Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Deficitul de încasare a TVA: Țările din UE au pierdut 152 de miliarde EUR în 2015, ceea ce demonstrează nevoia urgentă de reformă a TVA

Bruxelles, 28 septembrie 2017

Țările din UE au pierdut un total aproximativ de 152 de miliarde EUR în venituri din taxa pe valoare adăugată (TVA) în 2015, potrivit unui nou studiu al Comisiei Europene.

„Deficitul de încasare a TVA”, care constituie diferența globală dintre veniturile din TVA preconizate și sumele efectiv colectate, demonstrează încă o dată necesitatea unor reforme serioase astfel încât statele membre să poată să beneficieze pe deplin de veniturile din TVA pentru bugetele lor. Deși colectarea veniturilor din TVA indică anumite semne de ameliorare, sumele deficiente rămân inacceptabil de ridicate. Raportul intervine cu puțin timp înaintea propunerilor Comisiei de a revizui sistemul de TVA.

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a declarat: „Statele membre nu ar trebui să accepte astfel de pierderi șocante de venituri din TVA. Deși Comisia sprijină eforturile de îmbunătățire a colectării la nivelul întregii UE, normele actuale privind TVA datează din 1993 și sunt depășite. Vom propune în curând modernizarea normelor care reglementează TVA în cadrul vânzărilor transfrontaliere. Reforma noastră va contribui la reducerea fraudei transfrontaliere în domeniul TVA cu 80 % și la întoarcerea unor sume deosebit de necesare în conturile statelor membre.” 

Deși cifrele medii din UE sunt în curs de îmbunătățire, performanțele individuale de colectare a TVA variază în mod semnificativ în rândul statelor membre. Cele mai mari deficite de încasare a TVA au fost înregistrate în România (37,2 %), în Slovacia (29,4 %) și în Grecia (28,3 %). Cele mai mici deficite au fost observate în Spania (3,5 %) și Croația (3,9 %). În termeni absoluți, cel mai mare deficit de încasare a TVA, de 35 de miliarde EUR, a fost înregistrat în Italia. Deficitul de încasare a TVA a scăzut în majoritatea statelor membre, cu cele mai mari îmbunătățiri înregistrate în Malta, România și Spania. Șapte state membre au înregistrat mici creșteri: Belgia, Danemarca, Irlanda, Grecia, Luxemburg, Finlanda și Regatul Unit.

În luna octombrie, Comisia Europeană va prezenta propuneri pentru cea mai ambițioasă actualizare a normelor în materie de TVA din ultimii 25 de ani. Frauda în materie de TVA ar trebui să devină mai ușor de abordat și colectarea TVA ar trebui să câștige în eficiență. Rapoarte recente din mass-media au legat, de asemenea, frauda la scară largă în materie de TVA de criminalitatea organizată, inclusiv de terorism. Soluții la această problemă pot fi găsite doar prin colaborarea dintre statele membre.

Deși statele membre au depus deja eforturi pentru a reduce deficitul de încasare a TVA, modernizarea sistemului de TVA și adaptarea acestuia la provocările reprezentate de frauda masivă constituie cea mai bună cale de asigurare a viitorului pieței unice. Reforma actualului sistem de TVA ar trebui să sprijine, de asemenea, dezvoltarea pieței unice digitale și să completeze agenda stabilită de Comisie pentru realizarea unui sistem fiscal mai echitabil și mai eficient.

Context

Studiul privind deficitul de încasare a TVA este finanțat de Comisie. Deficitul de încasare a TVA măsurat în acest studiu include pentru prima oară veniturile provenite din noile norme în materie de TVA pentru vânzările transfrontaliere de servicii electronice care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2015, în urma unei propuneri a Comisiei.

În aprilie 2016, Comisia a adoptat Planul de acțiune privind TVA intitulat „Către un spațiu unic pentru TVA în UE”. Planul stabilește măsuri imediate și urgente pentru a soluționa problema deficitului de încasare a TVA, precum și soluții strategice pe termen lung pentru a combate frauda în materie de TVA și pentru a îmbunătăți colectarea TVA în întreaga UE. El descrie măsurile care trebuie adoptate pentru crearea unui spațiu unic pentru TVA în Uniune, precum și modalitățile de adaptare a sistemului de TVA la realitățile pieței interne, la economia digitală și la necesitățile IMM-urilor.

Comisia va prezenta propuneri legislative în această toamnă, pentru a reinstitui principiul colectării de TVA în cadrul schimburilor comerciale transfrontaliere din interiorul UE. Frauda transfrontalieră în UE reprezintă un deficit de încasare a TVA în valoare de 50 de miliarde EUR în fiecare an, iar noul sistem ar trebui să reducă frauda transfrontalieră cu aproximativ 80 % (circa 40 de miliarde EUR). Comisia speră, de asemenea, să obțină un acord rapid al statelor membre privind noile norme de îmbunătățire a TVA pentru comerțul electronic, propuse în 2016. La fel ca în cazul tuturor inițiativelor în domeniul fiscal, va fi necesar un acord unanim al statelor membre înainte de intrarea în vigoare a schimbărilor propuse.

Linkuri utile

Raportul complet este disponibil aici.

Pentru mai multe informații, a se consulta secțiunea „Întrebări și răspunsuri” FAQ.

IP/17/3441

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar