Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Biztonsági unió: a Bizottság fokozza az illegális online tartalmak kezelését célzó erőfeszítéseket

Brüsszel, 2017. szeptember 28.

Az Európai Bizottság a mai napon az online platformokra vonatkozó iránymutatásokat és elveket terjeszt elő, hogy fokozza a gyűlöletre, az erőszakra és a terrorizmusra felbujtó illegális tartalmak proaktív megelőzését, felismerését és eltávolítását.

Jean-Claude Juncker elnök szeptember 13-i, az Unió helyzetét értékelő beszédét kísérő szándéknyilatkozatával összhangban az Európai Bizottság a mai napon az online platformokra vonatkozó iránymutatásokat és elveket terjeszt elő, hogy fokozza a gyűlöletre, az erőszakra és a terrorizmusra felbujtó illegális tartalmak proaktív megelőzését, felismerését és eltávolítását. Az erőszakot és gyűlöletet szító online terrorista anyagok és tartalmak egyre nagyobb mértékű hozzáférhetősége és terjedése komoly veszélyt jelent az uniós polgárok biztonságára és védelmére nézve, valamint aláássa a polgároknak a digitális környezetbe vetett bizalmát is, holott e környezet az innováció, a növekedés és a munkahelyteremtés egyik legfontosabb mozgatórugója.

A javasolt intézkedések kidolgozására az Európai Tanács 2017. júniusi következtetései nyomán került sor, amelyeket az G7-ek és az G20-ak vezetői is megerősítettek, és ezen intézkedések a Juncker elnök által bejelentett terrorizmus elleni intézkedéscsomag első elemét képezik. A fellépések hozzá fognak járulni az illegális tartalmak elleni küzdelem hatékonyabbá tételéhez, és elő fogják segíteni a hatékony és valódi biztonsági unió megteremtésére, valamint az erősebb digitális egységes piac kiépítésére irányuló, folyamatban lévő munkát.

Andrus Ansip, digitális egységes piacért felelős alelnök a következőket mondta: „Ez az Európai Unió határozott válasza az illegális online tartalmak jelentette kihívásra. A bűnüldöző hatóságokkal és a civil szervezetekkel szoros együttműködésben megkönnyítjük a platformok számára, hogy eleget tegyenek kötelezettségeiknek. Az iránymutatás biztosítékokat tartalmaz a túlzott törlés elkerülésére, valamint biztosítja az átláthatóságot és az alapvető jogok, például a szólásszabadság védelmét.”

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos így nyilatkozott: „A jogállamiság online is ugyanúgy alkalmazandó, mint offline. Nem nyugodhatunk bele, hogy a digitális világban vadnyugati állapotok uralkodjanak, cselekednünk kell. A Facebook,Twitter, Google és Microsoft által közösen elfogadott magatartási kódex is jól mutatja, hogy az önszabályozási megközelítés jó példaként szolgálhat, és eredményekhez vezethet. Ha azonban a technológiai vállalatok nem érnek el eredményeket, itt vagyunk mi.

Julian King, a biztonsági unióért felelős európai biztos szerint:A digitális világ soha nem látott lehetőségeket kínál, de rossz kezekben súlyosan veszélyeztetheti biztonságunkat. A digitális kor kihívásainak megfelelő, fokozottabb erőfeszítés és vállalati társadalmi felelősségvállalás révén az internetes vállalatok központi szerepet játszanak az online terrorista anyagok eltávolításában.”

Marija Gabriel, a digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztos így fogalmazott: „A Bizottság úgy határozott, hogy mélyrehatóan kezeli az illegális online tartalom problémájátA helyzet nem fenntartható: az esetek több mint 28%-ában az online platformok egy hétnél több időt vesznek igénybe, hogy eltávolítsanak egy adott illegális tartalmat. A mai napon egyértelmű jelzést adunk a platformok számára, hogy felelősségteljesebb fellépést várunk a részükről. Mindez kulcsfontosságú a polgárok számára és a platformok jövője szempontjából.” 

Az illegális online tartalom – többek között az online terrorista propaganda, valamint az erőszakra és a gyűlöletre felbujtó idegengyűlölő és rasszista beszéd – terjedésével az online platformok szerepe egyre fontosabbá válik, és nagyobb mértékű társadalmi felelősségvállalásra is van szükség a részükről. A ma közzétett új iránymutatás arra ösztönzi az online platformokat, hogy fokozzák erőfeszítéseiket az illegális tartalmak terjedésének megelőzése terén. Tekintettel arra, hogy e platformok egyre fontosabb szerepet töltenek be az információkhoz való hozzáférésben, a Bizottság elvárja, hogy az online platformok az elkövetkező hónapok során gyors intézkedéseket hozzanak, különösen a terrorizmus és az illegális gyűlöletbeszéd tekintetében, amely az uniós jog értelmében mind online, mind offline formában jogellenes.

Az illegális tartalom proaktív és hatékony megszüntetése

Az illegális online tartalmak elleni hatékony küzdelem első lépéseként a Bizottság közös eszközöket javasol az ilyen tartalmak gyors és proaktív felismerésére, eltávolítására és újbóli megjelenésének megelőzésére:

  • Felismerés és értesítés. Az online platformoknak szorosabban együtt kell működniük az illetékes nemzeti hatóságokkal kapcsolattartó pontok kijelölése révén, biztosítva, hogy gyorsan elérhetők legyenek az illegális tartalmak eltávolítása érdekében. A felismerés felgyorsítása érdekében az online platformoknak tanácsos szorosan együttműködniük megbízható bejelentőkkel, azaz olyan szakosodott szervezetekkel, amelyek szaktudással rendelkeznek azzal kapcsolatban, hogy mi minősül jogellenes tartalomnak. Ezen túlmenően az online platformoknak könnyen hozzáférhető mechanizmusokat kell létrehozniuk annak érdekében, hogy a felhasználók bejelenthessék az illegális tartalmakat, valamint be kell ruházniuk az automatikus felismerési technológiákba.
  • Hatékony eltávolítás. A jogellenes tartalmat a lehető leggyorsabban el kell távolítani, és súlyos sérelem kockázata esetén meghatározott határidőket lehet előírni, például terrorista cselekményekre való felbujtás esetén. A Bizottság további vizsgálatnak veti alá a rögzített határidők kérdését. A platformoknak egyértelműen el kell magyarázniuk felhasználóik számára a tartalomra vonatkozó politikájukat, és átláthatósági jelentéseket kell benyújtaniuk a beérkezett értesítések számáról és típusáról. Az internetes vállalatoknak a túlzott törlés kockázatát megelőző biztosítékokat is be kell vezetniük.
  • Az újbóli megjelenés megelőzése. A platformoknak olyan intézkedéseket kell hozniuk, amelyek visszatartják a felhasználókat az illegális tartalmak ismételt feltöltésétől. A Bizottság határozottan ösztönzi az automatikus eszközök további alkalmazását és fejlesztését a korábban törölt tartalmak újbóli megjelenésének megelőzése érdekében.

Következő lépések

A mai bejelentés a folyamat első lépése, és a jövőbeli intézkedések az online platformoknak az iránymutatások proaktív végrehajtása érdekében hozott intézkedéseitől fognak függeni. A Bizottság gondosan nyomon fogja követni az online platformok által az elkövetkező hónapokban elért eredményeket, és értékelni fogja, hogy szükség van-e további intézkedésekre az illegális online tartalom gyors és proaktív felismerésének és eltávolításának biztosítása érdekében, ideértve a meglévő szabályozási keret kiegészítésére irányuló lehetséges jogalkotási intézkedéseket is. Ez a folyamat 2018 májusában fog lezárulni.

Háttér-információk

Az Európai Unió kötelező és nem kötelező erejű intézkedések révén már reagált az illegális online tartalom jelentette kihívásra. A szakpolitikai válaszlépések között szerepel a gyermekek szexuális zaklatása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló irányelv, valamint a terrorizmus elleni küzdelemről szóló irányelv kidolgozása, továbbá az uniós szerzői jogi szabályozás és az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv javasolt reformja, amely egyben az európai digitális egységes piaci stratégia része is.

Ezeket a jogalkotási intézkedéseket számos, a mai közleményben körvonalazott intézkedések által is támogatott olyan nem jogalkotási eszköz egészíti ki, mint például a jogellenes online gyűlöletbeszéd felszámolására vonatkozó magatartási kódex, az uniós internetfórum tevékenysége a terrorista propaganda elleni küzdelem terén, illetve a hamisított áruk interneten történő értékesítéséről szóló egyetértési megállapodás. A gyermekbarát internet európai stratégiája önszabályozási kezdeményezés, amelynek célja a gyermekek és a fiatalok online környezetének javítása.

További információk

Kérdések és válaszok
Az online közvetítők felelőssége

IP/17/3493

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar