Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos Audito Rūmai dešimtą kartą iš eilės patvirtino ES ataskaitas ir teigiamai įvertino ES išlaidas

Briuselis, 2017 m. rugsėjo 28 d.

Jau dešimtus metus iš eilės Europos Audito Rūmai ES metines ataskaitas įvertino kaip tvarkomas nepriekaištingai – jos yra teisingos ir tvarkingos.

Be to, Audito Rūmai visose išlaidų srityse rado mažiau klaidų, negu rasdavo anksčiau, tad galutinis bendras 2016 m. klaidų lygis, palyginti su ankstesniais metais, taip pat yra gerokai žemesnis. Maždaug pusės ES išlaidų klaidų lygis netgi nesiekė tokio lygio, kuris Audito Rūmų laikomas reikšmingu. Su biudžeto įplaukomis susijusių klaidų išvis nerasta. Taigi pirmą kartą Audito Rūmų pateikė geresnę nei įprastai nuomonę dėl mokėjimų – ji yra sąlyginė.

Už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius atsakingas Komisijos narys Güntheris H. Oettingeris sakė: „Iš Europos Audito Rūmų ataskaitos matyti, kad pastangos pasiteisino – ES išlaidos yra dar efektyvesnės, taigi naudingesnės piliečiams ir įmonėms. Žinoma, kartu su valstybėmis narėmis ir naudos gavėjais šį darbą tęsime, nes svarbus kiekvienas ES biudžeto euras.“

Šiandien skelbiamoje 2016 m. metinėje ataskaitoje Europos Audito Rūmai atkreipia dėmesį į tai, kaip pagerėjo ES biudžeto panaudojimas. Audito Rūmai taip pat ragina Komisiją toliau skirti daugiau dėmesio veiklos rezultatams ir paprastinimui, taigi tęsti Komisijos veiklos kryptį.

Paprastinimas – geresnių veiklos rezultatų priemonė

Dėl paprastesnių taisyklių mažėja klaidų ir didėja ES finansavimo veiksmingumas. 2016 m. rugsėjo mėn. Komisija pateikė plataus užmojo pasiūlymą supaprastinti finansines taisykles. Šiuo metu Europos Parlamentas ir Taryba derasi dėl galutinio taisyklių rinkinio, jas tikimasi priimti netrukus.

Komisija siekia dar daugiau. Aktyviai svarstomas tolesnis būsimo ilgalaikio biudžeto supaprastinimas: šias diskusijas paskatino 2017 m. birželio mėn. paskelbtas Diskusijoms skirtas dokumentas dėl ES finansų ateities. Diskusijas papildė buvusio Komisijos nario Siimo Kallaso vadovaujama nepriklausomų politikos ekspertų grupė – ji šiais metais pateikė daugiau pasiūlymų, kaip supaprastinti galimybes naudotis ES lėšomis ateityje.

ES lėšų papildoma nauda

Siekiant veiksmingai naudoti ES lėšas reikia užtikrinti, kad kiekvienas ES biudžeto euras suteiktų papildomos naudos. Tai ypač svarbu dabar, kai ES kaip niekad daug dirba, kad apsaugotų ir apgintų savo piliečius bei suteiktų jiems daugiau galių, o išteklių toliau labai trūksta. Vienas pagrindinių diskusijų dėl ES finansų ateities klausimų – kaip suteikti didesnę ES papildomą naudą. 2017 m. rugsėjo 25 d. Komisijos šia tema surengtoje konferencijoje buvo siekiama rasti atsakymus į šiuos klausimus.

Aktyvesnis darbas su valstybėmis narėmis

80 % ES biudžeto teikiamų lėšų valdo valstybės narės, tad Komisija su jomis glaudžiai bendradarbiauja, kad tos lėšos būtų naudojamos veiksmingai. Su ES lėšas vietoje naudojančiomis nacionalinėmis institucijomis Komisija dalijasi gerąja patirtimi, teikia joms patarimus ir organizuoja mokymus. Tikslas – išvengti klaidų, padėti valstybėms narėms anksti nustatyti pažeidimus, apie juos pranešti ir juos ištaisyti, kad nebūtų prarandamos joms priklausančios lėšos.

Neteisingai panaudotų lėšų susigrąžinimas

Jei ES lėšos vis dėlto panaudojamos neteisingai, Komisija imasi priemonių padėčiai ištaisyti – 2016 m. ji susigrąžino 3,4 mlrd. eurų. Kaip nurodoma 2016 m. metinėje valdymo ir veiklos ataskaitoje, Komisija apskaičiavo, kad, atsižvelgiant į būsimų pataisų ir susigrąžintų sumų poveikį, su rizika susijusi lėšų dalis bus mažesnė negu 2 % visų atitinkamų išlaidų.

Pagrindiniai faktai

Europos Audito Rūmams paskelbus metinę ataskaitą, pradedama metinė ES biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra. Kad pasirengtų procesui, 2017 m. liepos mėn. Komisija paskelbė metinę valdymo ir veiklos ataskaitą dėl 2016 m. ES biudžeto vykdymo. Joje patvirtinama, kad 2016 m. naudojant ES biudžeto lėšas buvo įgyvendinti Europos Sąjungos politiniai prioritetai, suteikta papildomos naudos ES piliečiams, be to, lėšos buvo panaudotos laikantis ES taisyklių.

Įvertintas klaidų lygis – ne sukčiavimo, neveiksmingumo ar švaistymo mastas. Tai paprasčiausiai apskaičiuota pinigų suma, kuri jau buvo išmokėta iš ES biudžeto, nors nebuvo laikomasi tam tikrų taisyklių.

Daugiau informacijos

-Metinė valdymo ir veiklos ataskaita

-Diskusijoms skirtas dokumentas dėl ES finansų ateities

-Aukšto lygio grupės supaprastinimo klausimais ataskaita

- Audito Rūmų 2016 metų metinė biudžeto vykdymo ataskaita

IP/17/3490

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar