Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

ELi suhkrukvootide süsteem kaotab kehtivuse

Brüssel, 29. september 2017

Alates 30. septembrist 2017 kaotab kehtivuse viimane põllumajanduskvootide süsteem, mida Euroopa Liidu suhkrutootmise majandamisel on kasutatud ligi 50 aastat.

Euroopa Parlament ja liikmesriigid leppisid peagi jõustuvas suhkrukvootide kaotamise otsuses kokku 2013. aasta ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) reformi käigus, millega jätkati 2006. aastal algatatud suurt reformi- ja ümberkujundusprotsessi.

Aastatel 2006–2010 kujundati suhkrusektor 5,4 miljardi euro suuruse toetuse abil täielikult ümber. Seega on suhkrusektor saanud tänaseks päevaks hoolikalt ette valmistuda ja selle tootlikkus on viimastel aastatel oluliselt kasvanud. Kvoodisüsteemi kaotamine võimaldab tootjatel viia oma tootmine kooskõlla tegelike ärivõimalustega, tutvudes eelkõige uute eksporditurgudega. Ka põllumajanduspoliitika juhtimine muutub oluliselt lihtsamaks, lisaks väheneb ettevõtjate, suhkrukasvatajate ja hulgimüüjate halduskoormus.

Põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Phil Hogan ütles: „Kvootide kaotamine on Euroopa suhkrusektori jaoks märkimisväärne pöördepunkt, mis tähistab uut ja olulist sammu ühise põllumajanduspoliitika turule orienteerumise suunas. Tootjatele avaneb võimalus viia oma kaup maailmaturule ja neil peaksid edu saavutamiseks olema kõik võimalused, kui nad suudavad õigesti kasutada Euroopa Komisjoni pakutavat poliitilist abi, näiteks suhkruturu vaatlusrühma kogutud õigeaegset ja asjakohast turuteavet. Olen kindel, et suhkrusektoril on pärast kvootide kaotamise otsuse vastuvõtmist õnnestunud saavutada soodne positsioon, et saada kasu suhkrukvootide kaotamisega kaasnevatest võimalustest.“

EL jätkab suhkrusektori toetamist

Ühisel põllumajanduspoliitikal on ELi suhkrusektori jätkuvaks toetamiseks mitmesuguseid võimalusi, mis aitavad toime tulla ootamatute turuhäiretega. Need hõlmavad näiteks märkimisväärsete ELi kaitsetollide kehtestamist (väljaspool sooduskaubanduslepingute kohaldamisala) ning võimalust toetada eraladustamis- ja kriisimeetmeid, mida komisjon saab rakendada sügava turukriisi korral, kui turuhinnad peaks järsult tõusma või langema. Peale selle saavad põllumehed taotleda otsemaksete vormis sissetulekutoetust ja ELi liikmesriigid võivad anda raskustes olevatele sektoritele, sealhulgas suhkrupeedisektorile, tootmiskohustusega seotud vabatahtlikku toetust.

ELi suhkrupeeditootjad ja suhkrutöötlejad säilitavad ka pärast kvootide kaotamist õiguse pidada lepingute sõlmimisel kollektiivseid läbirääkimisi väärtuse jaotamise tingimuste üle.

Euroopa Komisjon on kvoodisüsteemi kaotamist ette valmistades oluliselt suurendanud suhkruturu läbipaistvust. Suhkruturu vaatlusrühm (Sugar Market Observatory) avaldab lisaks suhkruturuga seotud andmetele ja statistikale ka turuanalüüse ja -väljavaateid, mis aitaks põllumajandustootjatel ja töötlejatel oma äri paremini juhtida.

Taustteave

Suhkrukvootide süsteem loodi 1968. aastal esimeste suhkrusektorit käsitlevate ÜPP eeskirjadega, mille kohaselt suhkrutootjate toetamiseks kehtestati maailmaturuhinnast oluliselt kõrgem kokkuostuhind. Liikmesriigid võtsid 2006. aastal vastu otsuse kvoodisüsteemi kaotamise kohta.

Enne kvoodisüsteemi kaotamist toimus suhkrusektoris aastatel 2006–2010 oluline reform. Ühe tonni suhkru keskmine hind ELis on pärast 2016. aasta lõppu tõusnud 500 euroni ja on viimastel kuudel püsinud stabiilne.

EL on maailma suurim peedisuhkru tootja (ligikaudu 50% maailma kogutoodangust). Peedisuhkur moodustab aga vaid 20% maailma suhkrutoodangust; ülejäänud 80% suhkrust saadakse suhkruroost. Suhkrupeeti kasvatatakse peamiselt Euroopa põhjaosas, kus on peedikasvatuseks kõige sobivam kliima. ELis on olulisel kohal ka imporditud toor-roosuhkru rafineerimisega tegelev tööstussektor.

Lisateave

Küsimused ja vastused suhkrukvootide kaotamise kohta (Q&A on the end of the sugar quota)

Fakte suhkru kohta (Sugar Factsheet)

IP/17/3487

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar