Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia Europeană propune o reformă profundă a sistemului de TVA din UE

Bruxelles, 4 octombrie 2017

Comisia Europeană propune o reformă profundă a sistemului de TVA din UE

Comisia Europeană a lansat astăzi inițiative pentru cea mai importantă reformă a normelor UE în materie de TVA din ultimii 25 de ani. Această restructurare ar îmbunătăți și ar moderniza sistemul de TVA atât pentru autoritățile publice, cât și pentru întreprinderi. Per ansamblu, pierderile anuale de venituri din TVA depășesc 150 de miliarde EUR, ceea ce înseamnă că statele membre nu încasează venituri care ar putea fi folosite pentru școli, drumuri și servicii medicale. Din această sumă, se estimează că aproximativ 50 de miliarde EUR, adică 100 EUR pe cetățean european pe an, se pierd din cauza fraudelor transfrontaliere în domeniul TVA. Este posibil ca aceste fonduri să fie utilizate pentru finanțarea organizațiilor criminale, inclusiv a terorismului. Se estimează că această sumă ar putea fi redusă cu 80% grație reformei propuse.

Reforma propusă ar permite ca sistemul de TVA să devină mai robust și mai simplu de utilizat de către întreprinderi. Comisia dorește un sistem de TVA care să ajute întreprinderile europene să valorifice toate beneficiile oferite de piața unică și să concureze pe piețele mondiale. Întreprinderile care efectuează operațiuni comerciale transfrontaliere suportă în prezent costuri de conformare cu 11% mai ridicate în comparație cu cele care desfășoară activități numai la nivel național. Simplificarea și modernizarea sistemului de TVA ar trebui să reducă aceste costuri cu aproximativ 1 miliard EUR.

Crearea unui sistem definitiv de TVA care să funcționeze în cadrul pieței unice reprezintă un angajament mai vechi al Comisiei Europene. Planul de acțiune privind TVA din 2016 a explicat în detaliu necesitatea creării unui spațiu european unic pentru TVA mai simplu și invulnerabil la fraude.

Vicepreședintele Valdis Dombrovskis, responsabil cu moneda euro și dialogul social, a declarat în legătură cu acest subiect: „Propunerea de astăzi vizează reînnoirea sistemului de TVA actual, care a fost înființat cu un sfert de secol în urmă, cu titlu temporar. Avem nevoie de un sistem definitiv care să ne permită să combatem mai eficient fraudele transfrontaliere în domeniul TVA. La nivelul Uniunii Europene, acest tip de fraudă generează pierderi de venituri fiscale anuale de aproximativ 50 de miliarde EUR.”

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a afirmat: „La douăzeci și cinci de ani de la crearea pieței unice, companiile și consumatorii se confruntă în continuare cu 28 de regimuri diferite de TVA atunci când desfășoară activități transfrontaliere. Infractorii, și poate chiar teroriștii, profită de prea mult timp de aceste lacune, săvârșind fraude care cauzează pierderi de 50 de miliarde EUR pe an. Acest sistem anacronic bazat pe frontierele naționale trebuie înlocuit! Până în 2022, ar trebui ca statele membre să considere operațiunile transfrontaliere legate de TVA drept operațiuni naționale, în cadrul pieței noastre interne. Se preconizează că propunerea de astăzi va reduce fraudele transfrontaliere în domeniul TVA cu aproximativ 80%. În același timp, aceasta va ușura sarcinile întreprinderilor europene care desfășoară operațiuni transfrontaliere, reducând birocrația și simplificând procedurile legate de TVA. Pe scurt: este o veste bună pentru întreprinderi, pentru consumatori și pentru bugetele naționale și o veste proastă pentru evazioniști.”

Prin pachetul legislativ prezentat astăzi, Comisia propune modificarea fundamentală a sistemului de TVA actual, prin impozitarea vânzărilor de bunuri dintr-o țară a UE în alta în același mod ca a vânzărilor de bunuri în interiorul unui stat membru. Astfel va fi creat un nou sistem de TVA definitiv pentru UE.

Vom urmări obținerea unui acord cu privire la patru principii fundamentale, sau „pietre de temelie” ale unui nou spațiu unic definitiv pentru TVA în UE:

  • Combaterea fraudei: Se va percepe TVA în cadrul comerțului transfrontalier între întreprinderi. În prezent, acest tip de comerț este scutit de TVA, ceea ce creează o lacună ușor de exploatat de întreprinderile lipsite de scrupule pentru a colecta TVA și a dispărea mai apoi fără a vărsa banii către autoritățile fiscale.
  • Ghișeul unic: Datorită „ghișeului unic”, întreprinderile care efectuează vânzări transfrontaliere își vor putea îndeplini mai ușor obligațiile de plată a TVA. Comercianții vor putea să facă declarații și plăți prin intermediul unui singur portal online în propria limbă și conform acelorași norme și formulare administrative ca și în țara lor de origine. Statele membre își vor plăti TVA reciproc în mod direct, așa cum se întâmplă deja pentru toate vânzările de servicii electronice.
  • Mai multă coerență: Trecerea la principiul „destinației”, conform căruia TVA finală este întotdeauna plătită în statul membru al consumatorului final și este percepută la cota aplicată de statul membru respectiv. Acesta este un angajament mai vechi al Comisiei Europene, sprijinit de statele membre. Principiul este deja în vigoare pentru vânzarea de servicii electronice.
  • Mai puțină birocrație: Simplificarea normelor privind facturarea va permite vânzătorilor să întocmească facturi în conformitate cu normele din țara lor de origine chiar și în cazul operațiunilor transfrontaliere. Întreprinderile nu vor mai fi nevoite să întocmească o listă de operațiuni transfrontaliere pentru autoritatea lor fiscală (așa-numita „declarație recapitulativă”).

Propunerea de astăzi introduce, de asemenea, noțiunea de persoană impozabilă atestată – o categorie de întreprinderi de încredere, care vor beneficia de norme mai simple și mai rapide. Totodată, au fost propuse patru „soluții rapide”, care vor intra în vigoare până în 2019. Aceste măsuri pe termen scurt au fost solicitate în mod explicit de statele membre pentru a îmbunătăți funcționarea cotidiană a sistemului actual de TVA până când va fi convenit și implementat integral regimul definitiv.

Etapele următoare

Această propunere legislativă va fi trimisă statelor membre în cadrul Consiliului pentru aprobare și Parlamentului European pentru consultare. Comisia va continua această inițiativă în 2018 cu o propunere juridică detaliată în vederea modificării Directivei privind TVA la nivel tehnic, astfel încât regimul definitiv de TVA propus astăzi să fie pus în aplicare fără probleme.

Context

Sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată (TVA) joacă un rol important în cadrul pieței unice europene. Prima directivă privind TVA datează din 1967. Inițial, acest sistem a fost creat pentru a desființa impozitele pe cifra de afaceri, care denaturau concurența și împiedicau libera circulație a mărfurilor, precum și pentru a elimina controalele și formalitățile fiscale la frontierele interne. TVA reprezintă o sursă majoră și tot mai consistentă de venituri pentru UE, generând, în 2015, aproximativ o mie de miliarde EUR, adică 7% din PIB-ul UE. Una dintre resursele proprii ale UE se bazează, de asemenea, pe TVA. Fiind un impozit pe consum, aceasta este una dintre formele de impozitare cele mai favorabile creșterii.

În pofida numeroaselor reforme, sistemul de TVA nu a fost în măsură să țină pasul cu provocările economiei globale, digitale și mobile din prezent. Sistemul de TVA actual datează din 1993 și a fost conceput ca un sistem tranzitoriu. El este fragmentat și extrem de complex pentru numărul tot mai mare de întreprinderi care desfășoară activități transfrontaliere, lăsând deschisă posibilitatea comiterii de fraude: tranzacțiile interne și transfrontaliere sunt tratate diferit, iar bunurile și serviciile pot fi achiziționate fără TVA în cadrul pieței unice.

Comisia a solicitat în mod constant reformarea sistemului de TVA. Pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea pe teritoriul UE, frontierele încă sunt o realitate în viața de zi cu zi atunci când este vorba despre TVA. Normele actuale privind TVA constituie unul dintre ultimele domenii ale legislației UE care nu sunt în concordanță cu principiile care stau la baza pieței unice.

Pentru informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri privind reforma TVA

Link către comunicare

Planul de acțiune privind TVA din 2016

Studiul privind deficitul de încasare a TVA din 2017

Propunerile Comisiei privind TVA pentru comerțul electronic (decembrie 2016)

Evaluarea impactului

IP/17/3443

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar

Videos