Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Varnostna unija: Komisija krepi prizadevanja za boj proti nezakonitim spletnim vsebinam

Bruselj, 28. septembra 2017

Komisija danes predstavlja smernice in načela za spletne platforme, da okrepijo proaktivno preprečevanje, odkrivanje in odstranjevanje nezakonitih vsebin, ki na spletu hujskajo k sovraštvu, nasilju in terorizmu.

Kot je v svojem pismu o nameri z dne 13. septembra naznanil predsednik Juncker, Evropska komisija danes predstavlja smernice in načela za spletne platforme. Cilj je okrepiti proaktivno preprečevanje, odkrivanje in odstranjevanje nezakonitih vsebin, ki na spletu hujskajo k sovraštvu, nasilju in terorizmu. Vse večja dosegljivost in širjenje terorističnih vsebin na spletu, ki spodbujajo k nasilju in sovraštvu, pomenita resno grožnjo varnosti državljanov EU. Spodkopavata tudi njihovo zaupanje v digitalno okolje, ki je glavno gonilo inovacij, rasti in zaposlovanja.

Kot nadaljevanje sklepom Evropskega sveta iz junija 2017, ki so jih povzeli tudi voditelji skupin G7 in G20, so predlagani ukrepi prvi gradnik protiterorističnega svežnja, ki ga je napovedal predsednik Juncker. Prispevali bodo k bolj uspešnemu boju proti nezakonitim vsebinam in prinesli napredek k tekočemu delu na izgradnji uspešne in pristne varnostne unije EU ter okrepljenega enotnega digitalnega trga.

Podpredsednik za enotni digitalni trg Andrus Ansip je povedal: „Zagotavljamo trden odgovor EU na izziv, ki ga prinašajo nezakonite spletne vsebine. V tesnem sodelovanju z organi za izvrševanje zakonodaje in civilno družbo platformam olajšujemo izpolnjevanje njihovih obveznosti. Naše smernice vključujejo varovala za preprečevanje čezmernega odstranjevanja ter zagotavljajo preglednost in varstvo temeljnih pravic, kot je svoboda govora.“

Vera Jourová, komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov, je dejala: „Vladavina prava na spletu velja prav toliko kot izven spleta. Ne moremo se sprijazniti z digitalnim divjim zahodom in moramo ukrepati. Kodeks ravnanja, o katerem smo se dogovorili s podjetji Facebook, Twitter, Google in Microsoft, kaže, da je lahko samourejanje dober primer in lahko vodi k rezultatom. Toda če tehnološka podjetja ne bodo ukrepala, bomo mi."

Komisar za varnostno unijo Julian King je rekel:Digitalni svet ponuja priložnosti brez primere, vendar lahko v napačnih rokah pomeni resno grožnjo naši varnosti. Internetna podjetja imajo osrednjo vlogo pri izločanju spletnih terorističnih vsebin, in sicer tako, da okrepijo svoja prizadevanja in v digitalni dobi pokažejo družbeno odgovornost.“

Komisarka za digitalno gospodarstvo in družbo Marija Gabriel je izjavila: „Komisija se je odločila, da se bo temeljito soočila s problemom nezakonitih spletnih vsebinStanje ni vzdržno: v več kot 28 % primerov traja več kot en teden, da spletne platforme odstranijo nezakonito vsebino. Danes platformam pošiljamo jasen signal, da naj ravnajo bolj odgovorno. To je ključnega pomena za državljane in razvoj platform.“ 

S silovitim porastom nezakonitih spletnih vsebin, vključno s spletno teroristično propagando ter ksenofobnim in rasističnim govorom, ki hujska k nasilju in sovraštvu, imajo spletne platforme vse bolj pomembno vlogo in morajo okrepiti svojo družbeno odgovornost. V novih smernicah, objavljenih danes, pozivamo spletne platforme, da še dodatno okrepijo prizadevanja za preprečevanje širjenja nezakonitih vsebin. Glede na njihov naraščajoč pomen pri zagotavljanju dostopa do informacij, Komisija od njih pričakuje, da bodo v prihodnjih mesecih hitro ukrepale, zlasti v zvezi s terorizmom in nezakonitim sovražnim govorom, ki sta z zakonodajo EU prepovedana tako na spletu kot izven spleta.

Proaktivno in uspešno izločanje nezakonitih vsebin

Kot prvi korak k uspešnemu boju proti nezakonitim spletnim vsebinam Komisija predlaga skupna orodja za hitro in proaktivno odkrivanje in odstranjevanje teh vsebin ter preprečevanje njihovega ponovnega pojavljanja:

  • Odkrivanje in prijavljanje: spletne platforme bi morale bolj tesno sodelovati s pristojnimi nacionalnimi organi, in sicer z imenovanjem kontaktne točke, da se zagotovi možnost hitre vzpostavitve stika za odstranitev nezakonite vsebine. Za pospešeno odkrivanje se spletne platforme spodbuja k tesnemu sodelovanju z zaupanja vrednimi prijavitelji, tj. specializiranimi subjekti s strokovnim znanjem o tem, kaj je nezakonita vsebina. Poleg tega bi morale oblikovati enostavno dostopne mehanizme, da uporabnikom omogočajo prijavo nezakonitih vsebin, in investirati v tehnologijo za samodejno odkrivanje.
  • Učinkovito odstranjevanje: nezakonite vsebine bi bilo treba čim prej odstraniti in ko grozi resna škoda se zanje lahko uporabijo posebni časovni okviri, na primer pri spodbujanju k terorističnim dejanjem. Vprašanje določenih časovnih okvirov bo Komisija še dodatno analizirala. Platforme bi morale uporabnikom jasno predstaviti svojo politiko glede vsebin in pripraviti poročila o preglednosti s podrobnostmi o številu in vrstah prejetih prijav. Spletna podjetja bi morala uvesti tudi varovala, da preprečijo tveganje čezmernega odstranjevanja.
  • Preprečevanje ponovnega pojavljanja: platforme bi morale sprejeti ukrepe za odvračanje uporabnikov od ponovnega nalaganja nezakonitih vsebin. Komisija močno spodbuja nadaljnjo uporabo in razvoj samodejnih orodij za preprečevanje ponovnega pojavljanja že odstranjenih vsebin.

Naslednji koraki

Današnje sporočilo je prvi korak, nadaljnje pobude pa bodo odvisne od ukrepov spletnih platform, da proaktivno izvajajo smernice. Komisija bo v naslednjih mesecih pozorno spremljala napredek spletnih platform in ocenjevala, ali so potrebni dodatni ukrepi, da se zagotovi hitro in proaktivno odkrivanje ter odstranjevanje nezakonitih spletnih vsebin, vključno z morebitnimi zakonodajnimi ukrepi, da se dopolni obstoječi regulativni okvir. To bo opravljeno do maja 2018.

Ozadje

Evropska unija je že odgovorila na izziv, ki ga predstavljajo nezakonite spletne vsebine, in sicer z zavezujočimi ter nezavezujočimi ukrepi. Ukrepi politike zajemajo direktivo o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji, direktivo o boju proti terorizmu in predlagane reforme pravil EU o avtorskih pravicah ter direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah, kar je tudi del strategije za enotni digitalni trg.

Te zakonodajne ukrepe dopolnjuje nabor nezakonodajnih orodij, ki jih bodo podpirali ukrepi iz današnjega sporočila, kot so kodeks ravnanja za odpravo nezakonitega sovražnega govora na spletu, internetni forum EU za boj proti teroristični propagandi in memorandum o soglasju glede prodaje ponarejenega blaga. Evropska strategija za boljši internet za otroke je pobuda za samourejanje s ciljem izboljšanja spletnega okolja za otroke in mladino.

Več informacij

Vprašanja in odgovori


Odgovornosti spletnih posrednikov

IP/17/3493

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar