Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Üleilmastumise ohjeldamine: piirkonnad saavad uut ELi toetust vastupanuvõimelise majanduse loomiseks

Brüssel, 29. september 2017

Täna kutsutakse piirkondi üles esitama taotlused kahes komisjoni katseprojektis osalemiseks. Valituks osutumise korral saavad nad taotleda ELi sihipärast rahalist abi ja nõustamist oma majanduse ümberkujundamiseks ja tööstusharude ajakohastamiseks.

Komisjon tutvustas kaht katseprojekti 2017. aasta juulis. Eesmärk on aidata Euroopa piirkondadel investeerida konkurentsieelist pakkuvatesse nišivaldkondadesse (nn arukas spetsialiseerumine) ning vastupanuvõimesse, innovatsiooni ja majanduskasvu, et ohjeldada üleilmastumist.

Regionaalpoliitika volinik Corina Crețu sõnas: „Globaliseerunud majanduse väärtusahelas ülespoole rühkimiseks on piirkonna jaoks olulised viis asja: innovatsiooni arendamine, digiteerimine, süsinikdioksiidiheite vähendamine, inimeste oskuste arendamine ja investeerimistõkete kaotamine. Täna käivitatavad katseprojektid tõestavad, et EL soovib oma piirkondi igal hetkel aidata.“

Aruka spetsialiseerumise põhimõte on kõigi regionaalpoliitika programmide puhul kasutusel alates 2014. aastast. See on parandanud viisi, kuidas piirkonnad kavandavad oma innovatsioonistrateegiaid, kaasates kohalikke ettevõtteid ja teadlasi. Katseprojektid toetuvad sellele positiivsele kogemusele. Täna avaldatakse kaks osalemiskutset:

1. osalemiskutse. Muutuva tööstusega piirkondadele antav sihipärane toetus

Mõned piirkonnad on kandnud globaliseerumise kulud, kuid ei ole veel kasu saanud selle eelistest. Sageli on kaotatud palju töökohti ning probleemiks võivad olla vajalike oskuste puudumine, suured tööjõukulud ja deindustrialiseerimine.

Selliste probleemidega silmitsi seisvad piirkonnad saavad taotleda järgmist:

1) Sihipärane abi komisjoni ekspertidelt, kes on mitmest komisjoni talitusest koondatud piirkondlikesse meeskondadesse. Nad aitavad piirkondadel koostada piirkondlikud majanduse ümberkujundamise strateegiad.

Sõltuvalt konkreetsetest piirkondlikest vajadustest ja eelistest palkab komisjon väliseksperte piirkondade töö toetamiseks. Ekspertideks võivad olla näiteks finantsinstrumentide spetsialistid, ärikonsultandid või teadlased, kes töötavad täiustatud tootmisprotsesside kallal. Komisjon eraldab piirkonna kohta kuni 200 000 eurot kõnealuse välisekspertiisi kulude katmiseks. Raha tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF).

2) Täiendav toetus klastrite ja tööstuse muudatuste Euroopa vaatluskeskuselt, et aidata piirkondadel luua klastripoliitika ning paremini ühendada kohalikke ettevõtjaid, uurimiskeskusi ja teadusringkondi.

3) Kuni 300 000 eurot ERFilt, et toetada piirkondliku majanduse ümberkorraldamise strateegiate varajast rakendamist, eeldusel et nende arendamine on piisavalt edukas.

Osalemiskutse on eeskätt suunatud üleminekupiirkondadele ja enam arenenud piirkondadele [1]. Välja valitakse viis piirkonda. Sõltuvalt ülesnäidatud huvist võib komisjon osalemiskutset korrata, et valida uue ja sarnase eelarve raames välja veel viis piirkonda.

2. osalemiskutse. Piirkondadevahelised partnerlused, et arendada konkurentsivõimelisi Euroopa väärtusahelaid

Katseprojekti eesmärk on turustada ja laiendada pankade nõudmistele vastavaid piirkondadevahelisi projekte prioriteetsetes valdkondades, nagu suurandmed, biomajandus, ressursitõhusus, ühendatud liikuvus, tervishoid, aktiivsena vananemine ja küberturvalisus.

Vähemalt nelja erineva ELi liikmesriigi piirkondlikke omavalitsusi ühendavad riikidevahelised partnerlused, mis kaasavad ülikoole, teaduskeskusi, klastreid ja ettevõtjad, saavad taotleda komisjoni toetust projektide väljatöötamiseks ja uutele turgudele pääsemiseks.

5–10 valitud partnerlust saavad sihipärast abi komisjoni loodud erimeeskondadelt, mis hõlmavad erinevate teemade eksperte ja väliseksperte. Kõnealuste partnerluste arendamiseks on ERFi vahenditest ette nähtud kokku üks miljon eurot.

Järgmised sammud:

Piirkondadel on taotluse esitamiseks aega kuni 31. oktoobrini 2017. Osalemiskutsete tulemused avaldatakse detsembri alguses.

Lisateave

Inforegio – kuidas taotleda?

Teabeleht – aruka spetsialiseerumise katsemeetmed

Teabeleht – mis on arukas spetsialiseerumine?

2017. aasta juuli teatis – Innovatsiooni edendamine Euroopa piirkondades

2017. aasta juuli teabekiri – Eesseisvad lahendamata küsimused: innovatsioonipõhise majanduskasvu edendamine ELi piirkondades

 

[1] Üleminekupiirkonna SKP elaniku kohta on 75–90% ELi keskmisest näitajast. Enam arenenud piirkonna SKP elaniku kohta on üle 90% ELi keskmisest näitajast.

IP/17/3501

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar