Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A tagállamokban több mint 222 millió EUR összegű, környezet- és természetvédelmi, valamint az éghajlatváltozással összefüggő fellépésekbe történő beruházásra nyílik lehetőség

Brüsszel, 2017. szeptember 28.

Az Európai Bizottság jóváhagyott egy, az uniós költségvetésből fedezett 222 millió eurós beruházási csomagot, amelynek az a rendeltetése, hogy a LIFE környezetvédelmi és éghajlat-politikai program keretében támogassa Európa átállását a fenntarthatóbb és karbonszegény jövőre.

Az uniós finanszírozás további beruházásokat mozgósít, így összesen 379 millió eurót fordítanak majd a 20 tagállamban megvalósuló 139 új projektre.

Karmenu Vella, a környezetpolitikáért, a tengerügyekért és a halászati politikáért felelős biztos így nyilatkozott: „A 25 éve működő LIFE program olyan innovatív projektekbe ruház be, amelyek az emberek, a vállalkozások és a természet számára egyaránt magas hozzáadott értéket képviselnek. Örömmel látom, hogy a program előmozdítja a piacközeli technológiákon alapuló környezettudatos vállalatok létrejöttét.”

Miguel Arias Cañete, az éghajlat- és az energiapolitikáért felelős biztos hozzátette: „Az éghajlatváltozásról szóló történelmi Párizsi Megállapodás további lendületet adott a már egyébként is fokozódó éghajlattudatos beruházásoknak. A szóban forgó projektekben a korlátozott mértékű közfinanszírozás a katalizátor szerepét tölti be: bevonzzuk a magánfinanszírozást a környezet védelme és az éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében, valamint hogy tisztább energiát biztosítsunk az európai polgárok számára. Az ilyen típusú beruházások döntő fontosságúak, ha az elképzeléseket cselekvésre akarjuk váltani.”

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, körforgásos gazdaságon alapuló jövő finanszírozása

A program keretében 181,9 millió euró jut a környezetvédelemmel és az erőforrás-hatékonysággal, a természettel és a biológiai sokféleséggel, valamint a környezetvédelmi irányítással és tájékoztatással foglalkozó projektekre.

A projektek segítséget nyújtanak a tagállamoknak ahhoz, hogy az Európai Bizottság körforgásos gazdaságról szóló csomagjával összhangban a körforgás elvét jobban érvényesítő gazdaságra álljanak át. Példaként a következő projektek említhetők: egy olasz prototípus tesztelése, amely költséghatékony módon tudná hibrid járművé alakítani a benzinüzemű gépkocsikat, bioalapú termékek létrehozása szennyvíziszapból Hollandiában és egy új biológiai vízkezelési módszer alkalmazása a növényvédő szerek és a nitrátok eltávolítására Spanyolország déli részén. Más projektek támogatni fogják a Cselekvési terv a természetért kezdeményezés végrehajtását, különösen a Natura 2000 területek kezelését. Figyelmet kap továbbá a fajok védelme, például egy szlovén, határon átnyúló projekt keretében, amely egy fokozottan veszélyeztetett alpesi hiúzfaj megmentésével foglalkozik.

Az éghajlatváltozás elleni fellépés terén az EU 40,2 millió euró összegű beruházással támogatja az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással, és az éghajlatváltozás mérséklésével foglalkozó, valamint az irányítást és a tájékoztatást érintő projekteket. A kiválasztott projektek támogatják az üvegházhatásúgáz-kibocsátásoknak az 1990-es évi szintekhez képest 2030-ig legalább 40 %-os csökkentésére vonatkozó uniós cél megvalósítását. A LIFE program keretében biztosított finanszírozás segítséget fog nyújtani Európa egyik legforgalmasabb vízi útja, a belgiumi Schelde folyó torkolata ellenálló képességének javításához, a sivatagi porviharok előrejelzésére szolgáló eszközök kifejlesztéséhez és a városokat érintő hőszigethatás ellensúlyozásához.

  • A LIFE program „Környezet és erőforrás-hatékonyság” eleme keretében 59 projekt kap 73,0 millió euró uniós támogatást, összesen 134,6 millió eurót mozgósítva. E projektek a következő öt tematikus terület fellépéseire irányulnak: levegőminőség, környezet és egészség, erőforrás-hatékonyság, hulladék és víz. A 15 erőforrás-hatékonysági projekt önmagában 37,9 millió eurót mozgósít, amely Európának a körforgás elvét jobban érvényesítő gazdaságra való átállásához fog hozzájárulni.
  • A LIFE program „Természet és biológiai sokféleség” területén 39 projekt támogatja a „Cselekvési terv a természetért”, a madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelv, valamint a 2020-ig teljesítendő uniós biodiverzitási stratégia végrehajtását. E projektek teljes költségvetése 135,5 millió euró, amelyből az EU hozzájárulása 90,9 millió euró.
  • A LIFE program „Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás” területén 14 projekt a különböző környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatos tájékozottságot kívánja növelni. E projektek teljes költségvetése 30,2 millió euró, amelyből az EU hozzájárulása 18 millió euró.
  • A LIFE program „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz” eleme keretében a 12 projekt által mozgósított tőke 42,6 millió euró, az uniós ráfordítás ebből 20,6 millió euró. A tevékenységi támogatásban részesülő projektek a következő hat tematikus területhez tartoznak: ökoszisztéma-alapú alkalmazkodás, egészség és jóllét, a hegyvidéki területek és szigetek alkalmazkodása a mezőgazdasági ágazatra összpontosítva, a városi területek alkalmazkodása és városi területrendezés, sebezhetőségi elemzések és adaptációs stratégiák, valamint a víz (beleértve az árvízvédelmet, a part menti területeket, valamint az elsivatagosodást).
  • A LIFE program „Az éghajlatváltozás mérséklése” eleme keretében támogatott 9 projekt összköltségvetése 25,7 millió euró, ebből az EU hozzájárulása 13,6 millió euró. Ezeket a tevékenységi támogatásokat bevált gyakorlatokra irányuló, kísérleti és demonstrációs projektek kapják három tematikus területen: ipar, az üvegházhatású gázok elszámolása és bejelentése, valamint földhasználat/erdőgazdálkodás/mezőgazdálkodás.
  • A LIFE program „Éghajlat-politikai irányítás és tájékoztatás” területén 6 projekt kap támogatást, melyek az éghajlat-politikai irányítás fejlesztéséhez, valamint az éghajlati kérdésekkel kapcsolatos tudatosságnöveléshez járulnak hozzá. E projektek teljes költségvetése 10,4 millió euró, amelyből az EU hozzájárulása 6 millió euró.

A projektek leírása és további részletei e sajtóközlemény mellékletét képezik.

Háttér-információk

A LIFE program a környezetvédelmi és éghajlat-politikai fellépések finanszírozására szolgáló uniós eszköz. A program 1992 óta létezik, és eddig több mint 4500 projekt társfinanszírozásában vett részt Európa-szerte és harmadik országokban egyaránt. Létrehozása óta 9 milliárd eurónyi tőkét mozgósított több mint 4 milliárd euró környezet- és éghajlatvédelmi ráfordítással. Egy adott időben nagyjából

1100 projekt fut párhuzamosan. A LIFE program 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó költségvetése folyó árakon 3,4 milliárd euró; két alprogramja a környezetvédelmi és az éghajlat-politikai alprogram.

Információk a LIFE programmal kapcsolatban

Melléklet

LIFE program

A nemzeti hatóságok elérhetőségeit lásd itt.

IP/17/3429

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar