Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Starea Uniunii: Menținerea și consolidarea spațiului Schengen în vederea îmbunătățirii securității și a protejării libertăților în Europa

Bruxelles, 27 septembrie 2017

.

1

Astfel cum anunța președintele Juncker în scrisoarea sa de intenție din 13 septembrie, Comisia Europeană propune astăzi măsuri pentru menținerea și consolidarea spațiului Schengen. Comisia propune actualizarea Codului frontierelor Schengen, astfel încât normele privind reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne să fie adaptate la imperativele prezentului, respectiv să fie în măsură să răspundă amenințărilor grave persistente și în continuă evoluție la adresa ordinii publice sau a securității interne. Sunt, de asemenea, propuse garanții procedurale mai stricte, astfel încât controalele la frontierele interne să aibă în continuare un caracter excepțional, să fie o măsură care se aplică în ultimă instanță și la care se recurge numai în cazul în care astfel de măsuri sunt necesare și proporționale și au un impact limitat asupra liberei circulații a persoanelor. Comisia publică astăzi și o comunicare privind măsurile care au fost deja luate pentru a răspunde provocărilor în materie de securitate apărute la frontierele externe și în interiorul spațiului Schengen și o recomandare adresată statelor membre cu privire la cum ar putea aplica mai bine, dacă este cazul, normele actuale privind controalele temporare la frontieră.

Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, domnul Frans Timmermans, a declarat: „Normele din Codul frontierelor Schengen privind reintroducerea controalelor la frontierele interne au fost elaborate într-o perioadă în care provocările cu care ne confruntam erau altele. Circumstanțele excepționale cu care ne confruntăm în prezent, cum ar fi creșterea amenințării teroriste, ne-au determinat să propunem un cod al frontierelor Schengen mai adecvat scopului pentru care a fost conceput și mai bine aliniat la cerințele timpurilor pe care le traversăm. Statelor membre ar trebui să li se permită să ia măsuri în situații excepționale, când se confruntă cu amenințări serioase la adresa politicilor lor publice sau a securității lor interne, însă, în același timp, sfera lor de acțiune ar trebui limitată strict. În acest fel vom putea proteja libera circulație a persoanelor și vom putea promova securitatea în spațiul Schengen.”

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, domnul Dimitris Avramopoulos, a declarat: „Schengen este una dintre cele mai importante realizări ale procesului de integrare europeană și ne angajăm pe deplin să apărăm, să menținem și să consolidăm această realizare. Absența controalelor la frontierele interne constituie esența însăși a spațiului Schengen, însă într-un spațiu comun, fără controale la frontiere, și preocupările în materie de securitate sunt comune. Iată de ce trebuie să facem tot posibilul pentru a păstra echilibrul delicat între, pe de o parte, libera circulație și mobilitatea persoanelor și, pe de altă parte, aspectele de securitate. Și putem realiza acest lucru numai prin intermediul unui cadru Schengen coordonat și unitar, care ar trebui să includă și România și Bulgaria."

Comisarul pentru uniunea securității, domnul Julian King, a declarat: „Statele membre ale UE ar trebui să poată lua măsuri pentru a-și consolida securitatea ­ în circumstanțe excepționale și în limitele unui cadru care să respecte importanța și beneficiile uriașe pe care le reprezintă spațiul Schengen.”

În ultimii ani, Comisia a luat o serie de măsuri pentru a spori securitatea în spațiul Schengen și a consolida gestionarea frontierelor sale externe. Codul frontierelor Schengen a fost modificat în mai multe rânduri pentru a se garanta faptul că rămâne adecvat scopului urmărit. Statele membre au invocat normele Schengen pentru a introduce controale temporare în termenele și cu aplicarea condițiilor prevăzute, respectând și protejând funcționarea sistemului Schengen în sens larg. Instrumentele în vigoare au slujit bine până în prezent cauza Europei, dar, având în vedere noile provocări în materie de securitate cu care ne confruntăm, se impune actualizarea Codului frontierelor Schengen pentru a se prelungi termenele aferente controalelor la frontierele interne și pentru a se prevedea garanții mai stricte. Propunerile prezentate astăzi de Comisie vor aduce la zi normele Schengen, veghind totodată ca acestea să fie utilizate într-un mod mai eficient și numai în situații excepționale, ca o măsură de ultimă instanță, în cazul în care sunt necesare și proporționale. Normele consolidate sunt mai stricte și în ceea ce privește obligația cooperării cu statele membre învecinate, în special în vederea reducerii la minimum a impactului asupra liberei circulații a persoanelor. 

În plus, pentru a asigura o aplicare comună mai eficientă a Codului frontierelor Schengen și a normelor Schengen în sens larg și venind în întâmpinarea apelului lansat de președintele Juncker în discursul său privind starea Uniunii, comunicarea invită Consiliul să ia decizia de a integra pe deplin Bulgaria și România în spațiul Schengen, Croația urmând să devină membru cu drepturi depline de îndată ce vor fi îndeplinite toate criteriile necesare.

Un cod al frontierelor Schengen îmbunătățit pentru a face față amenințărilor actuale

Cu toate că normele existente privind reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne s-au dovedit suficiente în marea majoritate a cazurilor, termenele prevăzute de legislație pot să nu fie întotdeauna suficiente atunci când statele membre se confruntă cu amenințări grave, aflate în continuă evoluție, la adresa ordinii publice sau a securității interne. Prin urmare, Comisia propune ajustarea termenelor aplicabile în temeiul articolelor 25 și 27 din Codul frontierelor Schengen la o perioadă de până la un an (în loc de șase luni) și introducerea, în același timp, a unor garanții procedurale mai stricte, inclusiv a obligației statelor membre de a determina dacă unele măsuri alternative nu ar putea aborda mai eficient amenințarea identificată și de a prezenta o analiză detaliată a riscurilor.

În sensul propunerilor de astăzi, statele membre vor putea, de asemenea, să prelungească în mod excepțional efectuarea controalelor dacă amenințarea nu a fost îndepărtată după o perioadă de un an și dacă, pentru a o îndepărta, au fost luate măsuri naționale excepționale proporționale în interiorul teritoriului național, cum ar fi instituirea unei stări de urgență. O astfel de prelungire ar necesita publicarea unei recomandări a Consiliului, care ar trebui să țină seama de avizul dat de Comisie, și ar fi strict limitată la perioade de 6 luni, cu posibilitatea unei prelungiri de cel mult trei ori, până la o perioadă maximă de doi ani.

În așteptarea adoptării acestor modificări legislative, Comisia publică tot astăzi o serie de orientări adresate statelor membre, sub forma unei recomandări, cu privire la o mai bună aplicare a normelor Schengen existente. Statelor membre li se reamintește faptul că introducerea controalelor temporare la frontierele interne trebuie să rămână o măsură excepțională, de ultimă instanță, că ar trebui limitat impactul asupra liberei circulații a persoanelor și că ar trebui să fie privilegiate măsurile alternative, cum ar fi verificările efectuate de poliție și cooperarea transfrontalieră. Statele membre trebuie să evalueze periodic oportunitatea menținerii controalelor temporare, să se informeze și să se consulte reciproc și să se abțină de la orice măsuri nejustificate.

În fine, pentru ca statele membre să fie unite în fața amenințărilor și să acționeze împreună într-un spațiu Schengen consolidat, este timpul ca Bulgaria și România să devină membre cu drepturi depline ale spațiului Schengen. Consiliul ar trebui să ia decizia de a aproba aderarea acestora la spațiul Schengen și de a elimina controalele la frontierele interne dintre aceste două state membre și vecinii lor din UE. Bulgaria și România și-au demonstrat capacitatea de a apăra granițele externe ale UE și ar trebui, prin urmare, să devină membre ale zonei fără frontiere interne.

Context

Spațiul Schengen este cel mai mare spațiu al libertății de circulație din lume. Acesta permite libera circulație a celor peste 400 de milioane de cetățeni ai UE și a celor care vizitează Europa, precum și deplasarea nestingherită a bunurilor și a serviciilor în interiorul frontierelor sale. Spațiul Schengen este una dintre cele mai mari realizări ale integrării europene, care ar trebui protejată și menținută.

De la crearea sa, spațiul Schengen s-a confruntat cu diverse tipuri de provocări și amenințări. Normele Schengen au asigurat funcționarea sistemului Schengen în sens larg, permițându-i acestuia să răspundă provocărilor. De exemplu, ca urmare a deplasărilor secundare ale migranților neregulamentari și a deficiențelor în gestionarea frontierelor externe în Grecia, Comisia a inițiat procedura prevăzută la articolul 29 din Codul frontierelor Schengen; aceasta prevedea reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne pentru cele cinci țări vizate (Austria, Danemarca, Germania, Norvegia și Suedia), pe baza unei evaluări Schengen detaliate efectuate de către Comisie.

Pentru informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri: Menținerea și consolidarea spațiului Schengen

Comunicarea privind menținerea și consolidarea spațiului Schengen

Regulamentul de modificare a normelor aplicabile reintroducerii temporare a controlului la frontierele interne

Recomandarea referitoare la punerea în aplicare a dispozițiilor Codului frontierelor Schengen privind reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne în spațiul Schengen

Fișă informativă: Normele Schengen explicate – septembrie 2017

Comunicare: Înapoi la Schengen - o foaie de parcurs

 

 

IP/17/3407

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar