Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az Unió helyzete: a schengeni vívmányok megerősítése a biztonság fokozása és Európa szabadságainak védelme érdekében

Brüsszel, 2017. szeptember 27.

.

1

Amint azt Jean-Claude Juncker elnök szeptember 13-i szándéknyilatkozatában bejelentette, az Európai Bizottság a mai napon intézkedéseket terjesztett elő a schengeni térség megerősítésére. A Bizottság a schengeni határ-ellenőrzési kódex naprakésszé tételét javasolja a célból, hogy a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető, kialakuló és tartós veszélyek megválaszolása érdekében az ideiglenes belső határellenőrzés visszaállítására vonatkozó szabályokat a jelenlegi szükségletekhez igazítsa. Erőteljesebb eljárási biztosítékokat is bevezetünk annak biztosítása érdekében, hogy a belső határokon végzett határellenőrzések – legvégső esetben alkalmazott intézkedésként – továbbra is kivételt képezzenek, és azokhoz csak szükség esetén, arányos mértékben folyamodjanak, a szabad mozgásra gyakorolt hatás korlátozásával. A Bizottság emellett közleményt tesz közzé a külső határokon és a schengeni térségen belül jelentkező biztonsági kihívások nyomán tett eddigi intézkedésekről, valamint ajánlást ad ki a tagállamoknak arról, hogy szükség esetén hogyan alkalmazzák hatékonyabban az ideiglenes határellenőrzés jelenlegi szabályait.

Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke így nyilatkozott: „A Schengeni határellenőrzési kódexben szereplő, a belső határellenőrzés újbóli bevezetésére vonatkozó szabályokat más időben, más kihívások közepette fogalmazták meg. A most, szemünk előtt jelentkező kivételes körülmények, mint például a fokozódó terrorista veszély következtében a Schengeni határellenőrzési kódex célnak megfelelőbbé tételét javasoljuk a jelenlegi új időkben. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a közrendüket vagy a belső biztonságukat fenyegető súlyos veszélyek okozta rendkívüli helyzetben fellépjenek. Ugyanakkor fontos, hogy csak szigorú feltételek szerint járhassanak el. Ezáltal biztosítjuk a szabad mozgást és mozdítjuk elő a biztonságot a schengeni térségen belül.”

Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos a következőket mondta: „A schengeni vívmányok az európai integráció legnagyobb eredményei közé tartoznak, és messzemenőkig elkötelezettek vagyunk annak biztosítása, megőrzése és megerősítése mellett. A külső határellenőrzés elhagyása a schengeni vívmányok központi elemét képezi. Ám egy határellenőrzés nélküli közös térségben a biztonsági aggályokon is osztoznunk kell. Ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy óvatos egyensúlyt tartsunk fenn egyrészt a szabad mozgás és a mobilitás, másrészt a biztonság között. Mindezt pedig csak összehangolt és egységes schengeni keretben érhetjük el, amelynek magába kell foglalnia Romániát és Bulgáriát is.”

Julian King biztonsági unióért felelős biztos hozzátette: „Az uniós tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy – kivételes körülmények között – lépéseket tegyenek biztonságuk megerősítése érdekében, minderre pedig olyan keretek között kerüljön sor, amelyek tiszteletben tarják a schengeni övezet rendkívüli fontosságát és az abból származó óriási előnyöket.”

Az elmúlt években a Bizottság számos lépést tett a schengeni térség biztonságának növelésére és külső határai igazgatásának hatékonyabbá tételére. A Schengeni határellenőrzési kódexet korábban több alkalommal is módosította célravezetőségének biztosítása érdekében. A tagállamok a schengeni rendszer szabályait alkalmazva ideiglenes ellenőrzéseket vezettek be az előírt határidőn belül és feltételek mellett, a schengeni rendszer tágabb értelemben vett működésének tiszteletben tartásával és megőrzésével. A meglévő eszközök eddig jól szolgálták Európát, de az új biztonsági kihívásokkal szemben a schengeni határellenőrzési kódexet ki kell igazítani a belső határellenőrzés időtartamának meghosszabbítása érdekében, és erőteljesebb biztosítékokkal kell ellátni. A Bizottság mai javaslatai naprakésszé teszik a szabályokat, ugyanakkor pedig biztosítják, hogy azokat hatékonyabban és csak kivételes helyzetekben, végső esetben alkalmazott intézkedésként használják, szükség szerint és arányos módon. A megerősített szabályok a szomszédos tagállamokkal való együttműködés kötelességét is megerősítik, különösen a szabad mozgásra gyakorolt hatás minimálisra csökkentése érdekében. 

Továbbá a Schengeni határellenőrzési kódex és a tágabb értelemben vett schengeni szabályok együttes alkalmazásának javítása érdekében, valamint megismételve a Juncker elnök Unió helyzetéről szóló beszédében elhangzott felhívást, a Bizottság felszólítja a Tanácsot arra, hogy hozzon határozatot Bulgária és Románia Schengeni térségbe való teljes körű integrálásáról, valamint Horvátország teljes jogú taggá válásáról, amint az erre vonatkozó összes kritérium teljesül.

Hatékonyabb Schengeni határellenőrzési kódex a jelenlegi fenyegetésekkel szemben

Jóllehet a belső határellenőrzés ideiglenes visszaállításának jelenlegi szabályai az esetek nagy többségében elegendőnek bizonyultak, amikor a tagállamok a közrendet vagy a belső biztonságot veszélyeztető olyan folyamatosan változó súlyos fenyegetésekkel szembesülnek, mint a határokon átnyúló terrorizmus, előfordulhat, hogy a jogszabályi határidő nem lesz mindig elég. A Bizottság ezért a Schengeni határellenőrzési kódex 25. és 27. cikkében előírt határidő egy évre történő módosítását javasolja (hat hónap helyett), ugyanakkor szigorúbb eljárási biztosítékokat kíván bevezetni, ideértve azt a kötelezettséget, hogy a tagállamoknak értékelniük kell, hogy a megállapított fenyegetéssel szemben nem lehetne-e más intézkedések révén hatékonyabban fellépni, valamint azt, hogy részletes kockázatértékelést kell benyújtaniuk.

A mai javaslatok alapján a tagállamok kivételes esetben meg is hosszabbíthatják az ellenőrzéseket, amennyiben ugyanazon veszély egy éven túl és fennáll, és ha azt a területükön belül hozott arányos rendkívüli nemzeti intézkedésekkel – például szükségállapot elrendelésével – is megpróbálták kezelni. Ilyen meghosszabbításhoz a Tanács ajánlására lenne szükség, amelynek figyelembe kellene vennie a Bizottság által kiadott véleményt, és amely szigorúan 6 hónapra korlátozódna, a maximum három alkalommal, legfeljebb két évre történő meghosszabbítás lehetőségével.

A jogalkotási módosítások elfogadásáig terjedő időszakra a Bizottság ajánlás formájában útmutatót ad ki a tagállamoknak a hatályos schengeni szabályok hatékonyabb alkalmazásáról. A Bizottság felhívja a tagállamok figyelmét arra, hogy az ideiglenes belső határellenőrzés bevezetésének továbbra is legvégső esetben alkalmazott kivételes intézkedésnek kell lennie, a szabad mozgásra gyakorolt hatást korlátozni kell, és előnyben kell részesíteni az olyan más intézkedéseket, mint például a rendőrségi ellenőrzés vagy a határokon átnyúló együttműködés. A tagállamoknak az ideiglenes ellenőrzéseket rendszeresen értékelniük kell, tájékoztatniuk kell a többi érintett tagállamot és együtt kell működniük velük, valamint tartózkodniuk kell minden indokolatlan intézkedéstől.

Végezetül ahhoz, hogy a tagállamok egy erősebb schengeni térségben egységesen lépjenek fel a veszélyekkel szemben, itt az ideje teljes jogú schengeni tagsággal felruházni Bulgáriát és Romániát. A Tanácsnak határozatot kell hoznia e két tagállam schengeni csatlakozásának jóváhagyásáról, valamint a két tagállam és uniós szomszédaik közötti belső határellenőrzés megszüntetéséről. Bulgária és Románia bebizonyította, hogy képes megvédeni az EU külső határait, ezért a belső határ nélküli övezetünk tagjává kell válniuk.

Háttér-információk

A schengeni térség a világ legnagyobb olyan területe, amelyen belül a személyek szabadon mozoghatnak. Több mint 400 millió uniós polgár és a látogatók szabad mozgását, valamint az áruk és szolgáltatások akadálytalan áramlását teszi lehetővé. Schengen az európai integráció egyik legfontosabb vívmánya, amelyet meg kell őrizni és meg kell védeni.

A schengeni térség létrejötte óta különböző kihívásokkal és fenyegetésekkel szembesül. A schengeni szabályok biztosítják a schengeni rendszer tágabb értelemben vett működését, ezzel lehetővé téve a kihívások megválaszolását. Például az illegális migránsok másodlagos mozgása és a görögországi külső határok igazgatásának hiányosságai miatt a Bizottság elindította a Schengeni határellenőrzési kódex 29. cikke szerinti eljárást, amely a Bizottság részletes schengeni értékelése alapján lehetővé tette az öt leginkább érintett ország (Ausztria, Dánia, Németország, Norvégia és Svédország) belső határellenőrzésének ideiglenes visszaállítását.

További információk

Kérdések és válaszok: A schengeni térség megőrzése és megerősítése

Közlemény a schengeni térség megőrzéséről és megerősítéséről

Rendelet a belső határokon végzett határellenőrzés ideiglenes visszaállítására vonatkozó szabályok módosításáról

Ajánlás a Schengeni határellenőrzési kódexben a schengeni térség belső határain történő határellenőrzés ideiglenes visszaállítására vonatkozóan előírt rendelkezések végrehajtásáról

Tájékoztató: A schengeni szabályok ismertetése – 2017. szeptember

Közlemény: A schengeni rendszer helyreállítása – ütemterv

 

 

IP/17/3407

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar