Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Svladavanje globalizacije: regije će imati koristi od nove potpore EU-a u izgradnji otpornih gospodarstava

Bruxelles, 29. rujna 2017.

Danas je upućen poziv regijama na podnošenje zahtjeva za potporu u okviru dvaju pilot-projekata Komisije. Ako budu odabrane, mogu ostvariti korist od prilagođene financijske i savjetodavne potpore EU-a u transformaciji svojih gospodarstava i modernizaciji svojih industrija.

Komisija je u srpnju 2017. predstavila ta dva pilot-projekta. Njihov je cilj pružanje daljnje pomoći europskim regijama u ulaganju u njihova područja konkurentnosti (postupak „pametne specijalizacije”) kako bi se osigurali inovacije, otpornost i rast potrebni za svladavanje globalizacije.

Povjerenica za regionalnu politiku Corina Crețu izjavila je: „Pet je koraka koje regija treba poduzeti kako bi se uzdigla u lancu vrijednosti u globaliziranom gospodarstvu: prihvaćanje inovacija, digitalizacije i dekarbonizacije, razvijanje vještina kod ljudi i uklanjanje prepreka ulaganjima. Pilot-projekti koje danas pokrećemo dokaz su spremnosti EU-a da na svakom koraku tog puta pomogne svojim regijama.”

Pametna specijalizacija pristup je koji je 2014. uveden u sve programe regionalne politike. Njime se intenzivnim uključivanjem lokalnih poduzeća i istraživača poboljšao način na koji regije osmišljavaju svoje inovacijske strategije. Pilot-projekti se nadovezuju na ta pozitivna iskustva. Danas se pokreću dva poziva na iskaz interesa:

Poziv 1.: Prilagođena potpora za regije koje se suočavaju s industrijskom tranzicijom

Neke regije snose troškove globalizacije, a da od nje još nisu imale koristi. Tu se često radi o regijama koje su pretrpjele znatne gubitke radnih mjesta te se potencijalno suočavaju s nedostatkom odgovarajućih vještina, visokim troškovima rada i deindustrijalizacijom.

Regije koje se suočavaju s tim specifičnim problemima mogu podnijeti zahtjev kako bi ostvarile korist od:

1) prilagođene pomoći koju pružaju stručnjaci iz nekoliko službi Komisije organizirani u „regionalne timove”. Oni će pomoći regijama u izradi regionalnih strategija gospodarskih promjena.

Komisija će, ovisno o specifičnim potrebama i prednostima regija, angažirati vanjske stručnjake kako bi pomogli regijama u njihovu razvoju. To mogu biti stručnjaci za financijske instrumente, poslovni savjetnici ili istraživači koji se, primjerice, bave naprednim postupcima proizvodnje. Komisija po regiji izdvaja do 200 000 eura za pokrivanje troškova vanjskim stručnjacima. Ta se sredstva povlače iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR);

2) dodatne potpore iz Europskog opservatorija za klastere i industrijske promjene kako bi se regijama pomoglo da osmisle klasterske politike te bolje povežu lokalna poduzeća, istraživačke centre i akademsku zajednicu;

3) sredstava u iznosu do 300 000 eura iz EFRR-a za potporu ranoj provedbi regionalnih strategija gospodarskih promjena, pod uvjetom ostvarivanja dovoljnog napretka u njihovu razvoju.

Poziv je posebno upućen „tranzicijskim” i „razvijenijim” regijama[1]. U uži će odabir ući pet regija. Komisija može, ovisno o zainteresiranosti, ponovno objaviti poziv, uz nov i sličan proračun, kako bi još pet regija ušlo u uži odabir.

Poziv 2.: Međuregionalna partnerstva za razvoj konkurentnih europskih lanaca vrijednosti

Cilj je ovog pilot-projekta komercijalizacija i šira primjena „unovčivih” međuregionalnih projekata u prioritetnim sektorima kao što su veliki podaci, biogospodarstvo, učinkovitost resursa, povezana mobilnost, zdravlje i aktivno starenje ili kibersigurnost.

Transnacionalna partnerstva regionalnih tijela iz najmanje četiriju različitih zemalja EU-a koja uključuju sveučilišta, istraživačke centre, klastere i poduzeća mogu podnijeti zahtjev za potporu Komisije u razvoju njihovih projekata i pristupu novim tržištima.

Od pet do deset odabranih partnerstava dobit će prilagođenu potporu koju pružaju specijalni timovi osnovani u Komisiji koji uključuju stručnjake iz nekoliko tematskih službi i vanjske stručnjake. Utrošit će se milijun eura iz EFRR-a za potporu razvoju tih partnerstava.

Sljedeći koraci:

Regije se mogu prijaviti do 31. listopada 2017. Rezultati poziva objavit će se početkom prosinca.

Dodatne informacije

Inforegio – Kako podnijeti zahtjev?

Informativni članak – Pilot-aktivnosti za pametnu specijalizaciju

Informativni članak – Što je to pametna specijalizacija?

Komunikacija iz srpnja 2017. – Jačanje inovacija u europskim regijama

MEMO iz srpnja 2017. – Izazovi pred nama: poticanje rasta temeljenog na inovacijama u regijama EU-a

 

[1] BDP po glavi stanovnika u „tranzicijskim” regijama iznosi od 75 % do 90 % prosjeka EU-a. BDP po glavi stanovnika u „razvijenijim” regijama iznosi iznad 90 % prosjeka EU-a.

IP/17/3501

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar