Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Styring af globaliseringen: Regionerne drager fordel af ny EU-støtte til opbygning af robuste økonomier

Bruxelles, den 29. september 2017

Regionerne opfordres i dag til at ansøge om to pilotprojekter i Kommissionen. De udvalgte regioner kan drage nytte af skræddersyet finansiel og teknisk EU-støtte til omlægning af deres økonomi og modernisering af deres industri.

De to pilotprojekter blev præsenteret af Kommissionen i juli 2017. Projekterne har til formål i højere grad at hjælpe Europas regioner med at investere i deres konkurrencedygtige nicheområder ("intelligent specialisering") og skabe den innovation, modstandsdygtighed og vækst, som er nødvendig for at styre globaliseringen.

Kommissær for regionalpolitik Corina Crețu udtaler: "Der er fem skridt, som en region skal tage for at klatre opad i værdikæden i en globaliseret økonomi: innovation, digitalisering og omstilling til uafhængighed af fossile brændsler, udvikling af borgernes kompetencer og nedbrydelse af barrierer for investeringer. De pilotprojekter, som vi iværksætter i dag, viser, at EU er klar til at hjælpe sine regioner hele vejen igennem."

En strategi for intelligent specialisering indgik i alle programmer for regionalpolitik i 2014. Den har forbedret den måde, regionerne udformer deres innovationsstrategier på gennem et nært samarbejde med det lokale erhvervsliv og forskning. Pilotprojekterne bygger på disse positive erfaringer. To indkaldelser af interessetilkendegivelser offentliggøres i dag:

Indkaldelse 1: Skræddersyet støtte til regioner, der er i gang med industriel omstilling:

Nogle regioner har båret omkostningerne ved globaliseringen uden endnu at høste frugterne. Disse regioner har ofte mistet en betydelig mængde arbejdspladser og lider muligvis under mangel på tilstrækkelige færdigheder, høje lønomkostninger og afindustrialisering.

Regioner, der står over for sådanne specifikke udfordringer, kan anmode om:

1) Skræddersyet bistand fra Kommissionens eksperter, der er organiseret i "regionale" teams fra flere af Kommissionens tjenestegrene. De vil hjælpe regionerne med at udarbejde regionale strategier for økonomisk omstrukturering.

Afhængigt af de specifikke regionale behov og aktiver vil Kommissionen ansætte eksterne eksperter til at støtte arbejdet i regionerne. Det kan f.eks. være eksperter i finansielle instrumenter, virksomhedskonsulenter eller forskere, der arbejder med avancerede fremstillingsprocesser. Kommissionen afsætter op til 200 000 EUR pr. region til dækning af omkostninger til denne eksterne ekspertise. Pengene kommer fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU).

2) Yderligere støtte fra Det Europæiske Observationscenter for Klynger og Industriel Forandring til hjælp til regionerne med at udarbejde klyngepolitikker og i højere grad tilknytte lokale virksomheder, forskningscentre og den akademiske verden.

3) Op til 300 000 EUR fra EFRU til støtte for en tidlig gennemførelse af de regionale strategier for økonomisk omstrukturering, under forudsætning af at de er tilstrækkeligt udviklede.

Indkaldelsen er navnlig rettet mod "overgangsregioner" og "mere udviklede regioner"[1]. Der udvælges 5 regioner. Kommissionen kan afhængigt af interesseniveauet gentage indkaldelsen for at forhåndsudvælge yderligere 5 regioner med et nyt og lignende budget.

Indkaldelse 2: Tværregionale partnerskaber for at udvikle konkurrencedygtige europæiske værdikæder

Formålet med dette pilotprojekt er at markedsføre og udvikle solide tværregionale projekter i prioriterede sektorer, som f.eks. big data, bioøkonomi, ressourceeffektivitet, sammenbundet mobilitet, sundhed og aktiv aldring eller cybersikkerhed.

Tværregionale partnerskaber mellem regionale myndigheder fra mindst fire forskellige EU-lande med deltagelse af universiteter, forskningscentre, klynger og virksomheder kan anmode om støtte fra Kommissionen til udvikling af deres projekter og til at få adgang til nye markeder.

5 til 10 udvalgte partnerskaber vil få glæde af den skræddersyede støtte fra Kommissionens særlige teams, herunder eksperter fra forskellige tematiske afdelinger og eksterne eksperter. EFRU støtter udviklingen af disse partnerskaber med et samlet beløb på 1 mio. EUR.

Næste skridt:

Regionerne kan ansøge indtil 31. oktober 2017. Resultaterne af indkaldelserne vil blive offentliggjort i starten af december.

Yderligere oplysninger

Inforegio – hvordan søger man?

Faktablad – Pilotprojekter vedrørende intelligent specialisering

Faktablad – Hvad er intelligent specialisering?

Meddelelse fra juli 2017 – Styrkelse af innovationen i EU's regioner

Juli 2017 MEMO – Fremtidens udfordringer: styrkelse af innovationsdreven vækst i EU's regioner

 

[1] "Overgangsregionerne" har et BNP pr. indbygger mellem 75 % og 90 % af EU-gennemsnittet. De "mere udviklede regioner" har et BNP pr. indbygger på mere end 90 % af EU-gennemsnittet.

IP/17/3501

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar