Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

De mogelijkheden van globalisering benutten: regio's kunnen profiteren van nieuwe EU-steun voor opbouw veerkrachtige economieën

Brussel, 29 september 2017

Vanaf vandaag kunnen regio's zich inschrijven voor twee proefprojecten van de Commissie. Als zij worden geselecteerd, kunnen zij profiteren van op maat gesneden financiële EU-steun en advies bij de omvorming van hun economieën en de modernisering van hun industrie.

De twee proefprojecten werden in juli 2017 door de Commissie gepresenteerd. Doel is Europese regio's verder te helpen investeren in de gebieden waarin zij een concurrentievoordeel hebben ("slimme specialisatie") en de nodige innovatie, veerkracht en groei te creëren om de mogelijkheden van de globalisering te benutten.

Corina Crețu, commissaris voor Regionaal Beleid, voegde hieraan toe: "Een regio moet vijf dingen doen om zich in een geglobaliseerde economie in de waardeketen op te werken: inzetten op innovatie, digitalisering en decarbonisatie, de vaardigheden van de burgers ontwikkelen en obstakels voor investeringen uit de weg ruimen. De proefprojecten die wij vandaag opstarten tonen aan dat de EU klaar is om haar regio's hierbij te helpen."

"Slimme specialisatie" werd in 2014 in alle regionale beleidsprogramma's geïntroduceerd. Hierdoor konden de regio's betere innovatiestrategieën ontwikkelen waarbij lokale ondernemingen en wetenschappers nauw werden betrokken. De proefprojecten bouwen voort op die positieve ervaring. Vandaag worden twee oproepen tot het indienen van blijken van belangstelling gepubliceerd:

Oproep 1: Steun op maat voor regio's in industriële overgang

Sommige regio's hebben de prijs van de globalisering betaald maar er nog niet van kunnen profiteren. Vaak hebben zij aanzienlijk banenverlies geleden en hebben zij te kampen met een gebrek aan geschikte vaardigheden, hoge loonkosten en de-industrialisatie.

Regio's die met deze specifieke problemen kampen, kunnen een aanvraag doen voor:

1) Bijstand op maat door "regionale" teams deskundigen van verscheidene afdelingen van de Commissie. Zij zullen de regio's helpen regionale economische transformatiestrategieën op te stellen.

Afhankelijk van de specifieke regionale behoeften en troeven zal de Commissie externe deskundigen inhuren om de regio's bij te staan in hun werkzaamheden. Dat kunnen bijvoorbeeld deskundigen in financiële instrumenten zijn, bedrijfsadviseurs of onderzoekers die werken aan geavanceerde fabricageprocessen. De Commissie zet per regio 200 000 euro opzij om de kosten voor die externe deskundigen te dekken. Het geld komt uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO).

2) Aanvullende steun van het Europees waarnemingscentrum voor clusters en industriële verandering om de regio's te helpen een clusterbeleid op te zetten en beter samen te werken met lokale bedrijven, onderzoekscentra en universiteiten.

3) Tot 300 000 euro uit het EFRO ter ondersteuning van een snelle uitvoering van de regionale economische transformatiestrategieën, mits die strategieën al voldoende ontwikkeld zijn.

De oproep is vooral bedoeld voor meer ontwikkelde en overgangsregio's[1]. Er zullen vijf regio's worden geselecteerd. Afhankelijk van de belangstelling kan de Commissie de oproep herhalen en nog eens vijf regio's selecteren, met een nieuw en vergelijkbaar budget.

Oproep 2: Interregionale partnerschappen om concurrerende Europese waardeketens te ontwikkelen

Dit proefproject is erop gericht "financierbare" interregionale projecten te commercialiseren en uit te breiden in prioritaire sectoren zoals big data, bio-economie, hulpbronnenefficiëntie, geconnecteerde mobiliteit, gezondheid en actief ouder worden of cyberbeveiliging.

Transnationale partnerschappen van regionale autoriteiten van ten minste vier verschillende EU-landen waarbij universiteiten, onderzoekscentra, clusters en bedrijven betrokken zijn, kunnen steun van de Commissie aanvragen voor de ontwikkeling van hun projecten en het aanboren van nieuwe markten.

Vijf tot tien geselecteerde partnerschappen krijgen steun op maat van speciaal binnen de Commissie opgezette teams van deskundigen uit verscheidene thema-afdelingen en externe deskundigen. In totaal wordt 1 miljoen euro uit het EFRO gebruikt om de ontwikkeling van die partnerschappen te ondersteunen.

Volgende stappen:

De regio's kunnen een aanvraag indienen tot en met 31 oktober 2017. De resultaten van de oproepen zullen begin december worden bekendgemaakt.

Meer informatie

Inforegio – hoe een aanvraag indienen?

Informatieblad – Proefprojecten voor slimme specialisatie

Informatieblad – Wat is slimme specialisatie?

Mededeling van juli 2017 – Versterking van innovatie in de regio's van Europa

Juli 2017 MEMO – Uitdagingen voor de toekomst: de bevordering van innovatieve groei in de regio's van de EU

 

[1] Overgangsregio's hebben een bbp per hoofd dat tussen 75 % en 90 % van het EU-gemiddelde ligt. Het bbp per hoofd van meer ontwikkelde regio's bedraagt meer dan 90 % van het EU-gemiddelde.

IP/17/3501

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar