Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az Unió helyzete 2017-ben – A Bizottság felvázolja az erősebb, hatékonyabb és méltányosabb uniós migrációs és menekültügyi politikára irányuló következő lépéseket

Brüsszel, 2017. szeptember 27.

.

1.

Szeptember 13-án Jean-Claude Juncker elnök az Unió helyzetéről szóló éves beszédében kijelentette: „Bár a témát viták és nézeteltérések övezik, tartós előrelépést valósítottunk meg (…) Mindazonáltal meg kell kétszereznünk erőfeszítéseinket. A hónap végéig a Bizottság új javaslatokat terjeszt elő, amelyek a visszatérésre, az Afrikával való szolidaritásra és a legális beutazási lehetőségekre helyezik a hangsúlyt.”

A Bizottság a mai napon felülvizsgálja a 2015. évi európai migrációs stratégia teljesítése terén elért haladást, és felvázolja az erősebb, hatékonyabb és méltányosabb uniós migrációs és menekültügyi politika még hiányzó elemeinek pótlásához szükséges következő lépéseket. A Bizottság – az eddigi eredményekre építve – a mai napon számos új kezdeményezésre tesz javaslatot a kulcsfontosságú területeken, ideértve a következőket: új áttelepítési program legalább 50 000 menekült számára, a legális migrációra irányuló kísérleti projektek, amelyek koordinálásához és finanszírozásához a Bizottság segítséget nyújthat, valamint új adminisztratív intézkedések az EU visszatérési politikájának hatékonyabbá tételére. Ezen túlmenően a Bizottság felszólítja a tagállamokat arra is, hogy sürgősen mutassanak fel eredményeket a közös európai menekültügyi rendszer reformja terén, valamint fokozzák erőfeszítéseiket a migráció származási és tranzitországaival folytatott együttműködést illetően, különösen az „Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért” eszköznek nyújtott további hozzájárulások révén.

Frans Timmermans első alelnök a következőket nyilatkozta: „A migrációs és menekültügyi válság kezelése érdekében kifejtett közös erőfeszítéseink kézzelfogható eredményeket hoztak: az irreguláris érkezések száma jelentősen csökkent a Földközi-tenger keleti és középső térségében. Nem dőlhetünk azonban még hátra, tovább kell haladnunk a megkezdett úton és még inkább meg kell erősítenünk a migrációval kapcsolatos általános megközelítésünket a még hiányzó építőelemek beillesztésével.”

Federica Mogherini főképviselő/alelnök így fogalmazott: „Az elmúlt két év során végül sikerült egy olyan uniós migrációs politikát kialakítanunk, amely kezdi megmutatni eredményeit. Ez a politika korunk egyik legösszetettebb strukturális problémáját kezeli, nem csupán egy átmeneti vészhelyzetet. Afrikai partnereinkkel, illetve az ENSZ-szel folytatott együttműködésünk lassanként meghozza gyümölcsét: javul a migránsok védelme, kevésbé jövedelmező az emberkereskedők és csempészek tevékenysége, a hozzánk érkezők számára pedig különböző alternatívákat és legális útvonalakat kínálunk. További munkánk során nem térünk le ebből az irányból: csakis akkor járhatunk sikerrel, ha egységesen és következetesen lépünk fel.”

Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „Eljött az ideje, hogy megtegyük a méltányos, szilárd és reális uniós migrációs politikára irányuló következő lépéseket. Ez azt jelenti, hogy ezután is szolidaritást vállalunk a leginkább érintett tagállamokkal, valamint mielőbb megtaláljuk a megfelelő kompromisszumot a közös európai menekültügyi rendszer reformját illetően. Azt is jelenti továbbá, hogy javítjuk a visszatérések terén elért eredményeinket, és a mai napon javasoljuk az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségen belül egy, a visszatérésekkel foglalkozó ténylegesen működő uniós központ létrehozását. Emellett valós alternatívákat kell kínálnunk a veszélyes irreguláris utazás helyett. Fontos tehát, hogy beruházzunk és legálisabb beutazási lehetőségeket kínáljunk a védelemre szorulóknak – de azoknak is, akik tanulási vagy munkavégzési céllal érkeznek hozzánk. ”

Az európai migrációs stratégia félidős felülvizsgálatából kitűnik, hogy az elmúlt két évben az uniós migrációkezelésnek köszönhetően csökkentek az irreguláris migráció ösztönzői, erősödött a külső határaink védelme, sikerült eleget tennünk a menekültek segítésével kapcsolatos kötelességünknek és javultak az Európába vezető legális beutazási lehetőségek. Mivel az Európára nehezedő migrációs nyomás még mindig magas, rendkívül fontos, hogy ezen eredményekre építve továbbra se veszítsünk jelenlegi erőfeszítéseinkből, fokozzuk a stabilabb és strukturálisabb megoldásokra irányuló munkát és készen álljunk arra, hogy hathatós választ adjunk az előre nem látható eseményekre. Ezért a Bizottság következő lépésként az alábbiakat javasolja:

Szolidaritás biztosítása a továbbiakban is

A legelső nagyszabású uniós áthelyezési mechanizmus eddig több mint 29 000 személy áthelyezését biztosította, és ezáltal hozzájárult az Olaszország és Görögország menekültügyi rendszerére nehezedő nyomás jelentős csökkentéséhez. Jelenleg a legsürgetőbb prioritás a szeptember 26-ig Görögországba vagy Olaszországba érkezett áthelyezésre jogosult személyek fennmaradó részének mielőbbi áthelyezése. A rendszer keretében várhatóan összesen kb. 37 000 fő tényleges áthelyezésére kerül sor.

Mindazonáltal az Olaszországra és Görögországra nehezedő migrációs nyomás továbbra is jelentős a 2016. évi és 2017. első félévi érkezések következtében felhalmozódott ügyhátralék miatt. A Bizottság készen áll arra, hogy pénzügyi támogatást nyújtson azon tagállamoknak, amelyek a jelenlegi rendszert meghaladó erőfeszítéseket tesznek. Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalnak (EASO) és más uniós ügynökségeknek szintén folytatniuk – és szükség esetén fokozniuk – kell Olaszország és Görögország támogatását.

Ugyanakkor nem hagyatkozhatunk tovább az eseti intézkedésekre. Ezért a Bizottság felszólítja a társjogalkotókat, hogy a használják ki a jelenlegi helyzet nyújtotta egyedülálló lehetőséget és érjenek el határozott előrelépést a közös európai menekültügyi rendszer – és különösen a Dublini Rendelet – reformja terén.

A legális útvonalak javítása: legalább 50 000 új áttelepítési férőhely

A Bizottság új uniós áttelepítési rendszerre tesz javaslatot, amely a következő két év során legalább 50 000 különösen kiszolgáltatott, nemzet­közi védelemre szoruló személy áthelyezését biztosítja Európában. E javaslat a Bizottság arra irányuló erőfeszítéseinek a részét képezi, hogy életképes, biztonságos és jogszerű alternatívákat kínáljon azok számára, akik csempészhálózatok kezébe kerülve kockáztatják életüket. Az új rendszer 2019 októberéig marad érvényben és a jelenlegi sikeres áttelepítési rendszerre épül, amely – miután több mint 23 000 személynek nyújtott új otthont az EU-ban – ezennel lezárul.

A Bizottság 500 millió eurót különített el a tagállamok áttelepítési erőfeszítésének támogatására. A Törökországból és a Közel-Keletről történő áttelepítések folytatása mellett nagyobb hangsúlyt kell fektetni az Észak-Afrikából és Afrika szarváról – nevezetesen Líbiából, Egyiptomból, Nigerből, Szudánból, Csádból és Etiópiából – érkező kiszolgáltatott személyek áthelyezésére. Ez hozzájárul majd az migrációs áramlatok további stabilizálásához a közép-mediterrán útvonal mentén, és különösen támogatja az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatalát (UNHCR) egy, a Líbiából való veszélyhelyzeti evakuációt célzó mechanizmus létrehozásában. A mai ajánlás a 2017. július 4-én elindított, áttelepítésre vonatkozó vállalástételi kampány nyomon követése és kiegészítése, mely kampány eddig 14 000 vállalást eredményezett 11 tagállam részéről. A javaslat a Bizottság által 2016 júliusában javasolt új állandó uniós áttelepítési keret elfogadásáig hátralévő időszakot hivatott áthidalni.

Ezen túlmenően a Bizottság magánszponzorálási programok kialakítására buzdítja a tagállamokat, amelyek révén a magáncsoportok vagy társadalmi szervezetek áttelepítéseket szervezhetnek vagy finanszírozhatnak a nemzeti joggal összhangban. E célból a Bizottság felkérte az EASO-t egy magánszponzorálási programokra vonatkozó kísérleti projekt koordinálására az érdekelt tagállamokkal.

Annak érdekében, hogy az irreguláris migrációs áramlatok az uniós tagállamokba irányuló szükségletalapú gazdasági migrációvá alakuljanak át, a Bizottság javasolja a legális migrációra irányuló kísérleti projektek koordinálását és pénzügyi támogatását a harmadik országokkal. E projektek kezdetben azokra az országokra összpontosulnának, amelyek bizonyították az irreguláris migráció elleni küzdelmet és az irreguláris migránsok visszafogadását célzó közös megoldások kialakítása iránti politikai elkötelezettségüket. Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak továbbá gyors megegyezést kell elérnie és el kell fogadnia a felülvizsgált uniós kékkártyára irányuló bizottsági javaslatot. E kártyának köszönhetően növekedni fog az EU képessége arra, hogy a magasan képzett munkaerőt idevonzza és me­gtartsa, ezáltal biztosítva a tagállamok számára az igényeiknek megfelelő munkaerőt, amikor arra szükségük van.

Az EU közös vízumpolitikája szintén a mobilitás egyik lényeges eszközének tekinthető, mivel megkönnyíti a turizmust és az üzleti tevékenységet, de emellett a biztonsági kockázatok vagy az irreguláris migrációval járó kockázatok kiküszöbölésének egyik kulcsfontosságú eszközének is számít. A Bizottság értékelni fogja, hogy a jelenlegi vízumpolitika továbbra is megfelel-e a jelenlegi és a jövőbeni kihívásoknak, és mérlegeli majd a vízumpolitika korszerűsítésének szükségességét.

Hatékonyabb uniós visszaküldési politika

Tekintettel arra, hogy a visszaküldési arány továbbra sem kielégítő (2014–2015-ben kb. 36%) és a közeljövőben a becslések szerint mintegy 1,5 millió főnek kell visszatérnie az uniós tagállamokból, a Bizottság minden téren javasolja a visszatérést célzó erőfeszítések fokozását. Az Európai Határ- és Parti Őrségen belül működő visszatérési osztályt jelentősen megerősítik annak érdekében, hogy az ügynökség képes legyen egy ténylegesen proaktív visszatérés-kezelési megközelítés végrehajtására és a visszatérések uniós szintű igazgatásának irányítására és koordinálására.

A tagállamoknak tovább kell egyszerűsíteniük visszaküldési politikájukat a Bizottság 2017. évi ajánlásával és a visszatérésre vonatkozó cselekvési terv aktualizált változatával összhangban, az Európai Határ- és Parti Őrséggel szoros együttműködésben. A Bizottság ennek céljából a mai napon közzéteszi a visszatérésre irányadó kézikönyv felülvizsgált változatát, amely tartalmazza ezeket a visszatéréssel kapcsolatos, tagállamoknak szóló ajánlásokat. A külső határokon elhelyezkedő tagállamok adott esetben az uniós fogadóállomásokon alapuló koncepciót alkalmazhatják a visszatérési műveletek gyors lebonyolításának biztosítása érdekében, különösen az olyan helyzetekben, amikor jelentős számú érkezés következik be.

A származási országokkal a visszafogadással kapcsolatosan folytatott együttműködés javítása érdekében az uniós és nemzeti szinten hozzáférhető valamennyi ösztönzőt és befolyásolási eszközt alkalmazni kell.

Külső dimenzió: Előrelépés a partnerségi keret alapján

A migrációs partnerségi keret egy évvel ezelőtti bevezetése óta jelentős eredményeket könyvelhettünk el a migrációs áramlások származási és tranzitországokkal való közös igazgatása terén. Az elért haladás fenntartása mellett számos kulcsfontosságú területen a munka fokozására van szükség. Ezek közé tartozik például az „Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért” eszköz – különös tekintettel annak észak-afrikai keretére – kiegészítő tagállami finanszírozás útján történő megerősítése.

Az érkezések és a tengeri halálesetek számának csökkenésével párhuzamosan folytatni kell a közös munkát a közép-mediterrán útvonal mentén. Azon területek közé, amelyeken a munka fokozására van szükség, többek között a következők tartoznak: a Líbiában rekedt migránsok helyzetének javítása – különösen az idegenrendészeti fogdákban – az UNHCR-rel és a Nemzetközi Migrációs Szervezettel (IOM) együttműködésben, a helyi közösségek társadalmi-gazdasági lehetőségeinek előmozdítása, a támogatott önkéntes visszatéréssel kapcsolatos munka fokozása, valamint a líbiai hatóságoknak a déli határok ellenőrzésével kapcsolatos kapacitásainak erősítése. Ezen túlmenően folytatni kell a munkát a többi migrációs útvonal mentén is, különösen ezen útvonalak egyre javuló összekapcsolhatóságára tekintettel.

Az EU-nak és tagállamainak szorosan együtt kell működniük egymással a biztonságos, rendezett és szabályos migrációra vonatkozó ambiciózus ENSZ Globális Megállapodás megvalósítása, valamint a menekültekről szóló globális megállapodás és a menekültekre vonatkozó átfogó keretnek a kísérleti országokkal való kidolgozása terén.

Háttér-információk

Hivatalba lépése után, az Európai Bizottság elnökeként Jean-Claude Juncker külön migrációs biztost nevezett ki: Dimitrisz Avramopulosz felelős a Juncker-Bizottság politikai iránymutatása 10 prioritásának egyikét képező új migrációs politika kialakításáért, Frans Timmermans első alelnök koordinációja mellett együttműködve a többi biztossal.

2015. május 13-án az Európai Bizottság az európai migrációs stratégia közzétételével egy széles körű stratégiát vázolt fel annak érdekében, hogy kezeljék a folyamatban lévő válsághelyzet jelentette azonnali kihívásokat, és ezzel egyidejűleg biztosítsák az EU számára a migráció közép- és hosszú távon történő jobb kezeléséhez szükséges valamennyi eszközt az irreguláris migráció, a határok, a menekültügy és a legális migráció területén.

A mai közlemény az európai migrációs stratégia végrehajtása terén eddig elért eredmények félidős felülvizsgálataként szolgál. Ezenkívül felvázolja a kulcsfontosságú területekre vonatkozó új bizottsági kezdeményezéseket, és azonosítja, hogy a következő hónapok során mely területeken van szükség az erőfeszítések fokozására. 

További információk

Közlemény az európai migrációs stratégia megvalósításáról

Ajánlás az Európába való tényleges legális beutazási lehetőségekre

Ajánlás a visszatérésre irányadó közös kézikönyv kidolgozására

Melléklet

Tájékoztató: A hatékony és hiteles uniós visszatérési politika felé

Tájékoztató: Legális beutazási lehetőségek Európába

Tájékoztató: Áthelyezés – felelősségmegosztás: 2017. szeptember

Sajtóközlemény: Európai migrációs stratégia: Fent kell tartani a migrációs áramlások kezelésében elért jó eredményeket

Európai migrációs stratégia

IP/17/3406

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar