Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Jen za rok 2015 přišly země EU o 152 miliard eur. Řešením je reforma systému DPH

Brusel 28. září 2017

Za rok 2015 se v zemích EU na dani z přidané hodnoty (DPH) nevybralo přibližně 152 miliard eur, upozorňuje nová studie Evropské komise.

Tento obrovský rozdíl mezi očekávaným a skutečným výběrem DPH (označovaný jako mezera nebo výpadek ve výběru DPH) znovu ukazuje, že je zapotřebí systém zásadně zreformovat, aby státům EU plynuly do rozpočtu veškeré příjmy z DPH. Výběr DPH se sice částečně zlepšuje, ovšem výpadky jsou i nadále nepřijatelně vysoké. Jen krátce po zveřejnění studie předloží Komise návrhy, kterými chce systém DPH zmodernizovat.

Komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici uvedl: „Členské státy EU by se s tak závratným únikem příjmů z DPH neměly smířit. Komise jednoznačně podporuje snahy o zlepšení výběru v celé EU. Musíme si však uvědomit, že současná pravidla pro DPH pochází z roku 1993 a jsou zastaralá. Brzy předložíme návrh na jejich přepracování, pokud jde o přeshraniční prodej. Reforma, kterou navrhneme, přispěje ke snížení přeshraničních podvodů s DPH o 80 % a přinese do státních pokladen potřebné prostředky.“ 

V průměru za celou EU se sice výběr DPH zlepšuje, ovšem mezi jednotlivými státy jsou veliké rozdíly. Největší mezeru ve výběru DPH vykazuje Rumunsko (37,2 %), následované Slovenskem (29,4 %) a Řeckem (28,3 %). Na druhé straně pomyslného žebříčku je Španělsko s výpadkem pouhých 3,5 % a Chorvatsko s 3,9 %. V absolutním vyjádření měla nejvyšší mezeru Itálie (35 miliard eur). Celkově se mezera ve většině států EU snížila, přičemž nejvýraznější zlepšení zaznamenaly Malta, Rumunsko a Španělsko. V sedmi zemích EU došlo k malému zhoršení. Jde o Belgii, Dánsko, Irsko, Řecko, Lucembursko, Finsko a Spojené království.

V říjnu předloží Evropská komise návrhy na největší změnu evropských pravidel pro DPH za posledních 25 let. Měly by zjednodušit boj proti podvodům s DPH a zajistit efektivnější výběr daně. Média v poslední době informovala také o souvislosti mezi rozsáhlými podvody s DPH a organizovaným zločinem, včetně terorismu. Řešení tohoto problému lze nalézt pouze prostřednictvím spolupráce států EU.

Je pravda, že země EU již proti výpadkům DPH podnikly kroky. Ovšem nejlepším způsobem, jak zajistit budoucnost jednotného trhu, je systém DPH zmodernizovat a zvýšit jeho odolnost proti masivním podvodům. Reforma stávajícího systému DPH by měla rovněž přispět k rozvoji jednotného digitálního trhu a doplnit agendu Komise zaměřenou na vytvoření spravedlivějšího a efektivnějšího daňového systému v EU.

Souvislosti

Studii o výpadcích příjmů z DPH financovala Evropská komise. Výsledky studie poprvé zohledňují příjmy plynoucí z nových pravidel pro DPH z přeshraničního prodeje elektronických služeb, která vstoupila v platnost 1. ledna 2015 a která vycházejí z návrhu Komise.

V dubnu 2016 přijala Komise akční plán v oblasti DPH nazvaný Směrem k jednotné oblasti DPH v EU. Plán obsahuje okamžitá a naléhavá opatření proti únikům DPH i strategická dlouhodobá řešení k potírání podvodů a zlepšení výběru daně v celé EU. Popisuje kroky k vytvoření jednotné oblasti DPH v EU a také to, jak systém DPH přizpůsobit realitě vnitřního trhu a digitální ekonomiky a potřebám malých a středních podniků.

Na podzim Komise předloží legislativní návrhy, které obnoví zásadu vyměřování DPH z přeshraničního obchodu v rámci EU. V důsledku přeshraničních podvodů se v EU každý rok vybere na DPH o 50 miliard eur méně. Díky novému systému by se měly přeshraniční podvody snížit o 80 %. Příjmy států by se tak měly zvýšit o přibližně 40 miliard eur. Komise také doufá, že se státy EU rychle dohodnou na nových pravidlech pro zlepšení DPH v oblasti elektronického obchodu, která navrhla v roce 2016. Jelikož se jedná o oblast daní, k přijetí navrhovaných změn bude zapotřebí jednomyslný souhlas všech států EU.

Užitečné odkazy

Celá studie je k dispozici zde.

Další informace naleznete v otázkách a odpovědích.

IP/17/3441

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar