bo pet do deset partnerstev, ki bodo deležna prilagojene podpore s strani posebnih skupin v okviru Komisije, v katerih bodo sodelovali strokovnjaki iz več tematskih služb in zunanji strokovnjaki. Za podporo razvoju teh partnerstev bo namenjenih skupaj milijon evrov iz ESRR.

Naslednji koraki

Regije se lahko prijavijo do 31. oktobra 2017. Rezultati razpisov bodo objavljeni v začetku decembra.

Več informacij

Inforegio – kako se prijaviti?

Informativni pregled – Pilotni ukrepi za pametno specializacijo

Informativni pregled – Kaj je pametna specializacija?

Sporočilo iz julija 2017 – Krepitev inovacij v evropskih regijah

MEMO iz julija 2017 – Prihodnji izzivi: spodbujanje rasti, ki temelji na inovacijah, v regijah EU

 

[1] Regije „v prehodu“ imajo BDP na prebivalca, ki se giblje med 75 % in 90 % povprečnega BDP EU. „Bolj razvite“ regije imajo BDP na prebivalca, ki presega 90 % povprečnega BDP EU.

IP/17/3501

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar