Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Curtea de Conturi Europeană validează conturile UE pentru a 10-a oară consecutiv și trimite un mesaj pozitiv cu privire la cheltuielile UE

Bruxelles, 28 septembrie 2017

Curtea de Conturi Europeană a emis, pentru cel de al 10-lea an consecutiv, un aviz favorabil în privința conturilor anuale ale UE, constatând că acestea sunt corecte și fidele.

Curtea a identificat, de asemenea, mai puține erori decât în trecut în toate domeniile de cheltuieli, iar nivelul de eroare global final pentru 2016 este cu mult mai mic decât cel din anul anterior. Pentru aproximativ jumătate din cheltuielile UE, rata de eroare nu a atins nici măcar nivelul considerat de Curte ca fiind semnificativ. Nu s-au constatat erori cu privire la partea de venituri a bugetului. Acest lucru i-a permis Curții să emită – pentru prima dată – un aviz „cu rezerve” privind plățile.

Comisarul Günther H. Oettinger, responsabil pentru buget și resurse umane, a declarat: „Raportul Curții de Conturi Europene arată că eforturile noastre dau roade; cheltuielile UE devin din ce în ce mai eficace, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor deopotrivă. Desigur, nu ne vom opri aici – vom continua să colaborăm cu statele membre și cu beneficiarii, deoarece fiecare euro cheltuit din bugetul UE contează.”

În raportul său anual pe 2016, publicat astăzi, Curtea de Conturi Europeană subliniază faptul că s-au adus îmbunătățiri importante în ceea ce privește modul în care este cheltuit bugetul UE. De asemenea, Curtea încurajează Comisia să continue să se axeze pe performanță și pe simplificare, susținând astfel direcția spre care se îndreaptă Comisa.

Simplificarea – un instrument pentru a realiza o mai bună performanță

Aplicarea unor norme mai simple conduce la reducerea erorilor și la creșterea eficacității finanțării acordate de UE. În septembrie 2016, Comisia a prezentat o propunere ambițioasă de simplificare a normelor sale financiare. Negocierile dintre Parlamentul European și Consiliu privind setul final de norme sunt în prezent în curs, preconizându-se adoptarea acestor norme în curând.

Eforturile Comisiei nu se opresc aici. O nouă simplificare este în centrul dezbaterii privind viitorul buget pe termen lung, care a fost declanșată de publicarea, în iunie 2017, a Documentului de reflecție privind viitorul finanțelor UE. Pentru a completa această dezbatere, la începutul acestui an, un grup de experți independenți în politici, prezidat de fostul comisar european Siim Kallas, a formulat alte propuneri de simplificare a accesului la fondurile UE în viitor.

Valoarea adăugată a cheltuielilor UE

Un mijloc important de sporire a eficacității cheltuielilor UE este de a se asigura că fiecare euro din bugetul UE generează valoare adăugată. Acest lucru este crucial într-un moment în care UE depune mai multe eforturi decât oricând înainte pentru a-și proteja cetățenii, pentru a le oferi mijloacele de acțiune necesare și pentru a-i apăra, în condițiile în care resursele continuă să fie limitate. Modul în care se poate crea o mai mare valoare adăugată la nivelul UE este una dintre chestiunile esențiale abordate în cadrul dezbaterii privind viitorul finanțelor UE. Conferința pe această temă, organizată de Comisia Europeană la 25 septembrie 2017, a încercat să identifice răspunsuri posibile.

Intensificarea activităților desfășurate împreună cu statele membre

Statele membre gestionează 80 % din cheltuielile din cadrul bugetului UE, iar Comisia colaborează îndeaproape cu acestea pentru a se asigura că banii sunt cheltuiți în mod eficace și eficient. Comisia face schimb de bune practici, furnizează orientări și organizează cursuri de formare pentru autoritățile naționale care cheltuiesc fondurile UE pe teren. Obiectivul este acela de a preveni producerea de erori, oferindu-le statelor membre posibilitatea de a detecta, de a raporta și de a remedia din timp orice nereguli, astfel încât să nu riște să piardă fonduri la care ar avea dreptul.

Recuperarea fondurilor UE cheltuite în mod incorect

Dacă fondurile UE au fost totuși cheltuite în mod incorect, Comisia ia măsuri pentru a remedia acest lucru; în 2016, Comisia a recuperat 3,4 miliarde EUR. În Raportul său anual pe 2016 privind gestionarea și performanța bugetului UE, Comisia a estimat că, atunci când se ia în considerare impactul viitoarelor corecții și recuperări, cuantumul efectiv expus riscurilor va reprezenta mai puțin de 2 % din totalul cheltuielilor relevante.

Context

Publicarea Raportului anual al Curții de Conturi Europene dă startul „procedurii anuale de descărcare de gestiune” a bugetului UE. Pentru a pregăti terenul pentru acest proces, Comisia a adoptat, în iulie 2017, raportul său anual privind gestionarea și performanța referitoare la execuția bugetului UE pentru exercițiul 2016. Acest raport confirmă faptul că, în 2016, bugetul UE a contribuit la realizarea priorităților politice ale Uniunii Europene, a creat valoare adăugată pentru cetățenii UE și a fost cheltuit în conformitate cu normele UE.

Nivelul de eroare estimat nu constituie un indiciu al fraudei, al ineficienței sau al risipei, ci reprezintă doar o estimare a sumelor de bani deja plătite din bugetul UE, în ciuda nerespectării anumitor norme.

Pentru informații suplimentare:

- Raportul anual privind gestionarea și performanța

- Documentul de reflecție privind viitorul finanțelor UE

- Raportul Grupului la nivel înalt privind simplificarea

- Raportul anual al Curții de Conturi Europene referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2016

IP/17/3490

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar