Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Héabevétel-kiesés: a 2015-ös 152 milliárd eurós uniós héahiány azt jelzi, hogy sürgős szükség van a héarendszer reformjára

Brüsszel, 2017. szeptember 28.

Az uniós tagállamokban elmaradt hozzáadottértékadó-bevételek a becslések szerint 2015-ben elérték a 152 milliárd eurót, állapítja meg az Európai Bizottság új tanulmánya.

A „héahiány”, azaz a várt és a tényleges héabevételek különbsége ismét jelzi a rendszer átfogó reformjának szükségességét, hogy a tagállamok teljes mértékben fel tudják használni héabevételeiket a költségvetésükben. Jóllehet a hozzáadottérték-adó beszedése tekintetében némi javulás tapasztalható, a hiány mértéke továbbra is elfogadhatatlanul magas. A jelentés közzétételére a héarendszer átalakítására vonatkozó bizottsági javaslatok előterjesztését megelőzően került sor.

Pierre Moscovici, a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős biztos így nyilatkozott: „A tagállamok nem fogadhatják el a héabevételeket érintő megdöbbentő mértékű veszteségeket. Miközben a Bizottság EU-szerte támogatja a beszedés javítását célzó erőfeszítéseket, látnunk kell, hogy a jelenlegi, 1993-ban elfogadott héaszabályozás mára elavult. Hamarosan javaslatot teszünk a határokon átnyúló kereskedelemre vonatkozó hozzáadottérték-adó szabályozásának átalakítására. Az új szabályok segítségével 80%-kal csökkenthető lesz a határokon átnyúló héacsalás, és így több hiányzó pénz kerülhet vissza az államkasszákba.” 

Noha az uniós átlagban javulás figyelhető meg, az egyes tagállamok héabehajtási teljesítménye jelentős különbségeket mutat. A legnagyobb hiányt Romániában (37,2%), Szlovákiában (29,4%) és Görögországban (28,3%) mérték. A hiány mértéke Spanyolországban és Horvátországban volt a legkisebb (3,5% és 3,9%). Abszolút értelemben Olaszországban mérték a legmagasabb héabevétel-kiesést (35 milliárd euró). A legtöbb tagállamban csökkent a hiány mértéke – leginkább Málta, Románia és Spanyolország esetében. Ugyanakkor hét tagállamban (Belgium, Dánia, Írország, Görögország, Luxemburg, Finnország és az Egyesült Királyság) kissé nőtt a héahiány.

Ez év októberében az Európai Bizottság javaslatokat nyújt be, melyekben az elmúlt 25 év legátfogóbb uniós héareformját kezdeményezi. E javaslatok nyomán könnyebb lesz a héacsalások kiküszöbölése, és hatékonyabbá válik a beszedés. Egyes sajtóértesülések a közelmúltban rámutattak arra, hogy összefüggés lehet a súlyos héacsalások és a szervezett bűnözés, vagy akár a terrorizmus között. Ez a probléma csak a tagállamok együttműködése esetén kezelhető.

Jóllehet a tagállamokban már történek lépések a héabevétel-kiesés csökkentésére, a héarendszer korszerűsítése és annak a nagyszabású csalások jelentette kihívásokhoz való hozzáigazítása a legjobb mód az egységes piac jövőjének biztosítására. A jelenlegi héarendszer reformja hozzájárul a digitális egységes piac fejlődéséhez is, és kiegészíti a méltányosabb és hatékonyabb uniós adórendszer kialakítását célzó bizottsági programot.

Háttér-információk

A héabevétel-kiesésről szóló tanulmány elkészítését a Bizottság finanszírozta. A most közzétett tanulmányban használt hiánymérőszám első ízben veszi figyelembe azokat a bevételeket, amelyek az e-szolgáltatások határokon átnyúló kereskedelméről szóló, 2015. január 1-jén hatályba lépett, a Bizottság által javasolt új héaszabályok nyomán keletkeztek.

A Bizottság 2016 áprilisában fogadta el A héára vonatkozó cselekvési terv – Úton egy egységes uniós héaövezet felé című közleményét. A cselekvési terv meghatározza a héabevétel-kiesés orvoslásához elengedhetetlen azonnali és sürgős intézkedéseket, valamint a héacsalás megszüntetéséhez és a héabeszedés javításához szükséges, az EU egészére vonatkozó hosszú távú stratégiai megoldásokat. Ismerteti az egységes uniós héaövezet kialakításához szükséges lépéseket, valamint azt, hogy miként lehetne a héarendszert a belső piac realitásaihoz, a digitális gazdasághoz és a kkv-k igényeihez igazítani.

A Bizottság idén ősszel olyan jogalkotási javaslatokat fog előterjeszteni, amelyek újból bevezetnék az EU-n belüli határokon átnyúló kereskedelem héakötelességének elvét. A határokon átnyúló héacsalás évente 50 milliárd euró héabevétel-kiesést okoz az EU-ban, az új rendszer azonban a tervek szerint 80%-kal (körülbelül 40 milliárd euróval) fogja csökkenteni a határokon átnyúló héacsalást. A Bizottság egyúttal reméli, hogy a tagállamok gyorsan megállapodásra jutnak a 2016-ban javasolt új e-kereskedelmi héaszabályozásról. Ahogy az az adópolitika területén általános, e kezdeményezés esetében is a tagállamok egyhangú támogatására van szükség a javaslat elfogadásához.

Hasznos linkek

A teljes jelentés itt olvasható.

További információkért olvassa el a gyakran feltett kérdések listáját.

IP/17/3441

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar