Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska komisija predlaga daljnosežno reformo sistema DDV v EU

Bruselj, 4. oktobra 2017

Evropska komisija predlaga daljnosežno reformo sistema DDV v EU

Evropska komisija je danes objavila načrte za najobsežnejšo reformo pravil EU o DDV v zadnjih 25 letih. Z njo bi se izboljšal in posodobil sistem za države in podjetja. Vsako leto se skupaj izgubi za več kot 150 milijard evrov DDV, kar pomeni, da države članice izgubijo prihodke, ki bi jih lahko uporabile za šole, ceste in zdravstvo. Po ocenah je približno 50 milijard evrov (ali 100 evrov na državljana EU na leto) od tega izgubljenih zaradi čezmejnih goljufij na področju DDV. Ta denar se lahko nato uporabi za financiranje kriminalnih združb, vključno s terorizmom. Ocenjuje se, da bi se s predlagano reformo ta znesek znižal za 80 %.

S predlagano reformo DDV bi sistem postal tudi trdnejši, za podjetja pa enostavnejši. Komisija želi sistem DDV, ki bi evropskim podjetjem pomagal v celoti izkoristiti vse prednosti enotnega trga in konkurirati na svetovnih trgih. Podjetja, ki poslujejo čezmejno, imajo trenutno 11 % višje stroške izpolnjevanja obveznosti kot tista, ki trgujejo le na domačem trgu. S poenostavitvijo in posodobitvijo sistema DDV naj bi se ti stroški znižali za približno 1 milijardo evrov.

Evropska komisija si že dolgo prizadeva za dokončni sistem DDV, ki deluje v prid enotnega trga. V svojem akcijskem načrtu za DDV iz leta 2016 je podrobno pojasnila, zakaj je treba vzpostaviti enotno evropsko območje DDV, ki je enostavnejše in manj dovzetno za goljufije.

Podpredsednik Komisije Valdis Dombrovskis, ki je pristojen za evro in socialni dialog, je dejal: „Danes predlagamo prenovitev sedanjega sistema EU, ki je bil začasno vzpostavljen pred 25 leti. Potrebujemo dokončni sistem, ki omogoča učinkovitejšo obravnavo čezmejnih goljufij na področju DDV. Na ravni Evropske unije take goljufije vsako leto povzročijo izgubo davčnih prihodkov v višini približno 50 milijard evrov.“

Komisar za gospodarske in finančne zadeve, obdavčenje in carino Pierre Moscovici je povedal: „25 let po oblikovanju enotnega trga se podjetja in potrošniki pri čezmejnem poslovanju še vedno soočajo z 28 različnimi ureditvami DDV. Storilci kaznivih dejanj in morebiti tudi teroristi že predolgo izkoriščajo te vrzeli za goljufije, zaradi katerih je vsako leto izgubljenih 50 milijard evrov. Ta zastareli sistem, ki temelji na nacionalnih mejah, je treba odpraviti. Države članice bi morale od leta 2022 čezmejne transakcije z DDV obravnavati kot domače posle na našem notranjem trgu. Z današnjim predlogom naj bi se čezmejne goljufije na področju DDV zmanjšale za približno 80 %. Hkrati se bo podjetjem EU, ki trgujejo čezmejno, olajšalo poslovanje, saj bo manj birokracije, postopki v zvezi z DDV pa bodo poenostavljeni. To je skratka dobra novica za podjetja, potrošnike in nacionalne proračune ter slaba za goljufe.“

Komisija z današnjim svežnjem predlaga temeljito spremembo sedanjega sistema DDV, v skladu s katero bo prodaja blaga iz ene v drugo državo članico EU obdavčena enako kot blago, prodano znotraj posameznih držav članic. Tako se bo vzpostavil nov in dokončni sistem DDV za EU.

Prizadevali si bomo doseči dogovor o štirih osnovnih načelih ali temeljih novega dokončnega enotnega območja DDV v EU:

  • boj proti goljufijam: DDV se bo zdaj obračunaval za čezmejno trgovino med podjetji. Trenutno je ta vrsta trgovine oproščena plačila DDV, kar brezvestnim podjetjem zlahka omogoča, da poberejo DDV in nato izginejo brez posredovanja denarja državi;
  • točka „vse na enem mestu“: s to točko bodo podjetja, ki prodajajo čezmejno, lažje izpolnjevala svoje obveznosti na področju DDV. Trgovci bodo lahko izpolnili svoje obveznosti glede prijave in plačila prek enotnega spletnega portala v svojem jeziku ter po enakih pravilih in upravnih predlogah kot v domači državi. Države članice si bodo nato DDV plačale neposredno, kot že velja pri prodaji e-storitev;
  • večja doslednost: prešlo se bo na načelo namembnega kraja, saj bo končni znesek DDV vedno plačan državi članici končnega potrošnika in obračunan po stopnji te države članice. Evropska komisija si za to že dolgo prizadeva, pri tem pa jo podpirajo tudi države članice. To načelo se že uporablja za prodajo e-storitev;
  • manj birokracije: poenostavila se bodo pravila za izdajanje računov, tako da bodo lahko prodajalci pripravili račune v skladu s pravili svoje države tudi pri čezmejnem trgovanju. Podjetjem ne bo več treba pripraviti seznama čezmejnih transakcij (t. i. rekapitulacijskega poročila) za davčne organe.

Z današnjim predlogom se uvaja tudi koncept potrjenega davčnega zavezanca, pri čemer gre za kategorijo zaupanja vrednih podjetij, ki bodo imela koristi od precej poenostavljenih in manj zamudnih pravil. Predlagane so bile tudi štiri „hitre rešitve“, ki naj bi začele veljati do leta 2019. Te kratkoročne ukrepe so izrecno zahtevale države članice, da bi se izboljšalo vsakodnevno delovanje sedanjega sistema DDV, dokler ni dokončna ureditev v celoti dogovorjena in uvedena.

Naslednji koraki

Ta zakonodajni predlog bo poslan državam članicam v Svetu v dogovor ter Evropskemu parlamentu v posvetovanje. Komisija bo leta 2018 to pobudo dopolnila s podrobnim pravnim predlogom o spremembi tako imenovane direktive o DDV na tehnični ravni, da bi se lahko danes predlagana dokončna ureditev DDV nemoteno uvedla.

Ozadje

Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) je pomemben za enotni evropski trg. Prva direktiva o DDV sega v leto 1967. Prvotno je bila uvedena za odpravo prometnih davkov, ki so izkrivljali konkurenco in ovirali prosti pretok blaga, ter davčnih kontrol in formalnosti na notranjih mejah. DDV je pomemben in vedno večji vir prihodkov v EU ter je leta 2015 predstavljal prihodke v višini več kot 1 bilijon evrov, kar ustreza 7 % BDP EU. DDV je tudi eden od virov lastnih sredstev EU, kot davek na potrošnjo pa je ena najbolj rasti prijaznih oblik obdavčitve.

Vendar se sistem DDV kljub številnim reformam ni zmožen prilagoditi izzivom današnjega svetovnega, digitalnega in mobilnega gospodarstva. Sedanji sistem DDV izvira iz leta 1993 in je bil zasnovan kot prehodni sistem. Je razdrobljen in preveč zapleten za naraščajoče število podjetij, ki poslujejo čezmejno, ter omogoča goljufije, saj se domače in čezmejne transakcije obravnavajo drugače, blago ali storitve pa je na enotnem trgu mogoče kupiti brez plačila DDV.

Komisija si neprekinjeno prizadeva za reformo sistema DDV. Ko gre za DDV, so za podjetja, ki trgujejo po vsej EU, meje še vedno vsakodnevna ovira. Sedanja pravila o DDV so eno od zadnjih področij zakonodaje EU, ki ni v skladu z načeli, na katerih temelji enotni trg.

Več informacij

Vprašanja in odgovori o reformi DDV

Povezava do sporočila

Akcijski načrt za DDV iz leta 2016

Študija o vrzeli pri pobiranju DDV iz leta 2017

Predlogi Komisije o DDV za e-trgovanje (december 2016)

Ocena učinka

IP/17/3443

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar

Videos