Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia cheamă statele membre să facă eforturi reînnoite pentru punerea în aplicare a măsurilor de solidaritate în temeiul Agendei europene privind migrația

Bruxelles, 2 martie 2017

În perspectiva reuniunii Consiliului European de săptămâna viitoare, Comisia publică astăzi trei rapoarte și face din nou apel la statele membre să accelereze ritmul transferurilor pentru a reduce presiunea la care sunt supuse Italia și Grecia, având în vedere că numai puține dintre statele membre și-au îndeplinit pe deplin angajamentele asumate.

Totodată, Comisia invită statele membre să își onoreze angajamentul politic ferm asumat și să completeze, până la sfârșitul lunii martie, cu resursele corespunzătoare de personal și de echipamente, necesitățile în materie ale Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. În condițiile în care, la un an de la adoptare, Declarația UE-Turcia continuă să mențină sub control traversările neregulamentare ale frontierei, însă, pe de altă parte, ritmul sosirilor îl depășește în continuare pe acela al returnărilor, Comisia invită, totodată, Grecia și toate statele membre să mențină dinamica punerii în aplicare a planului comun de acțiune pentru a îmbunătăți situația din insule.

Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat: „Pentru a îmbunătăți modul în care gestionăm migrația, trebuie să continuăm să punem în aplicare abordarea noastră globală care constă nu doar în transfer și relocare, ci și în operaționalizarea poliției de frontieră și a gărzii de coastă la nivel european și într-un dialog permanent cu Turcia. Toate aceste măsuri se bazează în mod fundamental pe principiul solidarității și al împărțirii echitabile a responsabilității, un principiu care este obligatoriu pentru fiecare stat membru în parte. Consiliul European ne oferă ocazia de a face bilanțul realizărilor de până acum și de a stabili cum ne putem îndeplini fără întârziere deciziile și angajamentele comune.”

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „Responsabilitatea nu poate fi partajată în mod echitabil fără solidaritate. Toate măsurile noastre sunt interdependente, iar statele membre nu pot alege ce anume doresc să pună în aplicare. În acest moment, toate condițiile prealabile de natură operațională pentru a permite desfășurarea în condiții optime a transferurilor sunt îndeplinite pe teren, în Grecia și în Italia. Depinde de statele membre să acționeze și să își îndeplinească obligațiile, astfel încât toate persoanele eligibile să poată fi transferate la timp. În același timp, statele membre ar trebui să continue să își îndeplinească angajamentele privind relocarea din Turcia, să furnizeze sprijinul necesar pentru prelucrarea cererilor de azil în Grecia și să asigure capacitatea operațională deplină a poliției de frontieră și a gărzii de coastă la nivel european.”

Necesitatea de a se insufla un nou impuls pentru transferuri și relocări

În pofida faptului că în luna februarie s-a înregistrat un nou record în această privință, cu aproximativ 1 940 de transferuri, ritmul actual al transferurilor este încă mult sub așteptări, situându-se sub nivelul stabilit ca obiectiv de Consiliul European, de cel puțin 3 000 de transferuri lunare din Grecia, și sub cel stabilit de Comisie - de cel puțin 1 500 de transferuri lunare din Italia. În total, până în prezent au fost efectuate 13 546 de transferuri, 3 936 din Italia și 9 610 din Grecia. Cel mai important este însă faptul că ritmul actual al transferurilor nu va permite să se efectueze, până în septembrie 2017, transferul tuturor solicitanților eligibili aflați în prezent în Grecia și Italia, în pofida faptului că acest lucru este perfect realizabil. Până în prezent, numai două state membre (Malta și Finlanda) sunt pe drumul cel bun pentru a-și putea îndeplini obligațiile asumate atât pentru Grecia, cât și pentru Italia, în vreme ce unele (Ungaria, Austria și Polonia) continuă să refuze cu totul să participe la acest mecanism, iar altele participă, dar fac acest lucru pe o scară foarte redusă (Republica Cehă, Bulgaria, Croația și Slovacia). Italia, Grecia, agențiile UE și organizațiile internaționale și-au sporit capacitățile și sunt pregătite să intervină pentru a facilita îndeplinirea obiectivelor lunare. Este acum momentul ca și celelalte state membre să își îndeplinească obligațiile. Comisia solicită insistent Președinției malteze și statelor membre să dea curs recomandării formulate de Comisie cu ocazia Consiliului Justiție și Afaceri Interne din luna martie. Dacă statele membre nu sporesc mai repede numărul transferurilor, Comisia nu va ezita să facă uz de prerogativele de care dispune în temeiul tratatelor față de cei care nu și-au respectat obligațiile care decurg din deciziile Consiliului. Comisia subliniază, de altfel, că obligația legală de a transfera persoanele eligibile nu va înceta după luna septembrie.

În schimb, progresele înregistrate în ceea ce privește relocarea continuă să fie promițătoare. Până în prezent, statele membre au furnizat căi sigure și legale de a intra pe teritoriul UE pentru 14 422 de persoane, ceea ce reprezintă peste jumătate din cele 22 504 persoane convenite în temeiul mecanismului european de relocare. Această cifră include relocarea a 3 565 de sirieni în temeiul Declarației UE-Turcia. Statele membre înregistrează progrese satisfăcătoare în pregătirea viitoarelor operațiuni de relocare și au arătat că intenționează să primească încă 34 000 de sirieni din Turcia, inclusiv prin intermediul mecanismului de relocare „unu la unu” și al programelor naționale. În consecință, Comisia a revizuit programele de finanțare pentru statele membre în cauză în sensul includerii unui sprijin financiar pentru relocare în valoare de 213 milioane EUR. Mai mult, ar trebui realizată o evaluare pentru a se stabili dacă sunt îndeplinite condițiile pentru activarea sistemului de admisie umanitară pe bază de voluntariat pentru refugiații sirieni din Turcia, ceea ce ar contribui la impulsionarea relocărilor.

Obținerea de rezultate constante în punerea în aplicare a Declarației UE-Turcia

După aproape un an, punerea în aplicare a Declarației UE-Turcia din 18 martie continuă să producă rezultate concrete, în pofida unor circumstanțe dificile. Traversările din Turcia către insulele grecești au scăzut de la 10 000 de persoane într-o singură zi în octombrie 2015 la 43 de persoane pe zi în prezent. În ansamblu, numărul sosirilor a scăzut cu 98 %. După adoptarea declarației, a scăzut în mod substanțial și numărul persoanelor care își pierd viața în cursul traversării Mării Egee, de la 1 100 (în aceeași perioadă din 2015-2016) la 70. Au continuat operațiunile de returnare, realizându-se în total 1 487 returnări de la activarea declarației. Cu toate acestea, numărul sosirilor depășește în continuare numărul returnărilor din Grecia în Turcia, ceea ce a pus o presiune suplimentară asupra insulelor grecești. Măsurile prevăzute în planul comun de acțiune convenit între Grecia și coordonatorul Declarației UE-Turcia, precum instituirea unui sistem eficient de urmărire a cazurilor, impunerea unor restricții geografice și crearea unei capacități suficiente de primire, ar trebui să contribuie la accelerarea ritmului returnărilor. Comisia a publicat astăzi, pentru prima dată, un raport care face un bilanț punctual al realizării fiecăreia dintre măsurile prevăzute în planul comun de acțiune.

Progresele în alte domenii vizate de declarație continuă, iar Comisia continuă să accelereze furnizarea finanțării în cadrul Instrumentului pentru refugiații din Turcia, așa cum se arată în primul raport anual privind instrumentul, publicat tot astăzi de către Comisie. Din cele 2,2 miliarde EUR alocate deja pentru perioada 2016-2017, au fost contractate în timp record 1,5 miliarde EUR, ceea ce reprezintă jumătate din bugetul total de 3 miliarde EUR pentru perioada 2016-2017. Comisia continuă să colaboreze cu Turcia pentru a încuraja progresele în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor restante prevăzute în Foaia de parcurs privind liberalizarea vizelor, iar Consiliul a început examinarea directivei de negociere pentru modernizarea uniunii vamale.

Progrese în operaționalizarea noii Agenții Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă

La cinci luni de la lansarea Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, sunt încă necesare investiții comune și o implicare a tuturor părților pentru ca agenția să devină pe deplin operațională cât mai rapid posibil, ca o expresie concretă a angajamentului statelor membre de a-și partaja responsabilitatea și de a demonstra solidaritate.

În prezent, agenția sprijină statele membre cu aproximativ 1 350 de polițiști de frontieră pentru diferitele secțiuni ale frontierei externe a UE, în completarea capacităților naționale existente la nivelul statelor membre, de peste 100 000 de polițiști de frontieră. Cu toate acestea, în pofida unor desfășurări de personal și a unor contribuții importante din partea statelor membre, există încă deficiențe, atât în ceea ce privește resursele umane, cât și echipamentele tehnice. În special, există în continuare discrepanțe considerabile în ceea ce privește contribuțiile materiale la rezerva de echipamente pentru reacție rapidă, personalul desfășurat pentru operațiunile comune și pentru cele trei noi rezerve: cea de observatori pentru returnările forțate, cea de escorte pentru returnările forțate și cea de specialiști în materie de returnare. Aceste discrepanțe ar trebui remediate de statele membre până la sfârșitul lunii martie 2017, astfel încât agenția să poată furniza sprijinul necesar statelor membre la frontierele externe. Este, de asemenea, necesar să se efectueze o evaluare a vulnerabilității pentru a permite remedierea eventualelor deficiențe la frontierele externe înainte de izbucnirea unei noi crize, inclusiv prin acordarea de prioritate celor mai urgente aspecte vulnerabile.

Continuă să se înregistreze progrese și în alte domenii, cum ar fi proiectul de acord privind sediul, parafat cu Polonia, precum și noul serviciu pentru sistemele de aeronave pilotate de la distanță destinat supravegherii maritime, care urmează să fie lansat până în iunie 2017.

Pentru informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri: Comisia cheamă statele membre să facă eforturi reînnoite pentru punerea în aplicare a măsurilor de solidaritate în temeiul Agendei europene privind migrația

FIȘĂ INFORMATIVĂ: Politica UE materie de migrație și azil: Pași mici, rezultate importante

FIȘĂ INFORMATIVĂ: Agenda europeană privind migrația – situația actuală

FIȘĂ INFORMATIVĂ: Bugetul UE pentru criza refugiaților și îmbunătățirea gestionării migrației

 Al zecelea raport privind transferul și relocarea

Comunicare: Al zecelea raport privind transferul și relocarea

Anexa 1: Transferuri din Grecia

Anexa 2: Transferuri din Italia

Anexa 3: Transferuri din Italia și din Grecia

Anexa 4: Situația privind relocarea

FIȘĂ INFORMATIVĂ: Transferul și relocarea

FIȘĂ INFORMATIVĂ: Gestionarea crizei refugiaților: asistența financiară acordată de UE Greciei

Agenda europeană privind migrația

 Al cincilea raport privind progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a declarației UE-Turcia

Comunicare: Al cincilea raport privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a declarației UE-Turcia

Progrese în punerea în aplicare a Planului comun de acțiune

Primul raport anual privind Instrumentul de asistență pentru refugiații din Turcia.

FIȘĂ INFORMATIVĂ: Instrumentul pentru refugiații din Turcia

Punerea în aplicare operațională a Acordului UE-Turcia: Angajamentele statelor membre și desfășurările de personal pentru operațiunile Frontex și EASO - returnări și relocări

Declarația UE-Turcia din 18 martie

Planul de acțiune UE-Turcia din 15 octombrie, activat la 29 noiembrie

Numirea coordonatorului UE

 Al doilea raport referitor la progresele înregistrate privind operaționalizarea Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă

Comunicare: Al doilea raport referitor la progresele înregistrate privind operaționalizarea Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă

FIȘĂ INFORMATIVĂ: Securizarea frontierelor externe ale Europei: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă

IP/17/348

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar