Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Несъбрани приходи от ДДС: Държавите от ЕС загубиха 152 милиарда евро през 2015 г.; необходима е спешна реформа на ДДС

Брюксел, 28 септември 2017 r.

Според едно ново проучване на Европейската комисия се изчислява, че през 2015 г. държавите от ЕС са изгубили общо 152 милиарда евро приходи от данъка върху добавената стойност (ДДС).

Несъбраните приходи от ДДС— които представляват разликата между потенциалните и реално събраните приходи от ДДС, отново демонстрират необходимостта от задълбочена реформа, за да могат държавите членки да се възползват в пълна степен от приходите от ДДС в своите бюджети. Макар да има известни признаци на подобрение при събирането на приходите от ДДС, липсващите суми са все така неприемливо големи. Докладът изпреварва със съвсем малко предложенията на Комисията за основно преразглеждане на системата на ДДС.

Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси заяви: „Държавите членки не бива да се примиряват с тези огромни загуби на приходи от ДДС. Комисията подкрепя усилията да се подобри събирането в целия ЕС, но сегашните правила за ДДС са от 1993 г. и съответно не са актуални. Скоро ще предложим модернизация на правилата за ДДС върху презграничните продажби. Благодарение на нашата реформа презграничните измами с ДДС ще намалеят с 80 % и тези крайно необходими средства ще се върнат в хазните на държавите членки.“ 

Макар средните за ЕС суми да се подобряват, резултатите от събирането на ДДС варират значително от една държава членка до друга. Най-голямо неизпълнение на потенциалните приходи от ДДС е отчетено в Румъния (37,2 %), Словакия (29,4 %) и Гърция (28,3 %). Най-малката разлика между потенциалните и реално събраните приходи от ДДС е регистрирана в Испания (3,5 %) и в Хърватия (3,9 %). В абсолютно изражение най-голямата разлика между потенциалните и реално събраните приходи от ДДС, възлизаща на 35 милиарда евро, е отбелязана в Италия. Несъбраните приходи от ДДС намаляха в повечето държави членки, като най-големи подобрения има в Малта, Румъния и Испания. В седем държави членки несъбраните приходи от ДДС леко се увеличиха: Белгия, Дания, Ирландия, Гърция, Люксембург, Финландия и Обединеното кралство.

През октомври Европейската комисия ще представи предложения за най-амбициозната актуализация на правилата за ДДС на ЕС през последните 25 години. Целта е борбата с измамите с ДДС да стане по-лесна, а събирането на данъка — по-ефикасно. В неотдавнашни публикации на медиите е установена също и връзка между широкомащабни измами с ДДС и организираната престъпност, в т.ч. тероризма. Този проблем може да бъде разрешен само ако държавите членки работят заедно.

Макар държавите членки вече да са положили усилия за намаляване на несъбраните приходи от ДДС, модернизирането на системата на ДДС и пригодяването ѝ към предизвикателствата, поставени от мащабните измами, е най-добрият начин за подсигуряване на бъдещето на единния пазар. Би трябвало реформата на настоящата система на ДДС да подпомогне и развитието на цифровия единен пазар и да допълни програмата на Комисията за постигане на една по-справедлива и по-ефикасна данъчна система в ЕС.

Контекст

Проучването за несъбраните приходи от ДДС се финансира от Комисията. В измерената в това проучване разлика между потенциалните и реално събраните приходи от ДДС за пръв път са включени приходите, дължащи се на новите правила за ДДС за презграничните продажби на електронни услуги, които влязоха в сила на 1 януари 2015 г. по предложение на Комисията.

През април 2016 г. Комисията прие План за действие във връзка с ДДС — към единно пространство на ЕС по отношение на ДДС. В плана са формулирани непосредствени и неотложни действия за справяне с несъбраните приходи от ДДС, както и стратегически дългосрочни решения за преодоляване на измамите с ДДС и подобряване на събирането на ДДС в целия ЕС. Описани са стъпките, които трябва да бъдат предприети за постигане на единно пространство на ЕС по отношение на ДДС, както и начините за пригодяване на системата на ДДС към реалностите на вътрешния пазар, цифровата икономика и потребностите на МСП.

Тази есен Комисията ще внесе законодателни предложения за връщане към принципа на начисляване на ДДС върху презграничната търговия в рамките на ЕС. Несъбраните приходи от ДДС в ЕС, дължащи се на презгранични измами, са в размер на 50 милиарда евро годишно, а благодарение на новата система се очаква те да намалеят с до 80 % (с около 40 милиарда евро). Комисията се надява също така държавите членки да се споразумеят бързо по новите правила за подобряване на ДДС върху електронната търговия, предложени през 2016 г. Както при всяка инициатива от областта на данъчното облагане, за да влязат в сила предложените промени, ще е необходимо постигане на единодушие сред държавите членки.

Връзки по темата

Пълният текст на доклада е на разположение тук.

За повече информация вижте често задаваните въпроси.

IP/17/3441

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar