Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Съюз на сигурност: Комисията увеличава усилията си за борба с незаконното съдържание онлайн

Брюксел, 28 септември 2017 r.

Днес Европейската комисия представя насоки и принципи за онлайн платформите с цел засилване на активното предотвратяване, откриването и премахването на незаконно съдържание онлайн, подбуждащо към омраза, насилие и тероризъм.

Както съобщи председателят Юнкер в своето писмо за намерения, придружаващо речта му за състоянието на Съюза от 13 септември, днес Европейската комисия представя насоки и принципи за онлайн платформите. Целта е да се засили активното предотвратяване, откриването и премахването на незаконно съдържание онлайн, подбуждащо към омраза, насилие и тероризъм. Увеличаващото се присъствие и разпространение на терористични материали и онлайн съдържание, което подбужда към насилие и омраза, е сериозна заплаха за сигурността и безопасността на гражданите на ЕС. Освен това то подкопава доверието на гражданите към цифровата среда — основен двигател на иновациите, растежа и заетостта.

На основата на заключенията на Европейския съвет от юни 2017 г., потвърдени от лидерите на Г-7 и Г-20, предложените мерки представляват първата част от пакета за борба с тероризма, обявен от председателя Юнкер. Те ще допринесат за по-голямата ефективност на борбата с незаконното съдържание и ще стимулират текущата дейност по изграждането на действителен съюз на сигурност в ЕС и по-силен цифров единен пазар.

Андрус Ансип, заместник-председател по въпросите на цифровия единен пазар, заяви: Ние осигуряваме категоричен отговор на ЕС на предизвикателството на незаконното съдържание онлайн. Улесняваме платформите при изпълнението на задълженията им в тясно сътрудничество с правоприлагащите органи и гражданското общество. Нашите насоки включват предпазни мерки за избягване на прекомерното премахване на съдържание и гарантират прозрачността и защитата на основните права, като например свободата на словото.

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, защитата на потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: Правната норма е валидна точно толкова онлайн, колкото и офлайн. Не можем да допуснем произвола на Дивия запад в цифровата среда, затова трябва да действаме. Етичният кодекс, договорен с Фейсбук, Туитър, Гугъл и Майкрософт показва, че подходът на саморегулиране може да послужи като добър пример и да доведе до резултати. Ако технологичните компании обаче не представят адекватно решение, ние ще го направим.

Джулиан Кинг, комисар по въпросите на Съюза на сигурност, каза: Цифровата среда предлага безпрецедентни възможности, но при недобросъвестно използване поражда сериозна заплаха за нашата сигурност. Интернет фирмите изпълняват централна роля в премахването на терористичните материали онлайн като активизират усилията си и показват социална отговорност за цифровата епоха.

Мария Габриел, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, заяви: Комисията реши да разгледа задълбочено проблема с незаконното съдържание онлайн. Настоящата ситуация е неустойчива: в над 28 % от случаите на онлайн платформите е необходима повече от седмица, за да премахнат незаконно съдържание. Днес изпращаме ясен сигнал към тези платформи да действат по-отговорно. Това е от съществено значение за гражданите и развитието на платформите. 

С лавинообразното нарастване на незаконното съдържание онлайн, включително терористичната пропаганда онлайн и ксенофобските и расистки изказвания, подбуждащи към насилие и омраза, онлайн платформите придобиват все по-важна роля и трябва да проявят повече социална отговорност. Издадените днес нови насоки призовават онлайн платформите да увеличат усилията си за предотвратяване на разпространението на незаконно съдържание. Предвид тяхната все по-важна роля за осигуряване на достъп до информация, Комисията очаква от онлайн платформите да предприемат бързи действия през следващите месеци, особено по отношение на тероризма и незаконните изказвания, подбуждащи към омраза, които и понастоящем са незаконни както онлайн, така и офлайн съгласно законодателството на ЕС.

Проактивно и ефективно отстраняване на незаконното съдържание

Като първа стъпка за ефективна борба срещу незаконното съдържание онлайн Комисията предлага да се въведат общи инструменти, с които бързо и проактивно да се открива и отстранява подобно съдържание, както и да се предотвратява повторната му поява:

  • Откриване и уведомяване: Онлайн платформите трябва да си сътрудничат по-тясно с компетентните национални органи като определят звена за контакт, които да осигурят бърза връзка с тях с цел премахване на незаконно съдържание. За да се ускори откриването, онлайн платформите се насърчават да работят съвместно с „доверени податели на сигнали“, т.е. специализирани организации с експертни познания за това какво представлява незаконно съдържание. Освен това те трябва да създадат лесно достъпни механизми, които да позволяват на потребителите да сигнализират за незаконно съдържание, и да инвестират в технологии за автоматично откриване.
  • Ефективно отстраняване: Незаконното съдържание следва да се отстранява възможно най-бързо, но когато може да се очаква значителна вреда, например в случаите на подбуждане към терористични актове, за премахването му могат да бъдат наложени конкретни срокове. Проблематиката с определените срокове ще бъде допълнително анализирана от Комисията. Платформите трябва ясно да обясняват на своите потребители политиката си относно съдържанието и да издават доклади за прозрачността, в които да посочват броя и вида на получените уведомления. Интернет дружествата също така трябва да въведат защитни мерки за предотвратяване на прекомерното отстраняване на съдържание.
  • Предотвратяване на повторна поява: Платформите трябва да вземат мерки, които разубеждават потребителите от многократно поставяне на незаконно съдържание. Комисията настоятелно препоръчва да продължи използването и разработването на автоматични инструменти за предотвратяване на повторна поява на вече премахнато съдържание.

Следващи стъпки

Днешното съобщение представлява първа стъпка и последващите инициативи ще разчитат на действията на онлайн платформите за активно прилагане на насоките. Комисията ще наблюдава внимателно напредъка на онлайн платформите в тази посока през следващите месеци и ще прецени дали са необходими допълнителни мерки за гарантиране на бързото и проактивно откриване и премахване на незаконно съдържание онлайн, включително евентуални законодателни мерки за допълване на съществуващата нормативна уредба. Работата по тези задачи ще бъде завършена до май 2018 г.

Контекст

Европейският съюз вече отговори на предизвикателството във връзка с незаконното съдържание онлайн както чрез правно обвързващи, така и чрез незадължителни мерки. Политическите мерки включват Директивата за борба със сексуалното насилие над деца и със сексуалната експлоатация на деца и детската порнография, Директивата за борбата с тероризма, предложените реформи на правилата за авторските права в ЕС и Директивата за аудио-визуалните медийни услуги, които също са част от стратегията за цифров единен пазар.

Тези законодателни мерки са допълнени с редица незаконодателни инструменти, които ще бъдат подкрепени от действията, посочени в днешното съобщение, като например Кодекса на поведение за противодействие на незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза, работата на интернет форума на ЕС за борба с терористичната пропаганда и меморандума за разбирателство относно продажбата на фалшифицирани стоки. Европейската стратегия за по-добър интернет за децата е инициатива за саморегулиране с цел подобряване на онлайн средата за децата и младите хора.

За повече информация

Въпроси и отговори

Отговорност на онлайн посредниците

IP/17/3493

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar