Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Saugumo sąjunga. Komisija aktyviau kovos su neteisėtu turiniu internete

Briuselis, 2017 m. rugsėjo 28 d.

Komisija skelbia rekomendacijas ir principus, pagal kuriuos interneto platformos užkardys, aptiks ir šalins neapykantą, smurtą ir terorizmą internete kurstantį neteisėtą turinį.

Šiandien Komisija teikia rekomendacijas ir gaires interneto platformoms, kaip Pirmininkas Junckeris žadėjo 2017 m. rugsėjo 13 d. su pranešimu apie Sąjungos padėtį skelbtame ketinimų rašte. Jų tikslas – aktyviau ir iniciatyviau užkardyti, aptikti ir šalinti neapykantą, smurtą ir terorizmą internete kurstantį neteisėtą turinį. Internete vis labiau plintanti teroristinė ir smurtą bei neapykantą kurstanti medžiaga kelia didelę grėsmę ES piliečių saugumui ir saugai. Ji taip pat pakerta piliečių pasitikėjimą skaitmenine aplinka – vienu svarbiausių inovacijų, augimo ir darbo vietų kūrimo varomųjų jėgų.

Siūlomomis priemonėmis, o jos yra Pirmininko Junckerio paskelbtojo kovos su terorizmu dokumentų rinkinio pirma dalis, įgyvendinamos 2017 m. Europos Vadovų Tarybos išvados, į kurias panašias priėjo ir G 7 ir G 20 vadovai. Priemonės padės veiksmingiau kovoti su neteisėtu turiniu internete ir toliau kurti veiksmingą tikrą ES saugumo sąjungą ir tvirtesnę bendrąją skaitmeninę rinką.

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas sakė: „Europa iš esmės imasi neteisėto turinio internete problemos. Padedame platformoms vykdyti savo pareigą glaudžiai bendradarbiaujant su teisėsaugos institucijomis ir pilietine visuomene. Mūsų rekomendacijose numatyta apsaugos priemonių, kad nebūtų pašalinta pernelyg daug turinio ir kad viskas vyktų skaidriai ir ginant tokias pagrindines teises kaip saviraiškos laisvė.“

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Vĕra Jourová sakė: „Teisinė valstybė veikia ne tik fiziniame pasaulyje, bet ir internete. Negali leisti skaitmeninių Laukinių Vakarų, turime veikti. Elgesio kodeksas, dėl kurio susitariau su „Facebook“, „Twitter“, „Google“ ir „Microsoft“, rodo, kad savireguliavimo modelis gali būti geras pavyzdys ir galių duoti vaisių. Tačiau jei technologijų bendrovės nepasiekia rezultatų, veiksime mes."

Už saugumo sąjungą atsakingas Komisijos narys Julianas Kingas sakė:Skaitmeniniame pasaulyje atsiveria beprecedentės galimybės, tačiau piktavaliai jas nori paversti rimta grėsme mūsų saugumui. Interneto bendrovėms tenka pagrindinis vaidmuo šalinant teroristinę medžiagą iš interneto: jos turi dėti daugiau pastangų ir parodyti skaitmeninės epochos socialinę atsakomybę.“

Už skaitmeninę ekonomiką ir skaitmeninės visuomenės reikalus atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel teigė: Komisija nusprendė iš esmės spręsti neteisėto turinio internete problemą.Padėtis nepakenčiama: daugiau nei 28 proc. atvejų interneto platformos užtrunka ilgiau nei savaitę, kol pašalina neteisėtą turinį. Šiandien duodame platformoms aiškų signalą veikti atsakingiau. Tai labai svarbu piliečiams ir platformų plėtrai.“ 

Internete gausėja neteisėto turinio, be kita ko, internetinės teroristinės propagandos, smurtą ir neapykantą kurstančių ksenofobinių ir rasistinių pasisakymų, todėl auga interneto platformų vaidmuo. Jos turi parodyti daugiau socialinės atsakomybės. Šiandien paskelbtose naujose rekomendacijose interneto platformos raginamos dėti daugiau pastangų, kad užkirstų kelią neteisėto turinio sklaidai. Interneto platformų įtaka suteikiant prieigą prie informacijos vis didėja, todėl Komisija tikisi, kad artimiausiais mėnesiais jos pradės sparčiai veikti – pirmiausia kovoti su terorizmu ir neteisėtomis neapykantą kurstančiomis kalbomis. Pastarosios pagal ES teisę neteisėtos ir internete, ir fiziniame pasaulyje.

Iniciatyvus ir veiksmingas neteisėto turinio šalinimas

Veiksmingą kovą su neteisėtu turiniu internete Komisija siūlo pradėti nuo bendrų priemonių – jas taikant toks turinys būtų greitai ir iniciatyviai aptiktas, pašalintas ir būtų sukliudyta jį vėl įkelti.

  • Neteisėto turinio aptikimas ir pranešimas apie jį Interneto platformos turėtų glaudžiau bendradarbiauti su kompetentingomis nacionalinėmis institucijomis – paskirti kontaktinius punktus, kad į juos būtų galima greitai kreiptis dėl neteisėto turinio šalinimo. Kad greičiau aptiktų neteisėtą turinį, interneto platformos raginamos glaudžiai bendradarbiauti su patikimais pranešėjais, t. y. specialiais subjektais, turinčiais profesionalių žinių, kas yra neteisėtas turinys. Be to, jos turėtų sukurti lengvai prieinamus mechanizmus, kad vartotojai galėtų pranešti apie neteisėtą turinį, ir investuoti į automatinio aptikimo technologijas.
  • Veiksmingas šalinimas Neteisėtą turinį reikėtų pašalinti kuo greičiau, galbūt net per nustatytą laiko tarpsnį, jei gali būti padaryta didelė žala, pavyzdžiui, kurstant teroristinius veiksmus. Komisija toliau analizuos konkretaus laiko tarpsnio klausimą. Platformos turėtų vartotojams aiškiai išdėstyti savo turinio politiką ir skelbti skaidrumo ataskaitas apie gautų pranešimų skaičių ir tipus. Interneto bendrovės turėtų įdiegti apsaugos priemones, kad nekiltų rizika pašalinti pernelyg daug turinio.
  • Pakartotinio įkėlimo prenvencija Interneto platformos turėtų imtis priemonių, kad atgrasytų vartotojus nuo neteisėto turinio pakartotinio įkėlimo. Komisija labai ragina toliau naudoti ir plėtoti automatines priemones, kuriomis užkertamas kelias įkelti pašalintą turinį iš naujo.

Tolesni veiksmai

Šiandienos komunikatas yra pirmas žingsnis. Tolesnės iniciatyvos priklausys nuo interneto platformų pastangų iniciatyviai įgyvendinti rekomendacijas. Komisija artimiausiais mėnesiais atidžiai stebės interneto platformų pažangą ir įvertins, ar reikia papildomų priemonių, kad neteisėtas turinys internete būtų aptinkamas ir šalinimas greitai ir iniciatyviai. Pvz., ji svarstys, ar reikia galimų dabartinę reglamentavimo sistemą papildančių teisėkūros priemonių. Šis darbas bus baigtas iki 2018 m. gegužės mėn.

Pagrindiniai faktai

Europos Sąjunga jau sprendžia neteisėto turinio internete problemą tiek privalomomis, tiek neprivalomomis priemonėmis. Kitos politikos priemonės – Direktyva dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, Kovos su terorizmu direktyva, siūlomos ES autorių teisių ir Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos reformos, kurios taip pat yra bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos dalis.

Šias teisėkūros priemones papildo įvairios ne teisėkūros priemonės, pvz., Kovos su neteisėtu neapykantos kurstymu internete elgesio kodeksas, ES interneto forumo kova su teroristų propaganda ir Susitarimo memorandumas dėl padirbtų prekių prekybos internetu. Jų poveikį sustiprins šiandien paskelbtame komunikate nurodytos priemonės. Europos strategija dėl vaikams geresnio interneto yra savireguliavimo iniciatyva, kurios tikslas – pagerinti interneto aplinką vaikams ir jaunuoliams.

Daugiau informacijos

Klausimai ir atsakymai


Interneto tarpininkų atsakomybė

IP/17/3493

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar