Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Europski revizorski sud deseti put zaredom odobrio financijske izvještaje EU-a i poslao pozitivnu poruku o potrošnji EU-a

Bruxelles, 28. rujna 2017.

Europski revizorski sud desetu godinu zaredom pozitivno je ocijenio godišnje financijske izvještaje EU-a i ocijenio ih istinitima i točnima.

Sud je također u svim područjima potrošnje otkrio manje pogrešaka nego prije, a krajnja ukupna stopa pogreške 2016. bila je znatno niža od one iz prethodne godine. Za oko polovinu rashoda EU-a stopa pogreške čak nije dosegla razinu koju Sud smatra značajnom. Na prihodovnoj strani proračuna nisu pronađene pogreške. To je Sudu omogućilo da prvi put izrazi bolje, tzv. „uvjetno” mišljenje o plaćanjima.

Povjerenik Günther H. Oettinger, nadležan za proračun i ljudske resurse, izjavio je: Izvješće Europskog revizorskog suda pokazuje da naši napori daju rezultate. EU troši sve djelotvornije, na korist građana i poduzeća. Naravno da nećemo stati na tome. Nastavit ćemo surađivati s državama članicama i korisnicima jer je svaki euro iz proračuna EU-a važan.

U Godišnjem izvješću za 2016. koje je objavljeno danas Europski revizorski sud ističe važna poboljšanja u načinu na koji se troše sredstva iz proračuna EU-a. Sud također potiče Komisiju da ostane usredotočena na rezultate i pojednostavnjenje i time podržava smjer djelovanja koji je ona odabrala.

Pojednostavnjenje je put do boljih rezultata

Jednostavnijim pravilima smanjuje se broj pogrešaka i povećava djelotvornost financijskih sredstava EU-a. Komisija je u rujnu 2016. predstavila ambiciozan prijedlog pojednostavnjenja svojih financijskih pravila. U tijeku su pregovori između Europskog parlamenta i Vijeća o konačnom skupu pravila, čije se donošenje očekuje uskoro.

Napori Komisije tu ne prestaju. Daljnje pojednostavnjenje u samom je središtu rasprave o budućem dugoročnom proračunu, pokrenute nakon objave dokumenta za razmatranje o budućnosti financija EU-a u lipnju 2017. Dodatni doprinos raspravi ranije ove godine dala je skupina neovisnih stručnjaka pod predsjedanjem bivšeg povjerenika Siima Kallasa novim prijedlozima za pojednostavnjenje pristupa sredstvima EU-a u budućnosti.

Dodana vrijednost potrošnje EU-a

Važan način da se potrošnju EU-a učini djelotvornijom jest osigurati da se svakim eurom iz proračuna EU-a stvori dodana vrijednost. To je od presudne važnosti u trenucima kad EU čini više nego ikad prije da zaštiti, osnaži i obrani svoje građane, dok su raspoloživa sredstva i dalje krajnje ograničena. Jedno od glavnih pitanja u raspravi o budućnosti financija EU-a jest to kako se može ostvariti veća dodana vrijednost u EU-u. Moguće odgovore na to pitanje pokušalo se utvrditi na konferenciji o istoj temi koju je Europska komisija organizirala 25. rujna 2017.

Pojačan rad s državama članicama

Države članice upravljaju s 80 % potrošnje u okviru proračuna EU-a i Komisija blisko surađuje s njima kako bi se osiguralo da se novac troši djelotvorno i učinkovito. Komisija s njima razmjenjuje primjere dobre prakse, pruža smjernice i organizira osposobljavanje nacionalnih tijela koja u praksi troše sredstva iz fondova EU-a. Cilj je spriječiti nastanak pogrešaka tako da države članice na vrijeme otkriju, prijave i isprave sve nepravilnosti kako ne bi došle u opasnost da izgube sredstva na koja bi imale pravo.

Povrat nepravilno potrošenih sredstava EU-a

Ako je novac EU-a ipak pogrešno potrošen, Komisija poduzima mjere kako bi to ispravila – Komisija je u 2016. ostvarila 3,4 milijarde EUR povrata. Komisija je u svojem Godišnjem izvješću o upravljanju proračunom i o njegovu izvršenju za 2016. procijenila da će, uzimajući u obzir učinak budućih ispravaka i povrata sredstava, u opasnosti biti iznos od manje od 2 % ukupnih relevantnih rashoda.

Kontekst

Objavom Godišnjeg izvješća Europskog revizorskog suda započinje godišnji „postupak davanja razrješnice” za proračun EU-a. U sklopu pripreme za taj postupak Komisija je u srpnju 2017. donijela Godišnje izvješće o upravljanju proračunom i o njegovu izvršenju u odnosu na provedbu proračuna EU-a za 2016. Ovo izvješće potvrđuje da je proračun EU-a za 2016. pridonio ostvarenju političkih prioriteta Europske unije, stvorio dodanu vrijednost za građane EU-a i da je bio potrošen u skladu s pravilima EU-a.

Procijenjena razina pogreške nije mjerilo prijevare, nedjelotvornosti ili rasipanja sredstava. Riječ je samo o procjeni iznosa novca dosad isplaćenog iz proračuna EU-a unatoč nepoštovanju određenih pravila.

Dodatne informacije:

Godišnje izvješće o upravljanju proračunom i o njegovu izvršenju

Dokument za razmatranje o budućnosti financija EU-a

Izvješće Skupine na visokoj razini o pojednostavnjenju

- Godišnje izvješće Revizorskog suda o provedbi proračuna za 2016.

IP/17/3490

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar