Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

PVM nepriemoka. 2015 m. ES šalys prarado 152 mlrd. eurų, todėl PVM sistemą reikia skubiai reformuoti

Briuselis, 2017 m. rugsėjo 28 d.

Naujas Europos Komisijos tyrimas atskleidžia, kad, remiantis skaičiavimais, 2015 m. ES šalys iš viso prarado 152 mlrd. eurų PVM pajamų.

PVM nepriemoka – bendras numatytų PVM pajamų ir faktiškai surinktos sumos skirtumas – dar kartą rodo, jog būtina esminė reforma, kad valstybės narės savo biudžetams galėtų kuo geriau panaudoti PVM pajamas. Nors PVM pajamų surinkimas kiek pagerėjo, akivaizdu, kad nesurenkama suma tebėra nepriimtinai didelė. Ataskaita pasirodė prieš pat Komisijos pasiūlymus persvarstyti PVM sistemą.

Už ekonomikos ir finansų reikalus, mokesčius ir muitus atsakingas Komisijos narys Pierre'as Moscovici sakė: „Valstybės narės neturėtų taikstytis su tokiu dideliu PVM pajamų praradimu. Nors Komisija ir remia pastangas gerinti surinkimą visoje ES, galiojančios PVM taisyklės buvo priimtos 1993 m. ir jau yra pasenusios. Netrukus pasiūlysime persvarstyti tarpvalstybinės prekybos PVM taisykles. Mūsų reforma padės 80 proc. sumažinti tarpvalstybinį sukčiavimą PVM, taigi reikiamos lėšos sugrįš į valstybių narių iždus.“ 

Nors vidutiniai ES rodikliai gerėja, valstybėse narėse surenkamas PVM labai skiriasi. Didžiausia PVM nepriemoka buvo Rumunijoje (37,2 proc.), Slovakijoje (29,4 proc.) ir Graikijoje (28,3 proc.). Mažiausia nepriemoka užfiksuota Ispanijoje (3,5 proc.) ir Kroatijoje (3,9 proc.). Absoliučiąja verte didžiausia PVM nepriemoka susidarė Italijoje (35 mlrd. eurų). PVM nepriemoka sumažėjo daugumoje valstybių narių, labiausiai Maltoje, Rumunijoje ir Ispanijoje. Septyniose valstybėse narėse – Belgijoje, Danijoje, Airijoje, Graikijoje, Liuksemburge, Suomijoje ir JK – ji šiek tiek padidėjo.

Š. m. spalio mėn. Europos Komisija pateiks pasiūlymų dėl plačiausio per 25 metus užmojo ES PVM taisyklių atnaujinimo. Dėl to turėtų palengvėti kova su sukčiavimu PVM, o PVM surinkimas turėtų tapti veiksmingesnis. Naujausiuose žiniasklaidos pranešimuose plataus masto sukčiavimas PVM taip pat sietas su organizuotu nusikalstamumu, įskaitant terorizmą. Šią problemą galima išspręsti tik valstybėms narėms bendradarbiaujant.

Nors valstybės narės deda pastangas sumažinti PVM nepriemoką, geriausias būdas užtikrinti bendrosios rinkos ateitį – modernizuoti PVM sistemą ir ją pritaikyti, kad būtų galima spręsti masinio sukčiavimo keliamas problemas. Dabartinės PVM sistemos reforma taip pat turėtų padėti kurti bendrąją skaitmeninę rinką ir papildyti Komisijos nustatytą darbotvarkę, kuria siekiama teisingesnės ir veiksmingesnės mokesčių sistemos Europos Sąjungoje.

Pagrindiniai faktai

PVM nepriemokos tyrimą finansuoja Komisija. Į šį tyrimą apskaičiuojant PVM nepriemoką pirmą kartą įtrauktos pajamos, gautos taikant naujas PVM taisykles dėl tarpvalstybinių e. paslaugų teikimo. Šias taisykles pasiūlė Komisija ir jos įsigaliojo 2015 m. sausio 1 d.

2016 m. balandžio mėn. Komisija priėmė veiksmų planą „Bendros ES PVM erdvės kūrimas. Laikas spręsti“. Jame išvardyti skubūs neatidėliotini veiksmai, kurių reikia imtis sprendžiant PVM nepriemokos problemą, strateginiai ilgalaikiai sprendimai, skirti sukčiavimui PVM įveikti, ir PVM surinkimo visoje ES gerinimas. Plane taip pat aprašoma, ko reikia bendrai ES PVM erdvei kurti ir kaip PVM sistemą pritaikyti prie vidaus rinkos realijų, skaitmeninės ekonomikos ir MVĮ poreikių.

Šį rudenį Komisija pateiks teisės aktų pasiūlymų dėl atnaujinto tarpvalstybinės prekybos apmokestinimo PVM principo Europos Sąjungoje. Dėl tarpvalstybinio sukčiavimo kasmet susidaro 50 mlrd. eurų PVM nepriemoka, o naujoji sistema tokį sukčiavimą turėtų sumažinti 80 proc. (apytiksliai 40 mlrd. eurų). Komisija taip pat tikisi, kad valstybės narės greitai susitars dėl 2016 m. pasiūlytų naujų taisyklių, kuriomis siekiama pagerinti PVM sąlygas e. prekybai. Kaip ir dėl visų mokesčių srities iniciatyvų, kad pasiūlyti pakeitimai įsigaliotų, reikės vieningo valstybių narių sutarimo.

Naudingos nuorodos

Visas ataskaitos tekstas pateikiamas čia.

Daugiau informacijos žr. prie dažniausiai užduodamų klausimų

IP/17/3441

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar